Galaktiska Federationen av Ljus via Garrith Lamanov El Melchizedek, 12 februari

GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

 

Garrit Lamanov El Melchizedek

Galaktiska Federationen av Ljus

februari 12 2016

 

3 timmar ·

Tänk på att när ni dömer andra, visar ni att ni redan har dömt er själva. Alla aspekter av självexistens är en återspegling av den samma. Genom att göra så visar bara att ni inte är färdiga att stiga upp till de högre rikena.

 

3 timmar ·

Det är viktigt att veta att eftersom uppstigningen är en individuell process, ni kommer att stiga upp ensamma, som enskilda varelser. Ni kan inte stiga upp om ni känner ansvar för uppstigningen av andra människor eller att ni måste rädda dem, inte heller kan ni stiga upp om ni känner behov av att döma, fördöma, eller kuva någon annan varelse.

 

3 timmar ·

Eftersom det inte finns något utrymme för dömande på uppstigningsvägen, tänk på att de som fortfarande dömer andra bara projicerar ett missnöje på sig själva. Att välja att döma andra, avbryter uppstigningsenergins spiral inom den högre frekvensen för varande. Så länge man håller fast vid negativiteten från lägre ego-tankar, är det osannolikt att kunna stiga upp, eftersom dömande kommer av rädsla, och rädsla är inte tillåtet inom 5: e dimensionen.

Eftersom hjärtat endast existerar med ovillkorlig kärlek, och när ni dömer andra, då kan ni se att detta inte kommer från en plats av medkänsla eller förståelse i hjärtat. Åsikter utan att ha rätt kännedom, är detsamma som att döma någon, vilket bara är en projektion av självfördömande. Det enda sättet man kan accelerera bortom detta medvetandetillstånd, med avsikten att låsa in sig i uppstigningsspiralen, är att helt anamma ett öppet hjärta, utan försök och misstag, men med ovillkorlig kärlek.

Den väsentliga insikten här är, att Kristus medvetenhet är designad för att bibehålla Enigheten mellan Skaparen och dess Skapelse. Det finns ingen uppdelning i detta tillstånd av medvetenhet. När människor väljer att döma i stället för villkorslös kärlek; skapar detta separation baserad på medvetandedualitet. Kristus medvetandet ser inte verkligheten baserad på filtren hos människans dualistiska värden och det analytiska sinnet.

 

13 timmar ·

Ljuset fortsätter att höja upp jorden allt mer inom uppstigningssfären, genom att lyfta bort den illusoriska slöjan av separation och rädsla som mänskligheten har upplevt under 13.000 år, efter att Atlantis försvann. Kabalen hade manipulerat mänskligt DNA genom att hämma sinnet med elektromagneter som placerats över, för att hindra själen från utvecklas inom Enigheten.

Med det inkommande fotonljuset återintegreras och återställs denna DNA-förvrängning från kabalens manipulationer, och borttagandet av slöjan från illusionen kommer att hjälpa många Ljusarbetare och mänskligheten att vakna till sitt kosmiska ursprung, och justera deras medvetna minnen från de högre världarna.

Vid jordens övergång inom den Galaktiska kärnan, kommer alla Volontärsjälar av Ljus att uppleva ett underbart Uppvaknande från sina Uppdrag på planeten. Allt mörker på ytan kommer att upplösas och transmuteras, och endast tillåta villkorslös kärlek att existera, eftersom jorden kommer att vara helt sammanslagen med Universellt medvetande.

 

14 timmar ·

I och med vårt massavslöjande av miljoner Merkabah Ljusskepp från den Intergalaktiska Konfederationen av Planeterna, kommer händelser efter det att följa, med det som kallas en ”Första Kontakt”. Sanningen om alla kabalens aktiviteter kommer att avslöjas, och inkludera sanning i denna holografiska illusion, den ursprungliga mänskligheten, sanningen bakom manifestationen och förekomsten av kosmos, andra civilisationer och orsaken till varför vi har kommit till världen vid denna tidpunkt. När vi börjar gå framåt, fortsätter den med inneslutande av denna övergång och starten av en Världsomspännande Evakuering börjar ske.

 

16 timmar

 

Ni är i den slutliga nedräkningen.

16 timmar ·

Det är viktigt att veta att, vi från Änglarnas Riken, det Galaktiska Rådet av den Galaktiska Federationen av Ljus, nu är på plats i er atmosfär för att visa mer av våra skepp för mänskligheten. Vi har nu avslöjat mängder av våra flottor och många i er värld har bevittnat detta och fångat sådana fenomen på video och fotografier.

Våra Galaktiska Flottor från de många råden och Befälhavare Ashtar, är alla direkt kopplade till Skaparen, och är under befäl av Esu Jesus Immanuel Sananda, där Sananda är ombord på vårt stora moderskepp Det Nya Jerusalem i detta ögonblick, som just nu finns i Gaias omloppsbana.

I min kommunikation med Befälhavare Ashtar, fick jag veta att Mästaren Sananda har organiserat en placering för alla som väljer att uppstiga i detta nu. Han kommer att leda alla utrymnings- och övergångsverksamheter vid jordens sista pol-skifte hos den Galaktiska kärnan inom nollpunktsmedvetandet.

Alla flottor inom vårt Intergalaktiska Kommando finns under Kristus administrativa kontor, under ledning av Lord Sananda. Meningen vid evakueringen är, att alla kommer att placeras i den ihåliga Inre Jorden. Befälhavare Ashtar har också nämnt att han lägger handen vid detta uppdrag, planer har tagits fram för att göra denna övergång mild och fungerande för dem som väljer att följa med och arbeta med oss. Varje individ får en rättvis chans till uppstigning, om de så vill.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...