Platon för Sananda via Jacquelyn Fox, 29 maj, 2018

Platon för Sananda

via Jacquelyn Fox

29 maj, 2018

 

Platon talar:

”Hälsningar, mina kompanjoner som funderar över Ljuset! Idag ska jag lyfta fram tanken på Ljus-Kärlek.

Hjärnan i livet uttrycker sig själv för det mesta genom att förespråka svåra belägenheter, den tänker raskt ut hemska resultat för de situationer som man i livet ställs inför. Sålunda är det väsentligt att ifrågasätta sin hjärna i livet för att kunna få leva i frid och lycka. Tillströmmande kraftfulla aningar om Ljuset kommer att hjälpa en att lyftas upp ovan begränsande funderingar gällande den levande hjärnan. För den som lever i linje med Ljuset väntas inga slutgiltiga andelar av svåra belägenheter i livet.

Ljuset rättar till ens känsla av solidaritet och kärlek i livet, släpper ut begrepp gällande Guds enhet och kärlek, slänger ut tankarna på beklämmande situationer och separation. Den förlorade känslan av frid i livet återvänder och vänliga tankar florerar i ens sinne. Ljuset fungerar i det levande sinnet så som belysningen fungerar i ett mörkt rum. Alltsedan länge dolda begrepp som lurar i de mörka hörnen och vilka begränsar ens sinnesfrid, blir exponerade av Ljusets tankar och öppnas upp för ifrågasättande, samt ställer en i linje med tydliga tankegångar som behövs för att man ska kunna fundera över dem. Då blir det möjligt att skölja bort de begränsande, skrämmande tankarna. Bristen på Ljus gör det motsatta, detta medger för att tankarna som handlar om beklämmande situationer får fäste och växer till sig.

Ett av dessa Ljus-begrepp som jag nu ska tala om är Kärleken av Ljus. När man förespråkar Ljusets Kärlek, eller andlig kärlek, framför romantisk kärlek, så ställer man sig i linje med ett mäktigt Ljus som är helt underbart. Ingen romantisk kärlek kan jämföras med Guds Kärleks-Ljus. När man funderar över att i sitt liv verka för den kärlek som harmoniserar med Gud, öppnas man upp till kärlek från allting i livet, medan den romantiska kärleken begränsar en till kärlek enbart från en annan person. Ingen kärlek som till sin omfattning är så begränsad som den romantiska kärleken kan jämföras med den obegränsade andliga kärleken. De som upplever obegränsad andlig kärlek i livet är verkligen mycket lyckliga. De inser att sann kvalitetskärlek är Guds kärlek.

Kraftfull livs-kärlek, eller romantisk kärlek, existerar helt enkelt för att föröka arterna. Den romantiska kärleken bleknar bort när detta mål väl har uppnåtts, och leder snabbt till kärleksbrist och desillusion. För att uppnå en långvarig kärlek krävs att man älskar villkorslöst, i större harmoni med Ljuset. En del kärlek i livet är villkorslös; fråga min mor om det. Men gamla förolämpande begrepp gällande att romantisk kärlek skulle vara överlägsen andlig kärlek, är uppfattningar som håller mänskligheten tillbaka och ökar svåra belägenheter, hopplöshet och otrygghet. Andlig kärlek å andra sidan, sparkar ut dessa begränsande tankar och kopplar loss ens själs syfte, samt vägleder en snabbt i riktning mot stor lycka.

Inget syfte i det mänskliga livet är större än att älska villkorslöst, för det ställer en i linje med Gud. När man väl ställer sig i linje med Gud, tar ens liv en magnifik innebörd och långa dyningar av kärlek rullar ut från en för att lyfta hela mänskligheten. Fundera på det, mina kära vänner i livet. Här avslutar jag.”

 

Channeled by Jacquelyn Fox (J).

www.Intuit444.com

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...