Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 5 januari

6 Oc, 3 Chen, 12 Manik

Selamat Balik! Låt oss börja med att önska er alla ett Gott Nytt Gregorianskt År. De massiva operationerna som kommer att ge er era olika välsignelser stannandes upp något under helgerna. Denna planerade försening är nu över. Leveranserna är förväntade att påbörjas under den kommande veckan. Denna försening kändes som lämplig både av de olika kungliga familjerna samt ett antal av de urgamla familjerna. En serie av säkerhetscheckar har i sista minuten utförts och ett nytt leveransschema har godkänts av alla involverade. Som vi noterade i vårt föregående meddelande så har knutarna i detta system lösts upp. De mörka undersåtarna som åstadkom den sista serien av förseningar har antingen arresterats eller avsatts från sina positioner av auktoritet. Således så är dessa fonder, tillsammans med ombyte av regeringsskick, på rätt väg för att manifestera inför er. Våra förbindelser lyckades förkorta dessa datum och göra det möjligt för er att se hur historia skrivs vid ett mycket tidigare datum. Vi övervakar för närvarande denna komplexa process för att se om dessa rörelser går framåt såsom planerat. I vilket fall som helst så är slutet för den mörka kabalen äntligen här.

Då ni går in i denna nya era av fred och frihet så var konstant medvetna om hur lätt denna tid av under kan ta slut. Det är helt nödvändigt för er att vidmakthålla en hög grad av arbetsamhet i dessa frågor. Kom ihåg att dessa gåvor leder till än en större grad av ansvar. Vi yrkar på att ni sätter upp speciella ”vakthunds” kommittéer och ber dem att hålla alla välinformerade om vad som verkligen händer. Frihet är en gudomlig gåva som kräver stort användande av era resurser för att vidmakthålla. Den före detta amerikanska presidenten Jefferson uttalade att någon slags permanent revolution krävs. Denna grad av arbetsamhet är inte passande i en miljö av internet och sociala medier. Som en ny Paul Revere så behöver ni kunna läsa tecknen och vara redo för att informera alla om en tid för positivt agerande. Dessa sociala nätverk kan byta ut alla behov av våld. Ni behöver därför ringa i alarmklockan och använda en massiv respons för att hålla er värld gående framåt mot masslandningar och fullt medvetande. Denna process kan låta er hålla vårt ömsesidiga uppdrag på rätt spår och synkroniserat med det Gudomliga.

När ni väl har hjälpt att säkra er nya verklighet så är det nödvändigt för er börja förbättra er omgivning. Det första är att göra sig av med de olika typerna av föroreningar som för närvarande förstoppar er globala miljö. Använd teknologier som ni antingen har tillgång till eller de som tidigare hemlighölls och nu är tillgängliga för er. Använd dem för att rena kemiska, radioaktiva och andra giftiga material som ni behöver eliminera från er miljö. När detta väl är uppnått så kan ni sedan lägga till projekt som pågår för att lösa mänsklighetens mat, vatten och bostadskris. I denna nya värld kommer ni att fortsätta att lösa de kriser som återstår. Om ni inte fullt kan lösa dessa så ämnar vi introducera teknologier som skall börja göra om er värld till en i sanning behaglig värld att leva i. I vilket fall som helst så är det kritiskt att ni börjar arbeta framgångsrikt med varandra. Era förfäder kom hit för nästan 900,000 år sedan för att upprätthålla liv och sätten för en fullt medveten värld.

Vår gemensamma uppgift är att förbereda er för en förordnad återgång till ert forna ängla-liknande tillstånd. Var och en av er lever i denna underbara verklighet. Våra handledare kommer att förse er med allt ni behöver veta efter att ni har exponerats till kunskapen som Anunnaki missade att ge er. I själva verket så var deras lögner och manipulationer ämnade att bli de preliminära stadierna för att göra er till en permanent slav ras. Himlen har påbörjat processen av att föra er till en transformativ stadie som är nödvändig för att vårt uppdrag skall lyckas. På denna väg finns det heliga arbetet av era Uppstigna Mästare. De har de lärdomar som ni behöver så att våra handledare därefter kan ta er till själva randen av fullt medvetande. Det är här som Agarterna kommer in i bilden. I den inre Jorden finns det dessa levande enheter som kommer att färdiggöra er transformation. Vad som sedan återstår, som vi tidigare har sagt, är en speciell träning, efter Ljuskristallkamrarna, samt bildandet av er stjärnnation. Mycket kommer då ni fullbordar ert magnifika öde!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Som ni kan se, så har vi fått flera viktiga ansvarsområden att utföra. Det största av dessa har varit att inledningsvis ge er Himlens nåd och barmhärtighet. Ni har överlevt de mörka och bevisat för alla ert stora engagemang för Ljuset. Vår roll har varit att vara Himlens budbärare. Vi har gladeligen och lyckligt gjort detta i väntan på er sista övergång från denna 3-D värld. Vår omedelbara uppgift är att guida de som framgångsrikt separerar och besegrar de mörka undersåtarna. Denna uppgift kommer att leda till ett nytt regeringsskick, vilket kommer att låta oss ge er de nödvändiga lärdomarna som ni behöver innan våra himmelska bröder och systrar anländer. I denna nya värld kommer ni att få lära er om ert ursprung och få medlen för att sätta upp en i sanning underbar värld! Detta blir föregångaren till en värld som kommer att få se återföreningen av inre och yttre Gaia. Detta kommer att låta er bilda er nya stjärnnation.

Vi Mästare förstår hur svårt detta kommer att bli för många av er. Ni har på sätt och vis accepterat det förskräckliga tillståndet av död och åldrande. Denna så kallade verklighet har tillåtit er att ge efter inför de tidigare lögnerna från de mörka. Nu behöver ni göra om denna ”verklighet” och snabbt adoptera en ny. Vår heliga uppgift är att visa hur en sådan annorlunda verklighet i sanning är möjlig. Undren av återkomsten av galaktiska mänskligheten kommer att fullborda denna gudomliga process. Dessa era handledare kombinerat med våra lärdomar kommer att visa er precis hur detta ”välkomna hem”-uppdrag fungerar. Ett av de första fakta som vi fick uttalade till oss var detta kommande galaktiska uppdrag. Detta gudomliga uppdrag tillsammans med vårt är att möjliggöra er återgång till fullt medvetande genom först att använda vårt goda arbete och barmhärtighet. Efter många årtusenden så kommer det till sist att innefatta en helig lärdom om vilka ni i sanning är.

Denna kommande tiden är därför en tid för att fullborda er övergång till fullt medvetande. Detta kräver kunskap, färdigheter och förmåga som kommer att fritt ges till var och en. Det första stora steget är dessa lektioner om ert Sanna Jag och en omfattande historia om ert ursprung i andra världar. Efter det handlar det om vad som hände er då ni styrdes av de urgamla Atlanterna. Vi alla härstammar från denna tid för nästan 13 tusen år sedan efter att Atlantis sjönk ned på grund av dess egen variant av ondska. Denna nuvarande tid är då denna utdragna mardröm tar slut och efterträds av att leva i den härliga glädjen av Ljuset! Vi har levt i Agarternas värld och vet med glädje vad som väntar er där. Låt oss påbörja dessa monumentala tider och känna Ljusets under. Låt oss också veta att de mörkas sätt är förpassat till historiens skräphög. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra meddelanden. De många förseningarna är nu slut. En ny verklighet driver nu den mörka, som ni länge har känt, åt sidan. Det är den slutliga perioden av övergång till en ny fylld med oändliga positiva möjligheter och naturligtvis frihet. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

You may also like...