Den Gudomliga Modern via Linda Dillon, 13 maj 2018

Den Gudomliga Modern via Linda Dillon, 13 maj 2018

Per Staffan 14 maj 2018

Ett vackert Mors Dags Meddelande från vår älskade Gudomliga Moder.

Hälsningar, Jag är Maria, Jag är Mare ”, Universell Moder, Gudomlig Moder, Moder till En, Moder till alla, Moder till förändring, Moder till stabilitet, Moder till den oföränderliga önskan – vilken är min plan – och återställandet av kärlek på den här älskade planeten.

Jag kommer till er denna dag och vi kommer att kalla detta ”Mitt Mors Dags Meddelande” när jag skickar hälsningarna, välsignelserna, kärleken, nåden, tydligheten, medkänslan och passionen till varje Moder på denna planet och långt bortom.

Söta änglar av ljus, det finns inte en av er, oavsett om du är i manlig eller kvinnlig form, oavsett om du har barn eller inte, om du inte har varit en mor … och inte har känt glädjen, smärtan, sorgen, lidandet, glädjen, leendena, tårarna av att vara en Mor.

Det är en unik gåva. Det är en ära, det är en välsignelse och det är verkligen ett uppdrag. Det är ett uppdrag av så viktig betydelse att det aldrig kan sättas åt sidan, ignoreras, underskattas. Det är ett uppdrag som är fullt omfamnat med hela din existens, med din kropp, ditt sinne, ditt känslomässiga, ditt kausala och absolut ditt andliga.

Det är ett löfte. Det är ett löfte till mig att vara förkroppsligandet av mitt mönster, djupare, tydligare – att vara den kärleksfulla vårdgivaren, guiden, vaktmästaren, förvaltaren, vårdnadshavaren, läraren till dessa älskade, som så oskyldigt och modigt har frivilligt antagit form. Och aldrig har den här tapperheten och potentialen för en kärleksfull seger varit större på denna planet än just nu. Ni är så mycket längre fram i denna uppstigningsprocess, i denna skapelse av Nova Earth, än vad ni tror.

Att vara en Moder, om det är genom din kropps födelse, adoptionen, den ärvande, valet att ta hand om många barn – är ett exempel, ett mönster, ett recept, en formel för hur man skapar. Det är det bästa ”mitt i ansiktet” exemplet på hur man frambringar det du önskar och det du inte önskar. Eftersom ja, det finns alltid aspekten av fri vilja med i leken – oavsett om det är ett spädbarn som väljer att inte sova eller en son som väljer att tala ut eller gå på andliga omvägar … äventyr. Det är förtroendet kära mödrar, inte bara för era heliga jag, inte bara för er heliga förenings helighet över och under, utan det är en övning i hopp och förtroende och förlåtelse – i enhet, samband och balans i form, i skapelsen på Gaia.

Med att vara en Moder utnyttjar ni alla mina välsignelser och dygder, all kraft av tålamod och uthållighet och förtvivlan, all ängslan och under, glädje och munterhet och tacksägelse. Som Mödrar vet ni det här. Ni känner till prövningarna och vedermödorna. Och ni känner glädjen och segern.

Varför jag har bett att få komma denna dag, är för att tala med mödrarna, Gaia själv och med var och en av er om den här betydelsen, om den gåva som ni ger mig – hedern, den dröm som ni delar med oss när ni säger att ni vill genomföra denna mest heliga roll. Det är osjälviskt och det är själviskt i ordets bästa betydelse. Det är expansivt.

Var tror ni, min älskade familj, att paradigmet för Nova Earth är satt? Det är satt inom familjen, inom det heliga partnerskapet, inom den utökade familjen av stöd, och i moderskapet, vårdandet, vårdnaden, sötheten, hängivelsen som ni visar varandra.

Och kan jag säga att det är i matlagningen. Och käraste Maria Valanzano, jag är stolt över det här matlagningsprojektet, eftersom du lägger in min kärlek och din kärlek i varje ingrediens. Och ja, den Violetta Flamman. St. Germaine vill bekräftas. Det är en övning i glädje och det är en övning i delande.

Söta änglar, välkomna er Gudomliga Moder inom er. Välkomna din blå diamantvårdare och låt henne och mig och Gaia hjälpa dig, vårda dig, läka dig, upplyfta dig, återställa dig, rekonstruera dig.

Det har skrivits mycket om min tros väg, både när jag blev gravid och ogift och min tro när jag såg min älskade Son dö. Det som saknas är det mellanliggande. All glädje, passion, det roliga jag hade, inte bara med Yeshi utan med mina sju barn, med min gemenskap, med min älskade Yosef. Jag var glad, jag var uppfylld, jag var glädjefylld, jag var vän och förtrogen. Jag var uppmuntrad av dem runt mig. Det var den roll jag valde …för att leva i fysisk form.

Jag kunde inte tänka mig någonting större när det gällde uppfyllandet av min plan – min plan att ge kärlek tillbaka till denna planet, min roll att stödja min familj. Jag valde moderns roll, som var och en av er har gjort på ert eget vis. Jag berömmer er. Jag förstärker er. Jag välsignar er. Jag hedrar er. Jag älskar er.

Och låt oss alla denna dag ge tack och tacksägelse, erkännande och ära till Moder Jord, Tera Gaia som matar och vårdar er, som stöder er, som älskar och vårdar er och har gjort så under eoner.

Vi kommer tillsammans idag, både som mödrar för att hedra er, och för att lugna er. Ni är fenomenala mödrar – alla ni. Låt denna dag vara en festdag, inte i tyst ödmjukhet, men i högljutt uppror. Låt oss tillkännage och kröna varje Moder av Ljus.

Gå med vår kärlek och gå med min glädje. Farväl.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...