Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 maj, 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 maj, 2018

Per Staffan 14 maj 2018

Vibrationerna som Stöder Era Handlingar ∞Det 9D Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har tagit vad vi kan från vad vi observerar att ni gör, men vi tar också hänsyn till de vibrationer som ni håller när ni gör de saker som ni gör. Därför är era handlingar inte lika viktiga för oss som ni kanske tror. Det är lättare för oss att se hur handlingen kunde utförts. Omständigheterna dikterar inte alltid vilka åtgärder du ska ta. Det är vanligtvis din vibration som gör det, och den vibrationen är dold för de flesta av er.

Så när du ser någon göra något så förstår du inte det, speciellt om det är något som skadar en annan person. Det är svårt för dig att ta in varför den personen skulle göra detta, men vi ser den vibration som stöder handlingen, som ger den bränsle, och det fortsätter ofta även efter att handlingen har utförts. Så vi kan se hur handlingar inte har den effekt som ni ofta vill att de skall ha. De ändrar inte en vibration som är avstängd.

Och så vanligtvis är vad du har en röra som har skapats från att utföra handlingen, och du är fortfarande i den vibration som du försökte undvika i första hand genom att utföra handlingen. Så en bra övning är att notera vilka vibrationer du har när du bestämmer vad du ska göra och en ännu bättre övning är att notera vibrationerna som stöder handlingarna när du utför dem och sedan vill du också ta temperaturen på din vibration så att säga när du har utfört handlingen.

Du vill notera dessa saker, för i slutändan kommer du att erkänna att du vill agera i glädje, kärlek, en känsla av frid, en känsla av frihet eller spänning, och du vill inte agera med rädsla, ilska, förtvivlan, eller en känsla av brist. Handling verkar ofta som det enklaste steget att ta, men det är också det mest meningslösa, om det naturligtvis inte stöds av en högre frekvensvibration.

Du kan alltid känna din vibration, men du kan inte alltid vidta åtgärder. Du kan alltid justera din vibration, men oftast finns det ingen åtgärd att vidta. Så ta hänsyn till det nästa gång du funderar på att utföra en handling.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss över en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...