Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 12 september 2017

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 12 september 2017

 

10 Oc, 8 Zip, 1 Ik

Dratzo! Vi börjar med att tacka alla vars stora visioner möjliggör frisläppandet av de välståndsfonder som länge förväntats av alla. Vad vi vill diskutera med er idag är Gaia och hennes folks enorma framsteg mot att acceptera den ökande rollen av högre medvetande i denna värld. När vi först kom för många decennier sedan såg vi en befolkning som kördes runt i cirklar av Anunnaki och deras världsomspännande nätverk av gunstlingar. Denna tyranni håller på att upphöra med uppresandet av var och en av er!

Allt sedan ni har vuxit i medvetande saluterar vi er, och Himlen för de förändringar som har skett. Det är denna tillväxt som har gjort det omöjligt för Anunnakis tidigare gunstlingar att styra er som tidigare. Denna nya medvetenhet har tvingat kabalen att komma upp med alltmer komplexa scenarier i ett försök att behålla sin makt. Vi är stolta över er för att ni har tagit på er nya ansvarsområden för att besegra försöken från kabalen och dess många aktörer att försöka trumma upp någon typ av global konflikt.

Som ett folk börjar ni inse er makt och er kollektiva inre styrka. Ni börjar också stödja hur den nya NESARA-republiken initialt behöver styras. Ni är redo att acceptera de många ansvarsområden som följer med territoriet. Det är denna typ av globalt tänkande som ska tillåta ledningen av den här nya republiken att be om och få ert stöd i en hel del relaterade frågor. Det här är verkligen varför, efter en lång serie av förseningar, som ni är i kvalen för att äntligen få den verklighet som ni djupt önskar.

Summan av dessa ständigt växande verklighetsskiften symboliserar det nya medvetandet som vi är mest stolta över. Ni har hållit många problem i schack, samtidigt som ni har visat hur mycket ni verkligen bryr er om varandra. Vi hälsar er och vet att ni är väldigt redo att ta en rad viktiga utmaningar som ska uppnå många viktiga mål. Detta beskriver orsaken till att händelser plötsligt uppträder som kan hanteras väl av er! Framför er är viktiga val där ni än en gång ska visa ert nyligen aktualiserade kurage. Hurra! Hurra! Hurra!

Välsignelser! Vi är dina Uppstigna Mästare! Vi tar den här tiden för att fira. Var och en av er gör sig klara för att uppleva de förändringar som getts er så nådigt av Himlen. Denna process går vidare i jämn takt. När ni utvecklas förändrar ni era accepterade begrepp av verkligheten, och det gör det väldigt svårt för de gamla normerna att fortsätta. Dessa barmhärtiga serier av förändringar gör det möjligt för vägen mot högre medvetande att fortsätta.

Trots att många av er har blivit utsatta för katastrof eller en katastrofal situation har ni slutit er samman som ett folk som aldrig tidigare. Detta beror dels på vad Himlen åstadkommer för att behålla er välbehövliga väg till högre medvetande. Vi kan inte överbetona denna mycket viktiga punkt. Människan förändras, och den förändras till det bättre. Ett bra exempel är sättet som ni har behållit er vision på trots alla potentiella frustrationer som för närvarande omger er. Ni har lärt er vikten av att fokusera på denna vision för att följa igenom den till sin gudomliga slutsats.

Ni bevisar precis hur fantastiska ni blir. Tidigare har många av er kunnat se potentiell katastrof i ögat utan att bryta ihop. Nu har detta utvidgats ännu längre till det mesta av er attitydmakeup. Det är ett exempel på ett av de sätt som har förhindrat krig och tillåtit många betydande förändringar att hända. Vi hälsar er som ett kollektiv för allt ni har gjort för att flytta detta rike i rätt riktning. Vet i ert hjärta att fira dessa förändringar och förbered er för allt gott som för närvarande kommer! Hosianna! Hosianna!

Idag bevittnar ni en ny uppsättning omständigheter som kommer att förändra er som ett folk. NI observerar också händelser som ska omforma världen där ni bor. Dessa förändringar är långt ifrån mindre, snarare är de är en del av och ett paket för en framväxande ny planet. De är utformade av Himlen för att flytta er fortare mot avslöjandet och allt som det verkligen medför. När den gudomliga processen utvecklas, glöm aldrig att Himlens oräkneliga och oändliga förråd är era! Så är det!

Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriska för att var Ett och Var i Glädje!) Det är en speciell tid för alla att komma till mognad!

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...