Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 15 maj, 2018

 

Selamat Jarin! Vi kommer åter, kära hjärtan, med mycket mer att diskutera med er! Många händelser under de senaste veckorna har skapat en öppning för Ljuset. Den allomfattande strategin är att ge de jordliga allierade välbehövda förmåner. Det oundvikliga besegrandet av kabalen fortsätter. Den ena efter den andra av kabalens strategier faller ihop. Då kabalen försvagas så minskar deras antal medlemmar. Samtidigt stärks Ljuset då pusselbitarna faller på plats, vilket kommer att säkerställa er frihet. Fred, välstånd och nya regeringsordningar kommer allt närmare, dag för dag.

Som ni vet så ignorerar er massmedia det mesta av det fina arbetet som BRICS länderna och våra jordligt allierade har uppnått. Detta ögonblick i historien är en enastående vändpunkt för er. Mörkret har kontrollerat denna verklighet under 13 tusen år. Verkligheten som ni lever i transformeras gradvis. Våra jordliga allierade arbetar med extrem flit för att se till att tillgångarna av er värld distribueras till de som är djupt hängivna till en korrekt allokering av dessa fonder för humanitära projekt.

Global fred handlar om att skapa en bättre verklighet. Det är baserat på ett nätverk av organiskt medvetande, skapat av en alltmer expanderande känsla av själv och initierat av hur Ljuset fungerar. Resultatet av detta spirande medvetande är ett system på flera nivåer designad för att ge energi till samarbete, fred och kulturell ömsesidighet. Varje nation har en varaktig skyldighet att förse folket med mat, skydd, kläder, sjukvård and en hållbar föroreningsfri miljö. Viktigast av allt är att de har ansvaret att skydda frihet och personlig suveränitet av varje medborgare. Detta är varje persons oantastliga rättigheter.

Såsom vi har diskuterat i tidigare meddelanden så förbereds ni för aktiveringen av tre nya chakra, ”källan av drömmar” i ert bakhuvud, tymus som finns i ert över bröst ovanför hjärtat, och diafragman strax ovanför solarplexus. Dessa nya chakra kanske startar med ett milt obehag och en potential för influensa liknande symptom och huvudvärk, tillfälligt förlust av balans, och fluktuerande kroppstemperatur. Integrationen av ert fysiska, mentala och emotionella och spirituella kroppar går nu in i en ny fas. Det fortsatta flödet av högre frekvenser som bombarderar Jorden vid denna tid accelererar förfinandet och integrationen av ert nya 13 chakra system. Dessa altereringar av er fysiska kropp, vilket förbereder er för vår ankomst, kommer att starta upp era naturliga telepatiska färdigheter, vilket gör det lättare för oss att anpassa vår interaktion med er.

 

 
Hälsingar, vi är era Uppstigna Mästare. Vi kommer denna vecka för att tala med er om Gemenskap, vilket vi definierar som delandet eller utbytet av tankar och känslor, särskilt då detta utbyte är på ett spirituellt plan. Gemenskap skapar en helig sammanhållning av troende som har ett gemensamt medvetande om sig själva och sina liv. Det tillåter er också att bygga ett samarbetande dynamiskt fält som är designat för att ge kraft åt varje individ och hela kollektivet. Gemenskap låter varje deltagare i gruppdynamiken att förstärka potentialen hos varje medlem. Ni kan förstå varför Gemenskap är ett så viktigt steg då ni skapar ert nya galaktiska samhälle.

Det dynamiska fältet låter ett organiskt system att utvecklas, vilket förstärker innovativa sätt för gemensamt problemlösande. Gemenskap involverar en daglig förnyelse av de många spirituella uppfattningarna som individen och kollektivet delar med varandra. Ett sätt att implementera detta är genom ritualer. Gemenskap är dock mer än enbart spirituella ritualer. Då det för många kan förefalla att Gemenskap kan vara något felplacerad så är det för oss ett utövande som gör att samhället befinner sig i en ständig expanderande och spirituellt infriande process. Det är ett holistiskt sätt för att expandera ert medvetande för att se hur varje medlem växer på nya och kraftfulla sätt. När ni ämnar det bästa för er själv och andra så kan bara de mest positiva händelserna till slut manifestera i er verklighet.

Idag diskuterade vi några av de situationerna som påverkar er. Betydelsefulla utvecklingar läggs på plats som kommer att transformera er värld och i det görandet vänder den sig bort från de mörkas hemskheter och mot glädjen och Ljusets älskvärdhet. Vet, kära ni, att det outtömliga tillgången och aldrig sinande välståndet från Himlen är Ert! Så är det! Selamat Gajun!, Selamat Ja!

 

Website: www.pao.web

 

Översättare: Per Staffan

You may also like...