Rådet via Ron Head, 24 juli 2018

Rådet via Ron Head, 24 juli 2018

Per Staffan 25 juli 2018

Rådet – Vaken och Medveten

Vi vill be dig att tänka på orden vaken och medveten på ett sätt som kan vara helt nytt för dig. De flesta av er skulle tolka det som att vara vaken för vad som händer runt omkring dem, som de tolkar det och är medvetna om dess mening. Vi vill dock att ni förstår att det som är på gång runt omkring dig är mindre viktigt för dig än vad som händer inom dig, varifrån det kommer och varför det är viktigare än någonting utanför dig.

Du är troligtvis bekant med vårt upprepade tema att din omgivning är en spegel av vad som är inuti er som ett kollektiv, och även som individer. Vi berättar ofta för dig att även om du kanske inte kan nå ut och ändra din världssituation, kan du förändra dig och därmed få mer effekt än vad du tror. Medan detta är sant, är det ändå inte vad vi vill diskutera.

Förstår du att mycket, om inte det mesta, av vad du tycker du är vaken och medveten om, är effekten av att du har utsatts för kontinuerlig och medveten programmering av andra som har agendor som du troligtvis aldrig skulle hålla med om du skulle se dem läggas ut framför dig? Många av dem som levererar den programmeringen är inte medvetna om dess ursprung eller dess syfte, även om många är medvetna om det. Programmering är det enda ordet som fullständigt beskriver vad du får från alla dina media, från din skola och från det sociala trycket som du utsätts för.

Så vilken typ av vakenhet och medvetenhet refererar vi till? Vi frågar om du vet vad du verkligen tror, vad du anser är sant, var idéerna kom ifrån och varför du tror på dem. Vi pratar inte om huruvida idéerna är korrekta eller felaktiga. Du bestämmer det. Vilka idéer är de? Har du verkligen granskat dem? Strider de verkligen mot andra saker som du vet är sanna? Är de verkligen i dina bästa intressen? Eller har du accepterat det du har sett eller hört från andra? Varför? Om du har accepterat något från en vän, från dina media, från en myndighet, varför accepterade du det?

Det vakna och medvetna som att vi talar om är vad som sätter dig i din egen kraft. Det vakna och medvetna om vad som ligger utanför dig förnekar inte nödvändigtvis det, men dess ogranskade accept kan göra det. Du tjänar inte på att tillåta en annan att göra ditt tänkande för dig. Du tjänar på att göra dina egna val, även om de visar sig vara mindre än du förväntade dig.

Om man kämpar för att bara överleva i sin miljö, finns det ingen energi eller tid till att även kämpa med dessa problem. Fråga dig själv om du kanske skulle kunna hantera sådana saker om du var välmående, hade mer ledighet och var mindre stressad. Skulle du då vara svårare att kontrollera? Kontroll, förstår du, är vad det här handlar om.

Börja där du kan, om du börjar förstå vad vi förklarar. Börja undersöka varför du gör de saker du gör. Varför tror du på det du tror? Vem sa att det var så? Varför sa de det? Håller du verkligen med? Finns det fakta att backa upp det med? Även som barn visste du att ”för att jag sa det” inte var tillräckligt bra. För att ”de” sa så är ännu värre.

Vårt mål, ser ni, är att ni ska börja ta tillbaka all makt och kontroll över er själva. Du är den som bestämmer, även om det är genom att inte bestämma. Att inte bestämma är ett beslut att låta någon annan bestämma. Och det är källan till många obehagliga känslor som många av er lever med. Det är därifrån ”vad kan jag göra?” och ”jag kan inte göra något åt det” kommer. Du känner dig maktlös eftersom du har låtit allt glida iväg, och du är inte ens medveten om det.

Vaken och medveten. Var vakna och medvetna. Ta tillbaka era liv. Du, i din sanning, är mycket starkare än du förstår. ”De” vet det. Och ”de” är ganska glada att du inte gör det.

Det finns en växande och redan väldigt betydande våg av bemyndigande som redan är på väg i din värld. Den finns överallt. Den talar alla språk. Stig in i din egen medvetenhet. Vakna. Du kommer att upptäcka att du är långt ifrån ensam.

Det finns två publicerade böcker tillgängliga på Amazon som innehåller de samlade meddelanden som Ron Head fått (det är jag). Den första är Michaels visdom, tillgänglig här HERE, och den andra är It Rings True, tillgänglig HÄR HERE.

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter förbehållna. Du får kopiera och omfördela det här materialet så länge du inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir komplett och du inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna länk: http://ronahead.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...