Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 3 november

 

nidle071112

8 Manik, 0 Xul, 12 Manik

Dratzo! Just nu så är er värld i en övergång. De mörka tillåter till sist Ljuset och dess många allierade att fullborda den stora uppgiften att överföra fonder och de medföljande obligationerna till speciella depåer. Denna process tar mer tid än vad som först uppskattades, på grund av de extraordinära försiktighetsåtgärderna en sådan stor leverans kräver. Det har därför tagit en vecka längre än vad som var förväntat. De mörka vet att när väl denna formidabla uppgift är slutförd så kommer de sedan länge utlovade massarresteringarna inom de övre skikten av de mörka undersåtarna att påbörjas. Tills dess så är dessa skurkar under nära observation och många befinner sig i husarrest. Speciella ordningsregler koms överens om, och de inom Ljusets säkerhetsgren genomdriver dessa regler entusiastiskt. Ända sedan era förfäder först gick på Jorden som människor, med minnesförlust och vaga minnen om deras forna jag så har de mörka undersåtarna varit Anunnakis soldater. Makten de har burit på har nu kommit till ända. Tiden av tvivel och rädsla kommer att bytas ut mot Kärlek, frihet och överflöd.

I denna nya tid kommer ni att återfå färdigheter som Atlanterna stal från er. Först kommer ni att lära om er historia som medvetet gjordes förvirrande av Anunnaki och deras mörka undersåtar. Det är lätt att se hur en falsk vy av ert ursprung producerades. Sanningen var så förvriden att det föreföll som en uppsättning obevisade myter. När ett folk förlorar sin historia blir de mottagliga för alla slags manipulationer eller gröt som de får från sina mörka överherrar. Denna process tog nästa 10 tusen år för att bli fullt accepterat av er. Under denna tid utsattes era förfäder för tre perioder av uppbyggnad och återuppbyggnad av samhällen som de skulle ha fått av de mörka. Under de sista 6 tusen åren har ni ibland tillåtits att återuppbygga med hjälp av era spirituella och rymdfamiljer. Allt detta gick sakta och makligt på grund av de många Anunnaki reglerna som måste åtföljas. Trots detta så gjordes en del smärre framsteg i ert medvetande. För närvarande så har takten av framsteg ökat kraftigt. De mörkas tid är nu förbi!

I denna kommande tid kommer ni att kunna vara fria och välmående. Använd denna tid av växande medvetande för att acceptera er nya position och lära er att applicera reglerna av Kärlek och Ljus. Var accepterande och sök samarbete med andra. Lär er makten från rikedomar och släpp det sedan. Den viktigaste makten är den otroliga Spirituella kraften. Var förmögna att fylla er själva med Kärlek och låt ljuset fylla er med ett växande medvetande som låter er känna själsenergin av alla Varelser. Känn hur ni inte är ensamma och hur vackert den nådige och barmhärtige Skaparen förbinder er med Himlen! En del av ert uppdrag är att visa hur den galaktiska mänskligheten utvecklades och spreds utöver denna enorma galax. Då ni återfår era förlorade färdigheter så kan ni återupptäcka hur och varför er välsignade resa tog er till Gaia, och ett speciellt uppdrag att rädda och förnya Gaias systervärldar, Venus, Mars och Pax. Ni kommer till slut att återförenas med oss och slutföra denna högst heliga uppgift.

Då ni gör detta ger ni också näring åt önskningarna från de tidigare ”barnen av Ankara” för att utveckla ljuskroppar och förena sig med att fast föra denna galax till Ljuset. Innan detta kan utföras kommer ni att upptäcka olika underligheter som var de första urgamla uttrycken av er kärlek för frihet och de naturliga talangerna som utgjorde korta möten med era färdigheter att uppfinna och följa en mer utvecklad livsstil. Dessa första försök har ni sedan länge glömt bort. Vi ämnar återupprätta dessa talanger och förklara hur kabalens försök att krossa dem slutligen kommer att misslyckas. Runt omkring er värld finns många monument av sten vilka visar på er inre genialitet. En del av er har spekulerat angående dessa delvis förstörda byggnader. De påvisar er hågkomst av Gaias livskraft och hur ni kan återupprätta dem. Detta är bara några fåtal exempel på vilka ni återigen kommer att vara. Varje galaktisk varelse har en unik uppsättning talanger som nådigt fritt bidrar till helheten.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi är i glädje! Våra många associerade är fullt upptagna med att sätta scenen för vår nya verklighet. Överenskommelser med kraft i dem har signerats för att sätta upp en ny global finansiell struktur, och dessutom färdigställande av datum för distribution av välstånds- och humanitära fonder. För att se till att dessa distributioner inte kan stoppas så har överenskommelser gjorts för olika datum av NESARA och GESARA uttalanden. En ny värld håller på att födas. Vi ber er att förbli tålmodiga då ett stort antal otroliga händelser görs redo för att bli avtäckta. Vi tackar Himlen för vad som håller på att födas! En nådig välsignelse håller på att ges till oss. Efter att Atlantis föll så tog Anunnaki över denna ytvärld. De blev tillsagda att en tidpunkt var förbestämd då Ljuset skulle återta denna värld. Detta gör nu Himlen! Vi är så tacksamma att denna stora handling av nåd nu är kommen!

Då dessa många olika händelser börjar ske så var redo att acceptera en stor omordning av vad ni tror är möjligt. Se på dessa mirakulösa skeenden som en bekräftelse av Himlens makt och nåd. Ni är mycket älskade! Detta sker precis såsom Himlen lovade oss. Vi togs igenom en period av upplärande. Denna lärdom kommer att bli basen för vår galaktiska gudomliga tjänst. Denna historia måste ses som en bred tid då vi genomgick mörker och uthärdade. Vi är Himlens tuffa soldater. Vi skall använda denna kunskap för att förklara för större delen av denna galax inte bara hur man kan överleva utan också frodas. Ni kommer också att återgå till era uppgifter som fysiska änglar. Vår gudomliga tjänst är att lära och förklara hela denna himmelska operation. Tillsammans kommer vi att bli en högst älskad grupp av själar som barmhärtigt sprider vår visdom allt igenom fysikalitet! Hosianna! Hosianna!

Mycket är förväntat av oss! Vi sänktes från glädjen av fullt medvetande in i en värld fylld med en hel hög av hemskheter. Trots detta så var Anunnaki och deras undersåtar oförmögna att ta dessa heliga tankar ifrån oss. Vi behöll våra minnen. Vår gudomliga tjänst som Uppstigna Mästare var att ge er nåd och undsättning från de mörkas förskräckliga härjande. Tillsammans har vi överlevt och står redo att ta på oss rikedomarna och friheten som Himlen ger. Vi är extatiska över vad som händer. Ni skall återgå till Kärlek, Ljus och en nådig kunskap om ert sanna jag. Denna återgång kommer att föra er tillbaka till en förening med Agarterna. Ni kommer att återgå till en värld som så illvilligt förstördes av Atlanterna vid början detta vikande stora galaktiska år. Tillsammans har vi så mycket att lära om och så mycket, mina barn, att lära er! Halleluja! Halleluja!

Idag förklarade vi vad som händer runt om på denna ädla glob. Mycket kommer plötsligt att uppstå och mycket kommer plötsligt att krävas av er. Var därför tålmodiga och positiva. Ni kommer återigen att återgå till er storhet. Använd detta för att modellera en underbar värld och lär er precis hur enastående Gaia är. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...