Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 7 augusti 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 7 augusti 2018

Per Staffan 7 augusti 2018

Dratzo! Vi håller snabbt på att nå den punkt där en tid för upplösning blir möjlig. Alliansen, inklusive våra Jordallierade, inser hur nära vi i själva verket är till vårt långsiktiga mål. De olika grupperna av våra Jordallierade förstår till slut att denna världens svåra situation måste mötas. När medvetandet stiger i detta rike, förändras det finansiella systemet och det nya välståndet måste avslöjas. Tiden kommer för att manifestera dessa förändringar och förklara dem för er. Välståndsplanen är bara ett instrument för att uppnå era drömmar. Använd dessa maktsymboler för att återskapa er värld till ett område av fred och harmoni.

När Gaia rör sig mot sin nya verklighet, glöm aldrig vilka ni är och att ni håller på att bli Ett. Aldrig tidigare har Jordens Mänsklighet kunnat överväga välsignelsen att befria sig från alla de missförhållanden som har plågat den sedan den stora översvämningen för nästan 10 årtusenden sedan. Ni kommer snabbt att utveckla ett nytt perspektiv som kan låta er använda er växande medvetenhet för att förändra varje kultur på Gaias yta. Denna nya globala sammanslagning av mänskligheten kommer att sätta scenen för vår ankomst. Slutligen kan ni sluta tro på kabalens direkta lögner, och regeringen kan få ett formellt slut på UFO-mörkläggningen och förbereda er för vår ankomst. Det här gör att vi kan överföra en serie sändningar så att ni kan få veta sanningen om vår existens.

Er ledning behöver bli en öppen övergång mellan vad som är bäst för er (öppen förvaltning) och er fullt medvetna framtid. Regeringen var ursprungligen de privilegierades gebit. I ert samhälle, ”talar” pengarna. Det är det sätt på vilket oligarkin, de få mycket rika familjerna, styr och hanterar val och lagstiftning. Men detta arrangemang kan inte legitimt stödja allmän ordning. Regeringen måste öppnas för alla. Detta är anledningen till NESARA/GESARA. Vi stöder det helt enkelt eftersom alla åldrande och okänsliga system behöver massiv omstrukturering. En översyn som denna kan återställa det systemet till dess ursprungliga principer. Det är här NESARA/GESARA står nu, nära randen av manifestering.

Det är olyckligt att kontakten har tagit så lång tid att bli av. Bland oss är era besvärligheter legendariska. Ni är mitt i utmanande omvandlingar av alla era energisystem. Dessutom, att genomgå dessa förändringar under sådana prövande världshändelser är inte vanligt under en första kontakt. Det är också ovanligt att vi sitter på åskådarplats och övervakar utvecklingen. Himlen berättar för oss att ni är speciella, och vi är starkt överens. För länge sedan skedde många händelser som lämnade er mycket förminskade i tanke och kropp, och frånkopplade från Anden. Det här ögonblicket handlar om att återvända till ert tidigare tillstånd av Varande: det är vårt mål att använda den första kontakten för att slutföra operationen. Att presentera er för era mentorer kommer att vara en avgörande händelse. Fram till dess ska vi hjälpa Alliansen och ge dem råd i deras förberedelser, eftersom förändringarna ska ske i en snabbeldsekvens som kräver de mest exakta gensvaren. Det är absolut nödvändigt att ni övar Kärlek och åkallar Ljusets visdom.

Namaste! Vi är dina Uppstigna Mästare. Vi skulle vilja börja detta meddelande genom att uttrycka allomfattande tacksamhet till alla Stjärnfrön och Ljusarbetare. Vi bevakar er väldigt nära när vi bevittnar en ny nivå av medvetenhet som tar fart över hela världen. Vi är glada att se hur ni anpassar er till denna nya och mer genomtänkta verklighet. De energier som fortsätter att flöda på din planet hjälper dig och allmänheten med en förhöjning av medvetandet. Du blir mer medveten om hur Anden orkestrerar din uppstigning. Fortsätt med dina ritualer, för de är viktiga verktyg för att arbeta mer effektivt med Anden och hjälpa dig att hålla fokus på dina mål.

Din resa ur begränsad medvetenhet är ingen lätt sådan! Din verklighet förändras i veritabla språng. De mörka kivas, desperata att hitta ett sätt att stoppa Ljuset. I detta förändrade rike bevittnar vi preliminära fredsförhandlingar som hittills hade ansetts vara dårskap. Den här nya koalitionen av Ljus, Alliansen, skapar förutsättningarna för att leda till nedgången hos dem som i mörkrets namn tidigare hindrade eller försenade din ökning i medvetande. Vi, Mästare är uppmuntrade av det som manifesterar sig runt om i världen. När mörkrets alternativ minskar blir det allt tydligare vem som kommer att segra.

Vi tackar också den Galaktiska Federationen utan vars hjälp Alliansen inte skulle kunna förverkliga ert välstånd. Varje dag välsignar vi vad som manifesteras på detta underbara klot. Era positiva energier gör skillnad. Tillsammans med de från GF förbereder de pengar som ska delas ut, nya finansiella system som ska formas och en ny ledning som ska offentliggöras. Sammantaget är vi ett team som håller en vision av att föra in er nya galaktiska verklighet. Vi står på tröskeln till en efterlängtad guldålder där fred, frihet och välstånd regerar. Hosianna! Hosianna!

Idag gav vi er ännu ett meddelande. Vi är angelägna om att hålla er informerada om vårt perspektiv på dagens händelser. Vi litar på att ni använder denna information för att bättre förstå vad som är avsett att utvecklas runt om i världen. Vet, kära Ni, att det oräkneliga utbudet och Himlens oändliga Välstånd verkligen är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för att Var Ett! Och Var i Glädje!)

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...