Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 21 juni

nidle071112

4 Caban, 10 Kayab, 12 Manik

Selamat Jalwa! Många fantastiska händelser börjar till slut att äga rum. De som förbereder era välsignelser är nästa redo att distribuera dem. De som skall korrigera det Amerikanska regeringsskicket arbetar också på att förskjuta det från en de facto regim till en sann ”de jure” (laglig) republik. Denna övergång kommer att kollapsa den Amerikanska Centralbanken och göra slut på Amerikas krigsliknande agerande under de senaste tre decennierna. Som tidigare sagts, så har det tagit mycket längre tid än som först var tänkt. Denna värld är till slut enhällig i att frigöra ytvärlden från den mörka kabalen och dess otaliga undersåtar. Mörkrets styre under nästa 13 årtusenden är just precis slut. All de många koncept som ni har tänkt på som normala är redo att avlägsnas och bytas ut mot en ny uppsättning av uppfattningar baserade på sanning och historians frammarsch på er ytvärld. Denna process kommer att behöva mer tid, eftersom ni behöver överge uppfattningar som länge har format er. Vi har därför förlängt tiden mellan en uppsättning av lektioner från era mästare och den nästkommande. Ni är ett folk som under en alltför lång tid djupt trodde på de lögner ni fått från mörkret. Ett sista steg är att ni tar åt er och använder dess utbyten ni får från era mästare!

Dessa ändringar kommer att låta er tillåta att använda välståndet på rätt sätt. Den nuvarande uppfattningen av pengar kommer blekna bort till sist från er dagliga synvidd. Det är inte lätt att plötsligt bombarderas av en stor ny uppsättning av sanningar. Ni har existerat under tummen av de mörkas undersåtar under oändliga århundraden. Det är vår uppgift att hjälpa de Uppstigna Mästarna genom att introducera en helt annorlunda livsstil. Vi vet från våra tidigare erfarenheter att en sådan drastisk förändring kräver tid så att ni kan smälta och återhämta er från en högst ömmande serie av globala chocker. Agarterna har konstant gjort oss medvetna om hur länge denna enorma uppsättning av ny kunskap skulle påverka er. Det är därför mycket viktigt att ni använder er av denna kunskap bit för bit. Då ni blir vana vid de nya sätten så kan deras inledande underlighet gradvis försvinna. När ni väl börjar acceptera dessa sanningar så kan en ny livsstil påbörjas. Se på detta som att ni till slut kan skapa ett liv som är som små lotus blommor som flyter tillsammans i sann och växande harmoni. Denna harmoni kommer att möjliggöra en fri och välmående ny verklighet!

Denna nya verklighet är nu under utveckling. Överallt så infinner sig ett nytt färskt sätt att göra saker och ting. Idéer som bruka ses som högst osannolika blir snabbt den nya normen. Det är inte lätt att förändras så snabbt som ni nu gör. Denna förändrande verklighet är något som är ett sant tecken på vad som ligger framför er. Denna verklighet är byggd på antaganden som för närvarande utmanas av alla. Vi behöver se vad ni gör för att utvärdera denna verklighet på ytan. Händelser inträffar just nu som visar hur detta system bryter ihop på grund av all stress som stöts på. Politiska och ekonomiska verkligheter bidrar till dessa stressnivåer och vänder i själva verket på hur alla aspekter av denna värld opererar. Dessa tilltagande sönderfall illustrerar precis hur nära ni står till enorma förändringar av alla delar av denna verklighet. Således är ett nytt ekonomiskt och politiskt system närstående. Dessa nya komponenter kommer att bli budbärare för ett helt nytt system, vilket kommer att möjliggöra friare och välmående finansiella och regimförändringar.

Vad betyder detta i själva verket? Det betyder att nya gränser sätts och att gamla hotas och byts ut. Varje element är helt enkelt ett sätt att ändra på resten till en punkt av ingen återvändo. Vi är här för att presidera över detta om detta säkrar att ni är förbereda för första kontakt. Detta är vår huvudsakliga målsättning. Vi är här för att handleda er och, med andra, föra er tillbaka till ett fullt medvetet tillstånd. Detta är en enorm process eftersom ni är långt från redo att uppnå medvetandet som krävs för framgång. Det är bara genom Himlens gudomliga ingripande som denna operation är en i vilken ni frisläpps från den nuvarande verkligheten och i glädje bildar en ny. Vi skall använda Agarta som den plats där er första ”flört” med de mörka kommer att korrigeras. I denna anda kommer ni att få helig visdom och sedan bli tillfrågade att använda det för att i glädje transformera det återstående mörkret i denna galax. Det är denna storslagna uppgift som mest av allt inspirerar oss i vårt arbete med er!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! De senaste tiderna har varit välsignade då Himlens nåd låter oss uppleva betydelsefulla framsteg på många fronter. Det nya finansiella systemet är nu globalt i omfång och dessa många småproblem tas hand om. Samma sak gäller ett sant regeringsskick. Det står redo att uttalas och Federal Reserve (Amerikanska Centralbanken) blir historia. Alla dessa händelser sker delvis på grund av era positiva attityder och ert föreställande av en ny transformerad verklighet. Tillsammans ger vi energierna till detta energinätverk så att denna verklighet kan manifestera. Dessa operationer kommer sätta er i kontakt med många individer som ni inte tidigare har känt. Dessa underbara Varelser följer ert ledarskap och får denna värld att snabbt ta form. Vi njuter av dessa Himmelska gärningar som gör det möjligt för oss att vara fysiska och ger oss glädjen att vara en del av denna nya värld. I det omedelbara ögonblicket kommer allt som ni har drömt om att läggas ut inför er. Acceptera denna generositet och välkomna in dessa nya underbara energier!

Dessa händelser är bara början. Ni förbereds för en högst mirakulös uppsättning av under. De mörka regeringarna kommer att tyna bort och bytas ut mot Ljusa och av ankomsten av våra spirituella och rymdfamiljer. Dessa storslagna ändringar är den första delen av ett program inkluderande vår formella återkomst och masslandningen av era framtida handledare. Denna process kommer att låta oss hälsa er och samtidigt låta oss överföra viss inledande visdom. För länge sedan då Atlanterna gav sig av tvingades Gaia att kraftigt sänka energierna på hennes ytvärld. Hon har genomfört detta i nästan 13 tusen år. Det är nu dags att lyfta upp dessa energier till dess forna frekvenser. Denna operation är nästan redo för dess slutgiltiga steg. Till dess ämnar vi använda våra färdigheter för att assistera er på denna resa tillbaka för att finna ut vilka ni verkligen är.

Denna kommande tid är därför ett tillfälle för ett stort antal nya erfarenheter. Vår uppgift är att använda våra färdigheter för att hjälpa att guida er, genom nåd och list, till er nya nivå. Denna operation är djupt komplex, men ända högst enkel. Ofta så förväntar sig många att vi skall använda våra färdigheter för att mildra vad som händer med er. Vi gör detta och gör er också redo för än mer komplexa situationer. Ni kommer att stöta på en del nya situationer med rikedomar och med den sanna betydelsen av vad det betyder att vara människa nu. Ni är en grupp som börjar träffa på något ni inte visste existerade. Denna växande underlighet gör sig redo att skap än mer ovanliga erfarenheter. Det är föregångare till händelser som ligger på er väg mot Inre Jorden. Vårt uppdrag är att vara med er och, tillsammans, forma en högst magnifik framtid! Det bästa har inte än kommit!

Idag fortsatte vi med vår veckouppgift att informera er om vad som sker globalt. Denna verklighet förändras dagligen, bit för bit. Förbli positiva och var beredda att informera andra om vad som händer, lokalt i er värld. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...