Den Gyllene Tidens Meddelande från Mästarna via Kamala Everett och Sharon Rose, 16:e mars, 2017

Den Gyllene Tidens Meddelande från Mästarna

via Kamala Everett och Sharon Rose, 16:e mars, 2017

 

Detta är tiden ni sedan länge har arbetat er mot. De kraftfulla energier som nu påverkar er Jord, i kombination med frigörandena i de inre nivåerna inom era varelser, och frigörandet i planetens Själv, går alla samman för att hjälpa er att till fullo återknyta kontakten med det högre medvetandet av er Gudsnärvaro.

Era förfäder och änglar har längtat efter att få kontakt med er under dessa viktiga övergångstider. De är er stora släkt, och de har aldrig glömt er under ert långa tillstånd av glömska, under många århundraden. De har träffat er otaliga gånger i era inre plan, de fortsätter och kommer inte att upphöra förrän ni återigen har stigit upp, är fria och träffar dem ansikte mot ansikte. Det är de förfäder som ni nu är redo att lära känna på en medveten nivå, i stället för bara på nätterna under sömnen. Deras hjälp och stöd inför er aktuella Uppstigning är viktig, för de gör saker ni inte kan, och de kommer att välkomna er, när ni till fullo vaknar upp i den 5:e dimensionen, i er fysiska kropp. Där kommer de att visa er det 5-dimensionella regelverket, angående hur man lever och förflyttar sig utan den densitet ni haft den 3:e dimensionen.

Alla som har tagit hand om er, de Uppstigna Mästarna, era egna förfäder, änglar, era personliga guider och lärare, och även några av de avancerade själarna i er blodslinje, har väglett er till det som behöver frigöras, så att er Uppstigning i den fysiska kroppen ska kunna garanteras. Detta innebär frigörande av alla osunda nivåer i ert egos personliga själv, och frisläppandet av förväntningar, böjelser och värderingar, som ni fått från tidigare traumatiska händelser. Det inkluderar allt ni trott som på något sätt skulle kunna skada er, i form av fysisk, mental eller känslomässig smärta, eftersom ni trodde att det ni upplevt var verkligt, istället för en illusion av den 3:e dimensionens uppfattning, grundat på rädsla.

Nu förstår ni att ni är unika uttryck av Gudsnärvaron i er kropp, det ni tidigare hållit er avsides från. Ni har kommit till insikt om att ingenting händer, som ni inte själva har lockat till er, och ni har börjat förändra tankarna så att olyckliga eller negativa händelser helt enkelt upphör. Detta är praxis genom att förlåta sig själv, och ta beslutsamma och avsiktliga steg mot en medveten förändring av tankar, och ni samråder endast med Gudsnärvaron om de val ni måste göra dagligen, så att de nya valen inte gör att ett gammalt mönster av smärta i någon form, upprepar sig.

Här är ni nu, och bokstavligen förändrar själva grunden av er identitet, från imaginär till verklig. Genom att frigöra de gamla vanföreställningarna, som också formade den gamla falska identitetsgrunden, ni länge trodde er ha, så bokstavligen rensas ni själva till det yttersta från dystra tankar, så att de rätta tankarna som kommer från Gud, nu medvetet kan återinföras. Och detta gör att ni kan se, för första gången på tusentals år, er sanna Gudomliga natur, er riktiga identitet, som ett unikt uttryck för Kristus av Gud, i ett medvetet kärleksfullt partnerskap med Gud. Det är det ni har arbetat er fram mot under tusentals år, ända sedan ni gick med på att somna ifrån er sanna identitet, och antog en helt imaginär, som ni uppfann när ni gick längs vägen, och ni gick i sömnen genom ett liv till ett annat.

Inse att det finns en stor glädje runt omkring er, när ni medvetet rör er framåt, dag för dag, för att återigen praktisera valen som helt och hållet kommer från er Gudsnärvaro, och inte från ert ego. Ni förstår också att ert ego inte kommer att dö, utan kommer att visa sitt verkliga syfte genom att stödja er Gudomliga närvaro, men nu med en mer tystlåten framtoning, som ger hjärnan tankar av att utföra Guds gudomliga ändamål, i alla dess former. Ni förstår också mer än någonsin, att för att ni ska kunna utföra er Uppstigning, så måste ni lämna bakom er titlarna eller de bemyndiganden ni har, plus alla känslor som är viktiga för egot, eller känslorna av att vara oumbärliga, för att ni vet att Gudssinnet redan har förberett alla behov.

Sharon Rose & Kamala Everett

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...