Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle

nidle071112

6 Kan, 1 Uo, 13 Caban

Dratzo! Fantastiska händelser ligger nu nära på horisonten. Individerna som idogt gör er nya verklighet möjlig avslutar de sista detaljerna som behövs för framgång. Dessa handlingar är för att ge godkännande av en lång serie av fonder som formellt skall transfereras. Vi väntar på att dessa transfereringar blir godkända och formellt inräknande. Mörkret håller på att besegras. Nästa inväxling kommer att sätta spikar i begravningskistorna för de som så arrogant har regerat över er. De som nu är besegrade övervakas nu noga. När de första fonderna väl är inväxlade kommer de mörka att helt isoleras från var och en av er. Under de sista årtiondena så stal dessa hemska nästan era själar. Himlen lade sig i och vi är här som ett instrument för förändring. Många otroliga människor som arbetar under översyn från de Uppstigna Mästarna har i hemlighet arbetat för att sätta stopp på detta hot mot mänskligheten på ytan. Således är ni på väg mot en ny och fri era med välstånd! Framkommandet av NESARA och nya regeringsskick är bara ett sådant tecken på denna underbara tid.

När vi först kom till detta solsystem för omkring tjugofem år sedan så var ni mitt i Anunnaki’s slutliga manipulationer. Det mörka Ankara kontinuumet förberedde en plan för att förbigå överenskommelserna som Himlen hade föreslagit efter att Atlantis föll. De mörka har gjort sitt bästa för att missrepresentera vad Atlanterna verkligen hade för sig. Mänskligheten på ytan hade blivit ett hemskt experiment för att skapa en lägre ras som skulle vara helt under deras kontroll. Detta nonsens upphörde efter den plötsliga och ogenomtänkta attacken på de landsflyktiga avkommorna till ledarna som hade skickats till ett land nära nuvarande Grekland. Den resulterande motattacken sänkte Atlantis och gjorde att era avlägsna släktingar var utsatta för en snabb utrotning. Anunnaki såg detta som ett tillfälle att avsluta Atlanternas brutala experiment. Under de kommande ca 3000 åren överlevde era förfäder, med hemlig hjälp från Agarterna och oss. Denna hjälp ledde till slut till de olika ordnarna under de Uppstigna Mästarna och till en plan för att återföra er till ert forna fullt medvetna jag.

Denna speciella himmelska plan gick stegvis framåt och tog nästa 4000 år att fullborda. Det första steget var ceremonier av intagning, vilket gjordes i hemlighet med hjälp av olika typer av monoatomiskt guld, silver och platina. Dessa speciella händelser hjälpte tankarna hos utvalda människor att föra sig allt närmare till en komplett övergång till fullt medvetande. Det är dessa speciella ”professionella” som bildade kärnan av Mästarnas hemliga heliga samfund. Deras uppgift var att använda deras tillväxt i medvetande och sinne för att upptäcka sätt att föra denna verklighet sakta och säkert mot Ljuset. Det var vår ankomst för ca 25 år sedan som verkligen accelererade vad de nu gör. Ni förbereds av Himlens heliga Ljus för nya uppfattningar som krävs för att acceptera vår närvaro bland er. Inledningsvis så gjorde Anunnaki det mycket svårt för oss genom att inplantera hos er en djup xenofobi. Det tvingar oss att gå framåt i en mer maklig takt än vi skulle vilja. I vilket fall som helst så kan vi nu få er tillit då era uppfattningar om detta universum snabbt ändras. Båda sidor står på randen till en storslagen ömsesidig acceptans.

Vi hyser stor tacksamhet mot Himlen och till Agarterna. Himlen gav oss uppdraget och Agarterna har gett oss ett hem. Många forskare har upptäckt konceptet av ett Elektroniskt Holografiskt Universum. Detta är i stort sett vad våra vetenskapsmän länge har trott på. När vi landar skall vi visa på denna Sanning och ändra ert koncept om hur det Periodiska Systemet av grundämnen fungerar. Denna kunskap bekräftar urgammal alkemi och låter er lätt transmutera grundämnena och ger er i färd med viss enkel atomisk energimagi. Denna själsvetenskap kan flytta på objekt, oberoende av vikt, och utföra en hel mängd prestationer som ni nu kallar omöjliga. Denna visdom är en del av den större kunskapen från att vara fullt medvetna Varelser av Ljuset. Våra handledare kommer att lära er en del av detta. Resten kräver en känsla för när man korrekt använder dessa nyanskaffade färdigheter. När vi anländer så börjar er tid för att lära er om detta stora ansvar. Det är också en tid för frihet och välstånd. Dessa händelser kommer inom kort att starta upp, när de första fonderna väl är levererade.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Som ni kan se så kommer händelser som ligger på horisonten att ändra på karaktären av denna verklighet för evigt! Vi välsignar dessa förändringar, med kunskap om att dessa transformationer är en del av en underbar plan som Himlen först lade fram för eoner av år sedan. Himlen visste att ett visst intervall krävdes för att arrangera en serie av händelser som skulle ge de mörka galaktikerna tid för att framkalla deras sedan länge ämnade speciella deklaration. Det är denna deklaration som kommer att låta er föra er in i de sista stadierna av reformation. Ni går för närvarande in i dessa slutliga stadier. Början av detta kommer att utmärkas av rikedomar, vishet och tillväxt i medvetande. Det är denna tillväxt som kommer att sätta scenen för nytt regeringsskick och acceptans av utomplanetariska besökare. Det är dessa fantastiska förhållanden som kommer att signalera till oss att er period av isolering har kommit till ända. Vid den tidpunkten kan ni starta era nya liv, en tid för en återgång till denna speciella galax.

Vi Mästare kan se när vi öppet kan återbekanta var och en av er med oss. Många speciella lektioner behöver ges till er. För länge sedan kastades ni in i minnesförlust som fick er att glömma bort vilka ni var och varför ni är här. Vi ämnar helt fullt att ge er en stor mängd information för att låta er fullt förstå dessa frågor och använda denna visdom som en inledning till vad era galaktiska handledare kommer att ge er. Då ni växer i medvetande kräver ni också mer kunskap om hur ni kom hit. Dessa våra lektioner kommer att bli er första inblick i detta sedan länge orörda område. Ni har fått en hel del motsägelsefull information om er avlägsna historia. Denna förvirring kräver fullt avslöjande för att sätta stopp på er förvirring och låta er vidga er kunskap om dessa urgamla tider. Ni kan då lätt se hur ni gick framåt från Atlantis till era Nuvarande Dagar.

All denna information är där för er att fortsätta att fråga ut era handledare angående dessa frågor och vad som hände med er under vägen. Ni behöver lägga märke till vidden av ert fokus och det är lika viktigt för er att stärka er vision och se precis hur viktig detta är för er transformationsprocess. Krafterna som togs ifrån er finns fortfarande där. Det är dags att dra nytta av dem och kollektivt förena er för att bygga ut dessa färdigheter och lära er hur ni stärker dem på ett högst positivt sätt. Omedelbart framför er ligger en tid för att ta åt er detta, med användning av era kraftfulla tysta ögonblick för att sammanföra allt detta. Mycket kommer att hända samtidigt när välståndet väl påbörjas. Det är därför kritiskt att ni använder dessa speciella tider för att fullt absorbera vad som sker runt omkring er. Kom alltid ihåg att mycket är förväntat av er när denna tid väl påbörjar sin första acceleration.

Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Detta ögonblick är speciellt, då det markerar tiden för att ett antal viktiga ”accelerationer” påbörjas som vi nämnde. Var förberedda och fullt redo att accelerera en hel mängd underbara händelser! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. augusti 17, 2016

    […] via Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle —  […]