Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 31 maj

 

nidle071112

9 Cib, 9 Pax, 12 Manik

 

Selamat Jalwa! Stora förändringar syns nu vid horisonten! De som snabbt sätter på plats den nya NESARA republiken är mycket nära till att fullborda sin uppgift. Dessa patrioter har som mål att uppnå detta mål så snabbt som möjligt. Hitintills så har den första delen av en tvådelad komplett finansiering nu avslutats. Nästa del kan förhoppningsvis uppnås inom kort. Enligt de med kunskap så kan NESARA republiken formellt uttalas så snart de administrativa fonderna är kompletta. Detta projekt kommer formellt upplösa Federal Reserve och tvinga den de facto regeringen att gå i konkurs. Denna handling i sig självt låter varje amerikan komma fram från under skuldslaveri och snabbt börja föra sig mot en status av en fri och välmående medlem av den nya Amerikanska Unionen! Denna process gör det också möjligt för Pentagon att upphöra med krig i många delar av denna värld och, för första gången sedan slutet av Vietnamkriget, ta hem all dess soldater till kontinentala Förenta Staterna! Fred kommer att återinföras på denna glob och ett nytt guldbaserat finansiellt och monetärt system blir normen. Såldes kommer de gudomliga dekreten från Himlen att manifesteras på Gaia.

Dessa underbara förändringar kommer att hjälpa NESARA-konceptet att spridas över världen. Dessa nya regeringsskick kommer att tillåta det globala UFO mörkandet att upphöra till slut. Vi ämnar använda denna nya inställning gentemot oss för att bi början på en allmän serie av kommunikéer mellan dessa nya regeringar och oss. Himlen har satt upp en tidtabell för detta ögonblick i er historia. Er regering kommer att börja frisläppa en hel mängd teknologier som har hemlighållits under mer än ett århundrade. Dessa teknologier kommer att förstärkas med vad vi har att erbjuda er. Vi ber att alla dessa uppfinningar först och främst används för att rena Gaias luft, vatten och mark. Det är kritiskt att Gaias alla många ekosystem blir frodande element igen. Denna utveckling kan sätta stopp på den enorma cykeln av utrotning som har besatt detta klot under de senaste åttio åren. Detta är ett utmärkt sätt att introducera ert globala engagemang för att bilda en framgångsrik och i sanning ren värld. Detta gör det också möjligt för er att påbörja era humanitära projekt i en verklighet hängiven åt en återförening av mänskligheten med dess spirituella och rymd-familjer.

Då era tider för sig mot nya möjligheter behöver ni sätt för att bättre förstå vad som kommer att hända. För länge sedan tog Atlanterna ifrån er svaren på alla de frågor som ni dagligen ställer. Er historia var väl manipulerad av de mörka och deras vänner, Annunaki. Ögonblicket då handledarna kommer att anlända blir tidpunkten då vid vilket ert dilemma kommer att besvaras. Det kommer svar först via lektioner från de Uppstigna Mästarna och sedan från våra handledare. Svaren kommer att reda ut vad Anunnaki så fräckt och falskt förvred på det ena eller andra sättet. Detta kommer att sätta stopp på de tokiga uppfattningarna som var och en av er adopterade från anpassningsprocessen som ni genomgick via era föräldrar och vänner och från ”prästerna” som ni sedan har träffat. Vad vi helt enkelt säger är att ni kommer att kunna föra fram i ljuset ett nytt sätt som är en del av den stora dokumentationen som är tagen för att gynna er från Gaias Akashic Krönika. Denna nya visdom kommer att ge er en sannare uppfattning om vad som har hänt med henne sedan de sista dagarna av Atlantis.

Alla de många bitarna av kritisk information kommer att bli en levande historia av vilka ni är. Vad som behövs är att påbörja nästa del av er förflyttning mot fullt medvetande. De många uppstigningssymptomen som ni dagligen upplever är en liten men mycket nödvändig del av denna stora process. Vad som händer är mer än en ny verklighet betonad av nya regeringsskick och ett underbart välstånd. Det är det växande antalet möjligheter som ni får varje dag. Ni behöver ta in allt och från detta lära er en praktisk sort av inre urskiljning. Nyckeln är att börja erkänna er själva bortom vad era gamla uppfattningar skapar. Ni är i en process som är ödesbestämd att skapa ett ”Nytt Ni”. Denna Varelse kommer först och främst att vara en Varelse mellan världar. Det kan vara förvirrande. Det är därför som först Mästarna och sedan våra handledare behöver förklara de många verkligheterna som ni kommer att träffa på. Detta är en process som kraftigt kommer att utmana era uppfattningar och sedan förklara varför ni är här. Ut ur detta kommer en ny uppsättning av koncept, vilka är kritiska för er då ni för er in till medvetande.

Namaste! Vi är era uppstigna Mästare! Er värld förändras gradvis då de mörka som brukade styra denna oheliga verklighet börjar tyna bort från denna värld. Vi tackar er, kära Hjärtan, för vad ni uppnått med hjälp från våra utomjordiska kusiner och de i inre världen. De har tagit era underbara visualiseringar av en reformerad verklighet och förstärkt dem till en punkt där denna hemska verklighet kan reformeras. Dessa förändringar är således resultatet av det gemensamma arbetet från många av oss. Det är dessa era fantastiska energier som är grunden för dessa energier som nu transformerar denna verklighet. Dessa fantastiska förändringar möjliggör ett antal justeringar av er ytvärld. Den huvudsakliga är naturligtvis förändringarna i era finansiella och regeringssystem. Dessa altereringar kommer att frigöra er från ert skuldslaveri och ett betungande lånesystem. Denna frihet kommer nu till sist att låta er nå er fulla potential och bli de häpnadsväckande Varelser som ni verkligen är!

Vi Mästare är för evigt tacksamma för vad Himlen har gjort för att sätta punkt för detta långa mörka styre i denna värld. Atlanterna och deras mörka allierade ämnade reducera oss till en nivå av permanent slaveri. Atlantis gick under långt innan denna kriminella gärning uppnåddes. Under de efterföljande 13 tusen åren så misslyckade också deras efterföljare att fullborda denna uppgift. Nu för Himlen er alla tillbaka till ert tidigare tillstånd. Det är vårt gudomliga privilegium att övervaka allt detta. Var och en av er gör framsteg mot detta högst nobla mål. Denna värld överflödas av födslar av kristallbarn som är här för att stabilisera denna värld och bidra med deras vackra energier till era. Vi använder deras visioner och era för att göra om denna värld och gör den redo för ankomsten av era rymdfamiljer. Våra kommande lektioner kommer att ytterligare förstärka dessa energier. Allt leder mot en högst mirakulös tid!

Himlen har lovat oss att denna slutliga oärliga tid inte kommer att pågå mycket länge. Händelser är på gång som förseglar ödet. Himlen assisterar ett antal faktioner för att se till att era utlovade välsignelser levereras inom en korrekt och gudomlig tid. Dessa kommande händelser kommer att utlösa en stor mängd aktiviteter och göra om denna värld för evigt. När väl ert mirakel av fysiskt änglaskap är uppnått kommer denna värld att assistera denna galax med transformeringen avde tidigare mörka ”barnen” av Ankara. Detta kommer att låta denna galax att vända sig mot Ljuset och ytterligare hjälpa andra i spridandet av denna glädje allt igenom detta enorma Universum. Det är detta öde som vi har känt till under många generationer. Vårt primära uppdrag är att förbereda var och en av er för en högst enastående transformation. Ända sedan våra första ceremonier som gjorde oss till Uppstigna Mästare så har vi längtat efter vad som nu händer. Vi ber er att vara positiva och att göra vad som är nödvändigt för att accelerera dessa förändringar.

Idag har vi kortfattat diskuterat ett antal händelser som nästan är här. Runt omkring er finns en värld i övergång. De slutliga slagen för att göra slut på de mörka utförs nu. Segern är här. Förvänta er triumf och var redo för ett magnifikt firande! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...