Mästarna via Sharon Rose och Kamala Everett, 5 november, 2017

Mästarna via Sharon Rose och Kamala Everett, 5 november 2017

 

Många av er kom till jorden för att bygga en bro in i er nya värld. Endast era kärleksfulla tankar och handlingar har faktiskt kraften att bygga och stödja bron. Det är upp till var och en av er att övervaka ert tänkande från ögonblick till ögonblick. Ni ska se till att era tankar verkligen är kraftfulla och kärleksfulla för att skapa bron, som ska transportera er till en ny dimension och ert nya hem. Ni är alla kallade för att hitta Skaparens styrka inom er – där finns en styrka, som ni kanske inte ens har förstått, förrän nu! ~ Shamballas råd

Övergången handlar om att sträcka er till de yttersta gränserna för allt ni någonsin har trott att ni visste eller trodde er vara någon annan än Närvaron av Ert Sanna Själv. Dessa tider utmanar bokstavligen fundamenten, som ert väsen har vilat på. Det tänjer alla era så kallade ”sanningar” och alla de gånger ni kanske har förklarat ”jag vet” om någonting. Det tänjer också allt som har visat sig definiera er identitet, såväl som allt ni trodde var rätt eller fel, bra eller dåligt. Det tänjer allt ni har känt behovet av att identifiera, kategorisera eller dela upp, till och med tron ​​att ni är en kropp eller att ni är en ande bosatt i en kropp.

Har ni verkligen kommit till insikt om vad ande egentligen är eller ens om den kan bo i en kropp? Vad består denna ande av och till vem eller vilken eller svarar anden? Kanske är den viktigaste frågan att fråga sig själv, är ni verkligen redo att lämna allt ni trodde er vara, inklusive alla titlar eller etiketter som ni har antagit, eftersom ni ville ha en meningsfull identitet som skulle erkännas och respekteras av andra?

Ser ni er själv som ”speciell” eller har ni extraordinär strävan inom ett specifikt område? Har ni känt behov av något slags erkännande av dem inom ert arbetsområde eller tjänst i världen? Har ni hyllor i ert hem med placketter, troféer eller meritvärderingar, allt som visar på något erkännande från någon grupp ni varit med i, att ni verkligen förtjänade en plats som alla kan se.

Kanske skulle ni fråga er själv om ni har en bild av er själv, något i ert sinne eller känslor, som ni tycker er behöva försvara. Har ni vad som kan kallas ”heta knappar” som andra kan trycka på för att få något slags reaktion från er? Dessa knappar är faktiskt gåvor eftersom de kan visa er vad ni kanske värderar högt helt i onödan. Observera om ni under vissa omständigheter höjer er röst då ni känner att er identitet hotas.

Ju närmare ni kommer till er uppstigning, desto viktigare är det att ni utan låsningar betraktar ert eget beteende att ha rätt eller fel, bra eller dåligt, eftersom alla dessa typer av bedömningar enbart är grundade på dualitetstänkande. Fråga er själv om ni verkligen har gjort upp med alla era försök att vara ”chef” för sådana ögonblick, så att de passar eller är ”motiverande” i ert tredimensionella sinne?

Är du tålmodig? Har du tålamod med andra som kanske inte är så snabba som du med de uppgifter du delar med dig av? Har du förväntningar baserade på någon annans prestation eller har du verkligen dolda förväntningar baserade på dina egna prestationsnivåer, som vanligtvis blir inlärda tidigt i livet baserat på andras idéer om effektivitet?

Är du nu redo att verkligen kunna leva med så begränsat tänkande? Är du redo att inte längre ge något värde till någon av dessa gamla tankeformer och prestanda? Verkligen släppa alla de värderingar, som tidigare gavs till dem? Är du redo låta alla aspekter av ditt sinne och dina känslor att visas upp och inspekteras av Skaparen för att se om du verkligen är redo att vara helt anpassad till din egen Guds Närvaro, som inte har någon begränsning, något dömande, inte skylla på någon, inte har några fläckar eller mörker inom sig? Har du duschat och skrubbat dig själv inifrån och ut, så att du kan presentera dig själv inför Skaparen av din sanna varelse och säga: ”JAG ÄR redo för att börja vårt sanna partnerskap och VARA allt som jag var tänkt att VARA och allt det Jag verkligen ÄR och alltid har varit?

 

 

Du gillar kanske också...