Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 22 september

 

5 Chicchan, 18 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! Under de senaste månaderna har denna värld gjort framsteg från att vara en i vilken den mörka kabalen fortfarande styrde till en där de dessa oanständiga skurkar är på fallrepet. Våra jordiska allierades olika grupper inser till slut hur denna världs scenario skall sättas. När som medvetandet höjs i denna värld så förändras det finansiella systemet och det nya välståndet kräver ett avtäckande. Vi har bett att denna uppsättning av precisa processer görs i en mycket snabbare takt. Detta råd, vilket tidigare har omnämnts, ignorerades i stort sett. Tiden är nu här för att dessa förändringar skall manifesteras och bli förklarade för er. Det kommande välståndet är helt enkelt bara ett instrument med vilket ni kan uppnå era drömmar. Använd dessa maktsymboler för att göra om er värld till en som är fredlig och harmonisk. Var medvetna om vad ni gör. Låt allt flöda och använd era synkronistiska krafter för att ändra på ting nådigt och gudomligt. Denna värld behöver förändras och ändra på hur den uppfattar sig självt. De gamla våldsamma sätten behöver upphöra. Den kulturella diversifieringen behöver äras. Ni behöver bo i ett underbart land med teknologier som gör slut på fattigdom och hunger. Världen behöver se sig själv som en stor och härlig familj.

När som er värld för sig mot dess nya verklighet så glöm aldrig vilka ni är och att ni blir Ett. Aldrig tidigare har Jordens mänsklighet på ytan haft möjligheten att frigöra sig själva från alla motgångar den har plågats av sedan den Stora Översvämningen för nästan 10 tusen år sedan. Vid denna tid Anunnaki, som era överherrar, satte ett system på plats som i själva verket fick alla att lida. Ni är vid en punkt då detta stora lidande skall transformeras. Ni kommer att gå in i en tid då välstånd och nytt regeringskick skall låta er vända Gaia till ett paradis. Mänskligheten kommer inte längre att behöva jordbruk, gruvbrytning och andra ting som skadar er ädla planet. Ni kommer snabbt att utveckla ett nytt perspektiv som kan låta er använda ert växande medvetande för att ändra alla kulturer på Gaias yta. Denna nya globala blandning av mänsklighet kommer att sätta scenen för vår ankomst. Ni kan till sist sluta att tro på kabalens rena lögner. Regeringar kan formellt göra slut på UFO mörkandet och förbereda er för vår ankomst. Detta kommer att låta oss påbörja ett antal sändningar om våra inledande objektiv.

Det första objektivet involverar våra handledare. Ni har alla levt i sublim okunnighet sedan er födelse. Ni har fått en hög av välling, som först sattes ihop av Anunnaki för eoner av tid sedan. Dessa uppfattade verkligheter behöver förkastas och nya uppfattningar anskaffas baserade på en ny och mer medveten uppsättning av verkligheter. Denna gamla Anunnaki matris gjorde er mer formbara och gjorde det mycket lättare för er regering och andra överherrar att manipulera och kontrollera er. Dessa kontrollpunkter behöver bytas ut mot fritt tänkande och en nyligen anskaffad förmåga att återigen urskilja nycklar som kan användas för att avgöra när ni blir manipulerade. Denna stora uppgift är för era handledare att ge er. Det behövs göras subtilt och inkludera ett återställande av er gamla och moderna historia. Denna historia kommer att bli fylld med en viktig sanningsingrediens. En del av sanningarna bakom era krig och hur er ekonomi används som gisslan utav oligarkin kommer att bli mycket upplysande. Ni gör er redo för att bli en galaktisk människa. Tiden som har gått under de senaste 13 tusen åren behöver ses över och logiken bakom Himlens dekret fullt förklaras.

Ett annat objektiv är att beskriva för er hur det är att vara en galaktisk människa. Ni har återfått färdigheter som låter er utföra Himlens gudomliga instruktioner. NI är i själva verket en fysisk ängel. Det betyder att ni kan göra en hel mängd saker. Handledarens arbete är inte bara att gå igenom ert liv, utan att också utförligt beskriva ert kommande liv i fullt medvetande. Er vetenskap undrar vad ”full potentialisering” innefattar. Allt detta kommer att utforskas med er genom er handledare. Vi har en lång historia med er. Vi hjälper de Uppstigna Mästarna med att se till att ni är i ett tillstånd varifrån ni kan be om hjälp från Himlen. Denna process är för närvarande något förvriden utav matrisen, som skapar den nuvarande verkligheten. Denna matris försvagas nu enormt av de stora vågorna av energi som kommer från er galaktiska kärna. Dessa energivågor hjälper betydelsefullt med vad våra jordiska allierade uppnår. Denna gemensamma operation står på randen till en underbar framgång. Det kommer att föra in den verkligheten som kommer att återförena er med era familjer i den Inre Jorden, Spirituella och Rymdfamiljer. Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med storslagna budskap och underbara nyheter! Den mörka kabalen är full av sig själv. Den utmanar allt som våra jordiska allierade gör och därför kommer nu tiden då dess makt försvinner. Gaia är bara dess gisslan och de använder deras hemska enheter för att göra meningslösa poänger till våra olika allierade. Mörkret står nu på randen till dess undergång och våra olika allierade kommer inom kort att applicera sin egen dödsstöt för att besegra dessa ondskefulla klåpare. Framför er, mina barn, ligger en mycket vacker verklighet fylld med glädje, frihet, välstånd och nytt regeringsskick hängivet till er ömsesidiga lycka. Det gamla skall sättas åt sidan och en ny era av omsorg för Gaia kommer att bli starten på er kommande hängivenhet åt gudomlig tjänst. Tillsammans kommer vi att bilda en stor gemensam samling av hjälp för alla på Gaias yta. Det kommer att bli bara fred, samarbete och ett växande medvetande om tjänst åt varandra och till Gaia. Ni kommer att bygga en mycket vacker värld. Himlen kommer att stiga ned till Jorden. Halleluja! Halleluja!

Denna verklighet är under övergång. Den är välsignad och redo att utföra Himlens arbete. Stora vågor av gudomlig Kärlek ökar i talande stund. Var villiga att lyssna och känn passionen av dessa underbara uppsättningar av händelser. Denna värld för var och en av er till högre och höger medvetande. Ni deltar i en rörelse som omfattar alla människor och alla nationer. Vår välsignade uppgift är att hålla er guidade mot centrat av detta högst nådiga och gudomliga Ljus. Då ni exponeras påverkas ni fysiskt och förändras. Denna skillnad är mycket liten. Det är dock en del av en process som skiftar denna verklighet. Vi Mästare är uppspända över betydelsen av detta stora spirituella skifte. Det orsakar hur många blir mer spirituellt orienterade. Vi finner varje dag Varelser som är villiga att be om vår hjälp och vi ber våra många allianser att ge denna välsignade hjälp. Ni står nu mycket nära till en ny välsignad dag!

Denna värld är nu i övergång från de mörkas hemskheter. Betyder det att allt kommer att förändras på ett ögonblick. I själva verket inte. Vad ni behöver göra är att förbli positiva. Var redo att ta emot. Var också redo att använda denna positiva energi för att hjälpa detta stöd att manifestera. Gör så med vetskap om hur kraftfulla ni är och hur mycket mer positiva ni kommer att bli. Ni, kära barn, är Ljuset i världen. Ni är ljuset i världen som ingen kan släcka. Använd detta för att snabbt föra in undren av denna tid. Kom ihåg i allt detta vilka ni verkligen är. Var starka och orubbliga. Låt mörkret veta att deras dag i sanning kommer till ett plötsligt slut. Ni är en grupp av magnifika Varelser som har privilegiet att få se mirakel, som mycket snart kommer att visa sig inför er. Ni kan därför förbli starka och positiva. Vi står bakom och framför er. Vi kommer att driva och guida er till det välförtjänta målsnöret.

Idag gav vi er en veckorapport om vad som händer runt om på denna glob. Spirit för sig konstant på vattnen av denna värld och preparerar detta klot för dess mest storslagna skifte in i en ny verklighet. Detta land är levande och redo att fyllas med Himlens mirakel och gudomliga handlingar. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

You may also like...