Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 21 augusti 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 21 augusti 2018

Per Staffan 22 augusti 2018

Dratzo! När världen fortsätter att förändras, förblir kabalen djupt oroad när de förlorar sitt grepp om mänskligheten. Ni har haft en lång kamp med uppgångar och nedgångar och ändå är er beslutsamhet att hålla Ljuset alltid närvarande. De flesta varelserna på er planet känner en fördelaktig förändring på någon nivå. Världen ni har känt i århundraden är i ett stadium av kollaps. Den nuvarande globala scenen kör sitt race. Hett i dess spår finns händelser som lovar att vara ganska livsförändrande. De involverar födelsen av en ny era av sann andlig tillväxt och uppkomsten av långsiktiga ideal som fred, välstånd och personlig suveränitet. Vi befinner oss nu i ett mellanstadium och tittar på när den gamla Mörka Tidsåldern löses upp och en ny era av hopp och förnyelse kommer i sikte.

Ni som följer världshändelserna bevittnar nu en tid när alla pusselbitar faller på plats. En tydlig plan och tidtabell har upprättats. Vad vi behöver av er nu är att vänta tålmodigt medan ett antal till synes orelaterade händelser inträffar, avslöjandet av mörkrets agenda och att ersätta den med en i linje med den Gudomliga Planen. Alliansen har genomfört en plan som är flytande. Detta speciellt konstruerade ”oändligsummespelet” och dess åtföljande kvantlösningar ger våra Jordallierade sin fördel över de statiska kabalstrategierna.

Låt oss rikta vår uppmärksamhet i detta budskap till en aspekt som går parallellt med ert välstånd, den himmelska förberedelsen av ert fysiska jag för full medvetenhet. Denna process innebär en fullständig omgörning av dina fysiska, mentala och känslomässiga kroppar. Slutlig återintegrering kommer att ske medan du är säkert inne i en kristallin Ljuskammare. Den här speciella levande enheten av Ljus kommer att fullborda en komplett om-sekvensering av din cellulära RNA/DNA. Den fungerar som ett dynamiskt ljusinstrument, i enlighet med varje individs specifika behov och orkestrerar nya sekvenskoder som rör dig direkt mot att uppnå din fulla fysiska potential. Konstruerad av Himlen, kommer denna process att ta cirka tre Jorddagar för att uppnå sina gudomliga mål. Dina egna kroppsväktare och dina andra himmelska guider ska styra den. När du väl kommer ut från denna levande kristall av Ljus, ska du återvända till full medvetenhet.

Full medvetenhet är det gudomliga målet. Skaparen uttalar att din verklighet är att återvända till en helt medveten människa. Den verklighet du känner nu blir snabbt något ganska främmande. Vi bevittnar dessa händelser som äger rum framför våra ögon och observerar galaxen när den flyttar sig tillbaka till ett enhetligt, mångdimensionellt tillstånd. Frekvenserna som duschar er planet är stora energivågor som ordnar om energifälten som sammanflätar tid och rum. När denna återvävning fortskrider, manifesterar galaxen sin skönhet i en utgjutning av lysande färg och andlösa former. Ära vare !!!

Välsignelser! Vi är dina Uppstigna Mästare! Tiden kommer när en ny era av fred och upplysning skall duscha Moder Jord! Denna nya verklighet börjar manifesteras på många välsignade sätt. Det är denna härliga nya verklighet som gör det möjligt för oss att flytta mänskligheten fram till en ny Galaktisk tidsålder! När vi blir mera i stånd att förstå hur detta rike förändras lär vi oss nya sätt att andligt möta varandra. Vad vi ber er nu är att drömma om och visualisera en underbar ny värld som är vänlig, omtänksam och välmående.

Ert ständigt växande medvetande omdefinierar hur ni ser på varandra och hur nya realiteter läggs till i era uppfattningar om världen. I århundraden har vi observerat att Omvandlingsljuset växer sig starkare och starkare, vilket förorsakar de mörka att motvilligt dra sig tillbaka. Den här nya verkligheten börjar manifestera sig på otaliga välsignade sätt. Varje dag ser vi på att din planet blir energetiskt mer magnifik. När den gamla verklighetens nätverk kollapsar, kan vi se glödande ljusstrålar och fantastiska molnformationer som plötsligt uppträder på himlen för att alla ska se. Er verklighet kommer snart att expandera och återskapa sig själv. Vi kommer att vara era gudomliga guider och andligt utsedda mentorer, och vi tar denna privilegierade roll väldigt seriöst.

Vi är tacksamma mot vår rymdfamilj för att de besöker oss i allt större antal och vi gläder oss över att Himlens ljus väller ner runt oss. Vi är också mycket glada över att veta att allt fler människor över hela världen skickar oss dagliga böner om Kärlek. Var och en av er har den högsta kvaliteten av helighet, som har blivit undertryckt sedan de mörka ”återställde” denna verklighet för nästan 13 millennier sedan. Tiden närmar sig för er alla att förvandlas och bli fysiska Änglar än en gång! Tillsammans ska vi skapa en mycket behövd nystartad stjärnnation och uppfylla Skaparens mest sublima och livfulla drömmar. En tid för mirakel och underverk är på väg!

Idag fortsatte vi vårt budskap. Som vi har nämnt är en enorm förändring på väg att sänka sig ner över detta ytrike. Det är vårt ansvar att alltid vara medvetna om detta och notera att Universum avslöjar sin magi i detta ögonblick! Den tiden kommer till oss när vi skall släppa in undret av det här Ljuset! Vet, kära Ni, att Himmelens oändliga utbud och välstånd verkligen är ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för att Var Ett! Och Var i Glädje!)

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...