Sheldan Nidle (GLF), 23 juni

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

23 juni 2015

5 Ix, 12 Kayab, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Var i evig Glädje!)

Vi är här för att rapportera om läget för de första transaktionerna av fonder till Nord Amerika. För tillfället förbereder vi oss för att avsluta processen, som innebär att era välsignelser tillåts bli tillgängliga för er alla. Vi har blivit tvungna att göra några ytterligare korrigeringar till det som vi trodde var de sista direktiven, som var nödvändiga för att kunna avsluta denna specifika uppgift. Våra partners i detta projekt rapporterar att ett antal slutliga justeringar fortfarande behöver göras. Sålunda är vi nu i processen av att tillsammans göra det som behövs för att säkra vår framgång. Hela denna process är på det hela taget synnerligen stressfylld för våra jordiska allierade. Den mörka kabalen fortsätter att använda sig av sina återstående maktpositioner som ett sätt att konstant hindra dem från att uppnå ens en smula seger. En punkt håller på att nås där vi behöver göra det som är viktigt för våra allierade, för att de skall kunna uppnå sin seger som de rikligt förtjänar. Under tiden fortsätter den mörka kabalen att lida nederlag i alla andra frågor. Det håller på att bli mycket uppenbart att vårt ingripande nu behövs. Himlen förordar till vår fördel och vi förväntar oss att varje fråga inom kort kommer att lösas.

När allt kommer omkring är den mörka kabalen de som gladeligen utförde Anunnakis mörka önskningar under ett tidsspann av nästan 13 millennier. Dessa skurkar har en djup inre känsla av att de till och med utan sina tidigare herrar fortfarande är osynliga. På något sätt tror de att det skall gå att komma på ett sätt att fördröja det oundvikliga. Vi har under åren tolererat deras skurkaktiga beteende eftersom varken Himlen eller våra allierade har önskat stöta bort dem från makten. Vi är mycket upprörda över deras negativa beteende. Det är nödvändigt att dessa mörka filurer snabbt isoleras och får gå mot ett öde som håller dem borta ur vägen för er. Detta behov av att ”få dem ur vägen” är någonting som nu behöver göras på ett mycket drastiskt sätt. Vi håller på att planera för en överraskning, som lätt kan uppnå detta primära syfte. Till dess, förvänta er ingen framgång utan förbered er själva för några omedelbara besvikelser. Denna process blir emellertid inte långvarig. Vi har för avsikt att låta dessa gemena busar gå i sina egna fällor! Så var inte rädda! Slutet på denna långa väntan är verkligen mycket nära!

Medan ni förbereder er för att slutligen få ta emot era välsignelser, var redo att se hur dessa många fonder kan användas av er för att verkställa era humanitära visioner. Dessa pengar skall användas till att införa fred, harmoni och överflöd till era samhällen. Behovet finns även att använda fonderna till att hela, informera och förbereda era medmänniskor för en ny tid inom dessa områden. Ni ombeds att undervisa era samhällen om de många förändringar som kommer att ske så snart den mörka kabalens manipulativa propaganda har avlägsnats. Ni behöver förklara de många förändringar som kommer att utgöra grundpelarna i ert nya styrelseskick och varför de infördes. Det finns ett stort behov för att svara på frågan hur allt detta kommer att introduceras för er. För tillfället saknar ni en förståelse för varför ni är begränsade i ert medvetande och hur övergången till fullt medvetande kommer att gå till. Era mentorer kommer att tillhandahålla mycket för er. Hursomhelst så kommer ni att behöva andra som är specialutbildade för att förklara denna kunskap vidare och att förbereda er på hur denna verklighet fungerar.

Som ni kan se, har fördröjningarna hindrat er från att få ta del av många sanningar och verkligheter. Vi räknar med att många av er skall kunna bidra med ett instrument, som tillåter alla att verkligt fördjupa sig i ett ämne och lätt förtydliga vad varje mentor gör för att förbereda er för övergången till denna nya verklighet av magnifik skönhet. Ni behöver få så mycket, som är lättförklarat för er. Ni behöver anordningar som på ett enkelt sätt kan uppvisa kraften att förmedla healing till var och en. Det är också viktigt att ni på något sätt kan se hur ni kan ”föryngras” och hur ni skall få bukt med era nuvarande hälsoproblem. Dessa förändringar är bara exempel på hur man skall kunna övervinna de problem som för länge sedan infördes av vetenskapsmännen i Atlantis. Det som verkligen är viktigt är att fördjupa sig i varför ni blev så plågade och hur dessa nya anordningar kan förändra er och förse er med en början till ännu mer fantastiska resultat. Tänk i termerna av vad det här betyder och låt er inte förblindas av vad de gör. Ni kommer snabbt att utvecklas mot er fulla potential. Detta är en gåva, som innebär att ni förväntas överta nya ansvarsområden.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Det som välsignat sker i denna verklighet är en sista kamp mellan Ljuset och det mörka. Denna konflikt har pågått i en mycket lång tid. Vi använder vårt fokus och vår vision för att lösa upp den nuvarande fasen i den här oheliga kampen. De mörka har länge haft ett försprång. För tillfället faller detta samman och konfliktens rester fördröjer endast tillfälligt det som kommer att ske. Nästkommande tidsperiod utlovas att bli den tid då de mörkas styrka kan rämnas. Resultatet av dessa händelser kommer att leda till ett sätt att framgångsrikt fördela de välsignelser som vi länge har utlovat. Vår vision för det ögonblicket är att inleda en serie skeenden för att få igång en betydande förändring i er verklighet. Då kan Ljuset på allvar få igång en vidsträckt serie av program, som slutligen och för evigt kommer att förändra er värld. Dessa kommer att vara ägnade att ställa i ordning scenen för våra lektioner samt era andliga familjers och era rymdfamiljers formella ankomst.

Hosianna! Vi ser med glädje fram emot det som då kan bli möjligt. De senaste 26,000 åren (ungefär ett stort galaktiskt år) förberedde för det som hände Gaia och hennes invånare. Migrationer till och från Gaia inramade det verkliga som inträffade. Denna tid är över. En ny tid är nu inne! Den här gången handlar det inte om ett paradis som har förlorats och återfunnits. Det handlar om en fantastisk återförening och en tid att förflytta sig utåt för att verkställa en mycket grandios uppsättning av himmelska direktiv i denna fysikaliska sektor. När ni återgår till det gudomliga tillståndet av galaktisk mänsklighet, var mycket medvetna om de storslagna ansvarsområden som ni glädjefyllt kommer att få omfamna. Skapelsen är en helig uppsättning av gudomliga tankar. Ni vecklar ut dessa. Ni har otaliga följeslagare som kommer att hjälpa er på detta helt otroliga uppdrag. Var och en av dem är engagerad i att fullfölja vad deras andel är! Det som krävs av er att göra är att närma er dessa och arbeta fram en ömsesidigt acceptabel lösning.

Som ni kan se ligger mycket häpnadsväckande tider framför er. Vår största uppgift är att framgångsrikt vägleda er igenom alla de svårigheter som har uppstått på grund av era gärningar. Under den nästkommande tiden kommer ni därför att introduceras för dem som är era förfäder och de som har gått med på att hjälpa till. Denna process är mycket komplex. För länge sedan, i Atlantis, påbörjade ni ett sökande som har tagit er nästan 13 millennier att slutföra. I början var vi betydelsefulla, ändå fortfarande något fåtaliga och skenbart marginella för detta ofantliga projekt. Men alltmed att tiden gick framåt ökade vi i antal och fick en mycket betydelsefull roll för resultatet. Vi ställer oss därför rätt så förstående till vad som härnäst behöver göras. På det sättet började vi för ungefär åtta decennier sedan att bana väg för att tillåta oss att vägleda er till vägen som av Himlen hölls som den främsta. Ni befinner er nu på den yttersta randen av det som Himlen har planerat. Resten kommer att bli ert glädjefyllda livsöde!

Som vanligt har vi idag gett er en översikt av det som håller på att ske. Ta in dessa uppgifter och vet djupt i era hjärtan att en högst storartad och glädjefylld händelse står för dörren. Med detta lämnar vi nu er. Var lyckliga och VET, Kära Ni, att det oräkneliga Förrådet och Himlens oändliga Välstånd verkligen är ert!

Så må det bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! Och Var i Glädje!)

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...