Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 24 juli 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 24 juli 2018

Per Staffan 24 juli 2018

Selamat Ja! Många underbara utvecklingar fortsätter att komma fram! Den mörka kabalen är fortfarande lika arrogant och kompromisslös som någonsin. De är omtöcknade av er snabba uppgång i medvetande och allmänhetens uppvaknande. Ljuskvoten i ert solsystem ökar exponentiellt på sätt som de inte hade förutsagt eller trodde var möjligt. Deras grepp på samhället försvagas varje dag, allt eftersom fler människor blir medvetna om deras samvetslösa system. För länge sedan förlorade den mörka kabalen förmågan att förstå deras förlust av makt i kontrollen över berättelsen som massorna tanklöst höll fast vid av. Kabalen fortsätter felaktigt att tro att de kommer att stiga upp igen, som Fågel Fenix, från askan av deras undergång.

Ni existerar i ett expanderande medvetande som använder sin större inneboende flexibilitet för att besegra den mörka kabalen och dess arroganta och envisa trotsighet. Våra många allierade har tillbringat århundraden med att tyst manövrera sig till de mest fördelaktiga maktpositionerna i er värld. I årtionden har de planerat sina strategier i det fördolda för att frigöra mänskligheten från skuldslaveri och återställa Gaia till att bli en planet som blomstrar i fred och frihet. Vi fortsätter att be om ert tålamod. Dessa strategier kan inte forceras. Det är viktigt att ni kommer ihåg att ni demonterar en maktstruktur som har regerat i över 13 årtusenden.

Våra sambandsmän har givit kabalen ett antal specifika ultimatum. Ni kommer att bevittna att dessa scenarier utförs, och att mörkret äntligen kommer att misslyckas, med hjälp av många av deras egna lagar. Arresteringar av kabalens övre nivåer kräver särskild hantering. De kan inte utföras gradvis, utan måste göras på en gång. När det ögonblicket kommer, var redo att hjälpa din familj, dina vänner och ditt samhälle, för deras värld kommer sannolikt att vändas upp och ned. När kraften i ditt nya medvetande kommer, kommer det att skifta allt i sin väg.

Vi vill att ni ska vara beredda att njuta av vad som förväntas manifesteras inom kort. Spänn fast dig för meddelanden som kanske kan chocka dig, men på ett mycket positivt sätt. Vi har försett Alliansen med ett nytt ”dator”-system, Quantum Financial System, vilket kommer att eliminera alla sätt att stjäla eller manipulera pengar. Det är utformat för att bli det centrala banksystemets död, vilket är det sätt på vilket kabalen håller dig i skuldslaveri. Du är tänkt att leva i Ljuset och sola dig i de Gudomliga Sanningarna som du gavs fritt av Himlen. I den här nya verkligheten ska vi leda er tillbaka till era fullt medvetna Jag. Tillsammans ska vi ge större ljus till varje hörn av denna galax.

Hälsningar från de Uppstigna Mästarna. Gott Galaktiskt Nytt År! Detta tillfälle är orsak till firandet när ni välkomnar in energierna i det Galaktiska Nyåret (26 juli). Vid gryningen den 26 juli är stjärnan Sirius synlig ovanför Maya-pyramiden, Chichen Itza och över Maui vulkanen, Mount Haleakala. När vi börjar en ny energicykel, kom ihåg att välkomna varje gryning med en avsikt. Tänk på att tiden ska upplevas och njutas och inte användas som en uppmätt händelse. Låt denna nya era ringas in med välsignelser av Glädje för alla!

I den här tiden av nya början, var Glädjefull och tacksam för alla underbara händelser som äger rum runt vår värld. Den viktigaste delen av all verklighet är kollektivets kraft. En verklighet formas av medvetande. Den här kollektiva energin är ”bestämd” av den grundläggande tron som du håller. Inom den fungerar du på en individuell och en kollektiv grund. Men det är det senare som är mest avgörande just nu. Varje enhet inom kollektivet påverkas av handlingarna i varje annan enhet, vilket skapar en sammanhängande fysisk helhet: en gemensam och total medvetenhet. Andliga och fysiska medvetanden är akut sammankopplade. Fler och fler människor runt om i världen vaknar till Sanningen. Dessa kollektiva växelverk väver gobelängen av den givna verkligheten.

Er värld är välsignad att överflödas med Gudomligt Ljus. Vi ser i glädjefull vördnad hur hon ändrar sig med varje ökning av Ljusets intensitet. På samma sätt förstärks och skärps ditt eget ljus, dess renhet utstrålar från dig som ett prisma. Nya nyanser och färger av Ljus finns i överflöd. Allt detta gör att din verklighet förändrar hennes nät och rör sig i en helt ny riktning. Du lämnar den 3: e dimensionen som ditt primära hem och springer huvudstupa mot den femte dimensionen. Hosianna i Höjden!

Idag fortsatte vi vår pågående diskussion om vad som utvecklas runt omkring er. Ha tålamod, var centrerade och glatt fokuserade mot era djupt önskade mål. Vet i era Hjärtans Hjärtan att den oändliga tillförseln och Himlens oändliga överflöd verkligen är er! Så är det! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Siriska för glädje! Och Var Välsignade i Himmelsk Kärlek och Glädje!)

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...