Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 4 september, 2018

Galaktiska Ljusfederationen

via Sheldan Nidle

4 september, 2018

 

Dratzo! Vi återkommer! Era framsteg mot att uppnå den ultimata segern för Ljuset fortsätter ständigt framåt, steg för steg. När vi ser det sätt på vilket Alliansen, våra allierade på Jorden, samarbetar för att implementera självaste den diskreta och noggrant dirigerade blåkopia som vi har hjälpt dem formulera, så kan vi inte hjälpa att vi känner en viss stolthet. Deras dynamiska handlingsplan fortsätter förbrylla den alltför övermodiga mörka kabalen. Strategin är till sin natur multi-dimensionell och har hittills framskridit långsamt och stadigt. Förvänta er att få se ett accelererande i rörelsen när Sanningen fortsätter att avslöjas. Allmänheten håller på att vakna upp trots kabalens obevekliga beslutsamhet att stoppa er evolution. Lyckligtvis kommer deras hybris att bli deras förfall. Kabalens styre över er håller på att blekna bort. Vi ber er att förbli positiva och finna tröst i er Tro.

Alliansens mer galaktiska temperament håller hittills och med skälig försiktighet på att utmanövrera mörkret och dess många allierade. Allting är en del av en skarpsinnig och noggrant efterföljd mästerlig plan som kommer att utmanövrera mörkret från er planet. En revolution på gräsrotsnivå håller på att växa fram, ett nytt skrupulöst moraliskt system för civilrätt, som är bemyndigat att formellt bli introducerat till er värld. Ett antal breda, sammanlänkade efterforskningar har fört den mörka kabalens vedervärdiga hemligheter upp till ljuset. Dessa efterforskningar kommer att ange tonen för kabalens juridiska störtande från makten. De är sammankopplade med att olika övergångsregeringar uppstår, vilkas främsta syfte inkluderar åtalandet av tusentals individer som har tjänat som funktionärer för det olagliga och fingerade ”kriget mot terrorn”. Processen pågår fortfarande, precis i denna stund.

Processen för denna “husrensning” kan inrätta nya regeringar som genuint grundar sig på frihet, rättvisa och individuell suveränitet. Genom att man följer en funktionell moral kan folkstyrda republiker tjäna så som det var tänkt och man kan ohindrat fördela ett globalt överflöd. Dessa förändringar kommer att ändra på självaste naturen i er verklighet till en helt annorlunda entitet. Sällan tolererar Himlen en sådan ofantlig anpassning på så kort tid. Normalt sett skulle en dylik grad av förändringar genomföras under loppet av flera århundraden, inte på mindre än tio år. Detta godkännande är en gudomlig kompensation som beror på den mörka kabalens öppna trots mot de heliga bestämmelser som har styrt förändringen av er verklighet.

När klockslaget närmar sig för de mörka kabalisterna att förbereda sig för att stiga ner, så kommer vi närmare att granska dem som ska efterträda dem. Det är synnerligen viktigt att de utsedda väktar-regeringarna etablerar en form av representativt styre som stöttar er nuvarande och framtida utveckling. De välståndsprogram och de många välgörande projekt som dessa interim-regeringar initierar, kommer att behöva vara synkroniserade med varandra. Vidare, så kommer dessa regimer att kräva nya regler som bemäktigar var och en av er att fritt ta del i styrprocessen: de kommer att finnas bland de tidigaste stegen som ni tar i riktning mot ert galaktiska samhälle. Ta er tiden att uppmärksamma Den Varelse som ni håller på att bli och de ansvarsområden som börjar samla ihop sig och vilka ni ska åta er då ni förverkligar ert nya galaktiska samhälle.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare. Vi återvänder med fler ämnen att diskutera med er. Er pågående ”icke-civilisation” måste förändras till en som utstrålar harmoni och glädje och ser ett spirande av möjligheter och utforskande överallt. Det mänskliga samhället måste återtas till de majestätiska höjder som kunde bevittnas i Lemurien. Återigen önskar vi uttrycka vår djupa uppskattning för det som ni gör. Det är en betydande utmaning att agera i enlighet med tron under en så lång tid som detta har visat sig vara. Under hela denna färd har er enda bekräftelse på denna process varit dessa meddelanden, plus rapporter som ni har snappat upp från Internet. Var försäkrade om att när dessa extraordinära händelser väl vecklar ut sig, så kommer era svårigheter på ett glädjefyllt sätt ta slut.

Varje individ behöver känna sig uppskattad och veta att ens bidrag är värdefulla för ens värld. En känsla av tillhörighet ligger som grund för ett sunt lokalt samhälle, vilket i sin tur formar hörnstenen i ett sunt globalt samhälle. När ni i sanning är fria, så ansvarar ni helt och hållet över er själva och ert samhälle. Detta går hand i hand med andlig tillväxt. En gudomlig service är ägnad att uppfylla ert samhälle, genom att befria er till att på ett kreativt sätt få bruka era inneboende förmågor till att lösa de alldagliga problem som omger er. Lokala samhällen är menade att bli självförsörjande och självstyrande, kapabla till att lösa alla interna problem som de kan ställas inför. Endast då kan era intuitiva gåvor i sanning fungera på nationella och globala nivåer. I och med att ert medvetande utvidgas, så kommer er längtan efter frihet att kräva hela er uppmärksamhet.

Suveränitet är en omedelbar sidoeffekt av frihet. Den ger varje Varelse en likvärdig status sinsemellan. Suveränitet är den speciella grund på vilken ert goda arbete kan byggas. Det är det sätt på vilket ni med lätthet kan manifestera/förverkliga era fullständiga kreativa förmågor. När ni i sanning förstår hur sammankopplade ni alla är, så upptäcker ni hur enkelt, mödolöst och effektivt det är att arbeta i en gemenskap. Denna sammankoppling befrämjar en oundviklig önskan om att skapa en kärleksfull och hållbar omgivning för ert samhälle. Suveränitet är det gudomliga och juridiska medlet för att genomföra positiva handlingar. Suveränitet är den orubbliga grund på vilken ert goda arbete kan byggas. Det är vår osvikliga avsikt att inom kort få hälsa er alla välkomna och att få fira vår gemensamma seger.

Idag har vi överblickat vad som vecklar ut sig i er värld. Händelser är på väg som ytterst kommer att säkerställa slutet för den mörka kabalen och dess många anhängare. Ni håller på att förberedas för att få bevittna en underbar händelse: Ljusets återkomst till Planeten Jorden! Från och med den tidpunkten, kommer det bara att vara en kort resa tillbaka fullt medvetande. Kära Ni, var medvetna om att det oräkneliga Förrådet och Himlens oändliga Rikedom verkligen tillhör Er! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! Var i Glädje!)

 

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, September 4th, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...