Sheldan Nidle för den Galaktiska Federationen av Ljus, 11 augusti

 

2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! För nästan 13 tusen år sedan anlände era förfäder på detta levande klot. Såsom alla nya kolonister så kom de först överens om en början. Detta blev den förlorade kontinenten Muror (Lemuria). Samtidigt satte kolonisterna upp sina bosättningar i Agartha (Inre Jorden). Dessa första steg var i hågkomst av den första förstörda kolonin, som ni känner till som Hybornea (landet i nordpolsområdet). Detta land koloniserades för 2 miljoner år sedan. Dessa kolonister gav sig så småningom av till mars och bosatte sig i dess inre land för cirka en miljon år sedan. Dessa kolonister använde detta marslandskap som en mellanstation för att tryggt kunna evakuera till trygga solsystem tillhörande den Galaktiska Federationen i Lyra och Centaurus. En liknande plan användes av Atlanterna och deras kompanjoner när de flyttade från Gaia till Agena i Centaurus för ungefär 13 tusen år sedan. Efter denna massförflyttning anlitade Himlen oss att övervaka och endast blanda oss i då det var nödvändigt. Er planet (Gaia) gavs tillfälligtvis till Anunnakerna (den huvudsakliga återstående styrande gruppen från Atlantis) till ett förutbestämt datum för återställande. Himlen ville förbereda er för er framtida roll i denna galax.

Denna mycket kortfattade summering av systemhistoria är nödvändig för att ni bättre skall förstå var ni nu befinner er på tidslinjen som Himlen har så precist satt upp. Historiska datum i den Galaktiska Federationen är satta i relation till ett stort år av 26250 år på Jorden, ungefär 360 (+5 dagar). Denna kalender gavs till ett antal gamla civilisationer som Maya, Egyptierna och den Tibetanska civilisationen för nästan 8000 år sedan utav en Annunaki datumskapare känd som guden ”Tahuti” i Egypten. Detta gjordes under ett heligt edikt och ett antal kalendrar resulterade från detta agerande. Vi övervakar hela tiden detta och behöver korrigera dessa kalendrar kort innan vi landar. Dessa dokument är i själva verket mycket noggranna. De är baserade på rörelserna av stjärnor såsom Plejaderna och planeter såsom Venus och Mars. Var och en av dessa objekt har banor som kan uppmätas för att beräkna ett årligt antal datum. Dessa datum speglar energier samlade från ett antal av konstant föränderliga geometriska uppsättningar. Dessa uppsättningar kan användas för att plotta viktiga ögonblick i samhällens liv och tider.

Det är nödvändigt att se denna galax som en som sänder ut energier som kan samlas av de som förstår betydelsen av dessa geometriska beräkningar. Anunnaki tillsatte senare ett antal bland dem själva för att förvirra dessa satta datum och därigenom ändra historien till vad deras råd önskade. Dessa gamla kalendrar är fortfarande relativt korrekta, men på grund av detta saknar de förmågan att spegla vad de ursprungliga tidshållarna hade som avsikt. Vår önskan är att återställa dessa kalendrar och introducera er till de högst noggranna tidshållarna från Agartha. Enbart Agartha behöll de många traditionerna som först användes i helig glädje av Lemurierna. Ni kommer att få träffa era förfäder när vi slutligen landar. Innan denna storslagna händelse kommer vi att tala till er och lägg fram för er Lemurians (Muror) historia. När ni tittar i detalj på deras språk och vanor kommer ni klart att se hur Anunnaki separerade er, hur Atlanterna sänkte ert medvetande och ändrade på ert RNA/DNA. Den heliga tiden för en spektakulär återförening av mänskligheten på ytan och i den Inre Jorden lockar.

I enlighet med denna historia så började vi de inledande delarna av vårt första-kontakt-uppdrag för nästan 2 och ett halvt decennium sedan. Inledningsvis togs de första stegen utan att veta hur Anunnaki och deras undersåtar skulle blanda sig i dessa många projekt. Detta fick oss att söka assistans från de som så innerligt önskade hjälpa vår heliga sak. Vi är nu i de slutliga stadierna av förberedelser för händelser, vilket kommer att för evigt transformera er värld då de manifesterar. Undersåtarna av er värld (den mörka kabalen) är i en återvändsgränd. En stor global grupp av motståndare står redo att kasta ut dem från makten. Dessutom saknar denna kabal resurserna som krävs för att fortsätta. Då detta tas i beaktande så närmar sig nu tiden då ett antal allmänna uttalande vilka krävs kan göras. Vi, i ert namn, har kunnat schemalägga ett antal serier av ageranden. Vår uppfattning är att era allierade kan komma fram och transformera denna nuvarande dysterhet till Ljus! Detta kräver att ni förenar er med oss genom att använda ert inre fokus för att visualisera verkligheten som vi alla tillsammans skall manifestera! Gosho ba shen! (Siriska för “Handling för Alla”)

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Då ni med frustrering väntar på dagen då era välsignelser anländer så vill vi göra några anmärkningar angående detta. Efter att Anunnaki föll vid mitten av 1990 talet så vägrade dessa tidigare undersåtar, som var hängivna åt sina skändliga planer, att avgå och tillåta hur en ny era inleds under kontroll av ett antal hemliga samfund och de många urgamla familjerna. Detta trots mot Himlen fungerade under ett årtionde. Sedan började deras usla planer att falla ihop. Vid mitten av nästa årtionde började våra associerade att få överhanden. Dessa misslyckanden signalerade till Ljuset att dess tid för snabb stigning hade till sist anlänt. Vi beslutade oss för att framtvinga vissa nyckelfrågor med våra allierade och lyckades få preliminära datum för olika leveranser. Än så länge så är dessa strategier i funktion och vi förväntar oss, mina Kära, att dessa datum kommer att hållas. Dessa förhållanden säkerställer att leveranser kommer att påbörjas inom kort.

Man måste komma ihåg varför dessa enorma mängder av fonder från början sattes upp. Vår älskade Mästare Saint Germain önskade att vid denna tid ge hans utvalda en grad av fonder som är tillräckliga för att omfördela rikedomarna i denna värld. Det var därför inledningsvis nödvändigt att ändra på hur denna okänsliga grupp av hemska autokrater (den mörka kabalen) omdirigeras. Fällan var ett nytt bank- och monetärt system, vilket skulle under ett par århundraden driva dem till att fall i den perfekta fällan (fractional banking – fraktionerat bankväsende). Punkten vid vilken denna fälla var redo att utlösas inträffade första gången vid starten av detta årtusende och sedan återigen ett och ett halvt decennium senare. Den andra gången är mycket mer fördelaktig och görs i talande stund redo. Den slutliga punkten för denna himmelska plan kommer att frisläppas och kommer att resultera i det slutliga nederlaget av dessa högst missledda och missinriktade själar.

In denna underliga historia om denna ytvärld så är våra bundsförvanter ofta ignorerade eller nedvärderade utav de vid makten. Hans mest heliga varelse, Greve Saint Germain, känner till detta och har skickligt konstruerat ett välsignat scenario, vilket trots dess långvarighet under 2 och ett halvt århundrade nu kan uppnå det önskade resultatet. När ni inom kort får motta era välsignelser, gläds, och utför med stor hängivelse de heliga planerna att transformera denna värld till det bättre. Var också medvetna om att era allierade är helt förberedda på att hjälpa och skydda er i era många välsignade åtaganden! Denna värld kommer att förenas med våra kusiner från inre Jorden. Tillsammans kommer vi att ändra denna värld och detta solsystem till det bättre för mänskligheten och enligt Himlens dekret. På grund av detta så ler Gaia mot oss alla! Förbli fokuserade och var positiva om vad som händer. Gaias mänskliga framtid håller på att påbörjas!

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden till er. En stor förändring av denna ytvärld är nu säkrad att infalla inom kort. Den mörka kabalen sjunger på sista versen. Under denna process så är en serie av speciella överenskommelser på plats. Dessa har satt oss i en position att utföra de sista operationsserierna, och resultatet kommer ni inom kort känna till då de händer. Nästa period framför er är en högst glädjefull sådan! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...