Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 29 maj 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 29 maj 2018

Per Staffan 29 maj 2018

Salamat Jalwa (var i rättfärdighet). Tillbakagången för kabalen fortsätter. Deras långsamma, arroganta drag och våra snabba motåtgärder lämnar dessa skojare i ett egentillverkat träsk. Våra jordiska allierade fortsätter att bygga globala allianser som tydligt intensifierar deras Seger över mörkret. Nycklarna till denna seger är era stigande medvetenhetsnivåer, och er växande hunger att bli fria och andligt suveräna från mörkret och dess oändliga århundraden av slaveri, girighet och förakt. Himlen fortsätter att utrusta och förstärka var och en för full medvetenhet. Ert väntande verklighetskifte är anledningen till att mörkrets inflytande avtar och varför kabalen är i en sådan panik.

Håll alltid i åtanke vad som utvecklas runt omkring er. Lita på planen. Våra Jordiska allierade släpper regelbundet sanningar som är utformade för att ge er en bättre förståelse för vad som verkligen händer. Dessa många och varierade allianser kommer i slutändan att avgöra resultatet. Vi kan inte överbetona betydelsen av denna nuvarande strategi för er frihet. En union av många fraktioner, den är inriktad på att undergräva kabalens varje steg. Deras gamla, beprövade och sanna strategier, som en gång fungerade så bra på befolkningen, visar sig inte längre framgångsrika. Massorna vaknar upp.

Medvetenhet är en universell väv av gudomlig visdom, genom vilken sammanhanget i allt liv är tydligt uppenbart. Du är medvetenhet, och medvetandet är du. Den frånkoppling du för tillfället upplever är en illusion som förekommer i ditt tillstånd av begränsad medvetenhet. När du väcker detta växer potentialen ut för positiv förändring på alla områden. Det är den tid då arkitekterna av de gamla vägarna faller från nåd och ljusarbetare befrias för att bära sina Ljusstrålar.

När det gäller jordförändringar, förvänta er att dessa blir regionalt intensiva ibland. Gaia har bestämt sig för att fördröja många av förändringarna på global nivå eftersom er egen omvandling inte är så långt borta. Hennes slutliga omvandling kommer inte att äga rum förrän ni är säkra i Agartha och tar ert slutliga, extatiska steg i full medvetenhet. Fram till dess ska Gaia fokusera på att lösa trycket på sina tektoniska plattor och bygga upp Stillahavsområdet och Atlanten för återvändandet av kontinenterna Lemurien och Atlantis. Som en fullt medveten planet är hon uppskattad både för hennes symmetri och för hennes utsökta skönhet. Uppstigningen av Atlantis och Lemurien kommer att balansera Gaias land-vattenförhållande. Återigen kommer hon att återvända till sin ursprungliga, forntida kroppskonfiguration som en mono-polär planet.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer och ger er många välsignelser! Ni har starkt hjälpt oss genom att manifestera ett underbart kollektiv av positiva tankar varje dag. Medborgarna i er värld börjar förstå att vi alla är sammankopplade. När ni växer i medvetande blir era tankar mer fokuserade och mer bejakande. Det är viktigt för er att inse hur enkelt negativa tankar, som skickas ut tillsammans, kan fördröja det som ni vill visualisera. Ta er tid att komma ihop och använd era kombinerade tankar för att föreställa er det mest underbara resultatet. När ni gör detta regelbundet kan ni göra era positiva tankar till ett mer kraftfullt och oemotståndligt alternativ.

När människor expanderar i medvetandet växer vi, alltmer medvetna om andlighetens fysiska egenskaper. Vi observerar att, när ni blir mer vakna till vilka ni verkligen är, ett andligt Väsen som har en fysisk upplevelse, navigerar ni med mer nåd och mindre ilska och dömande, mot kabalens undergång. Vi ser till att ni utnyttjar er växande kraft för att kräva en folkfokuserad regering. Överallt inser nationer nödvändigheten av frihet, och vänder sig bort från regimer som inte respekterar sina medborgares krav.

Ni upplever en övergång, från den värld ni känner för närvarande till en som mer sanningsenligt återspeglar vilka ni blir. Det här är en tid då varje individ kopplar samman sina kraftfulla andliga gåvor med helheten. När ni väver en ny verklighet till existens, föreställ er den skönhet som er mångfald ger till den gudomliga väven i ert nya galaktiska samhälle. Håll alltid i åtanke er betydelse för det kollektiv som är människans yttre. Ert rike fortsätter att förändras till det bättre. Fortsätt med era individuella affirmationer och de mäktiga visualiseringar som bygger varaktig frihet för alla.

Idag diskuterade vi vad som utvecklas runt detta klot. Många händelser uppstår som gör det möjligt för er att förvandla detta mörka rike till Ljus. Vi ber er helt enkelt att ta den här informationen och använda den för att bli mer medvetna om vad som händer med er och de samhällen som utgör denna verklighet. Vet, kära Ni, att det oändliga utbudet och oändliga välståndet i Himlen verkligen är Ert! Så må det bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! Och Var i Glädje!)

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...