Gyllene Åldern meddelande från Mästarna, via Kamala Everett och Sharon Rose, 11 maj, 2017

Gyllene Åldern meddelande från Mästarna, via Kamala Everett och Sharon Rose

11 maj 2017

Att skapa nya upplysta vägar

En Gyllene Ålder dyker inte bara upp ur etern. Den skapas från intentionerna hos tusentals själar som vill gå vidare mot en högre dimension av medvetande. Många av er är nu inne i en process av att söka gelikar runt hela världen så ni kan gå samman för att skapa ert nästa dimensionella skifte individuellt och kollektivt som en hel planet. Alla de kosmiska energier som flödar in i er planet är här för att hjälpa er att ta era nästa steg till att medskapa en ny Gyllene Ålder på Jorden.

-Den Kosmiska Världsmodern

Tusen och åter tusen av er minns att ni är här för att vara en mer medveten del av medskapandet av er nästa cykel av varande. I den nya gryningen av era individuella och kollektiva möjligheter till att skifta mänsklighetens medvetande ut ur begränsningarna i den tredje-dimensionella matrisen börjar alla era icke-nödvändiga Jord-minnen att brännas bort för att utrymme åt den fenix som säkerligen reser sig ur askan av ert förflutna.

Då ni fortsätter att förkroppsliga mer och mer av ert mästerskap, har ni möjlighet att inspirera andra att bli mer aktiva deltagare i deras eget uppvaknande. Ni har alla del i att öppna varandras hjärtan och sinnen för de möjligheter som ligger framför er under ert Skifte i Åldrarna.

En ny värld dyker inte bara upp ur intet, ni skapar den faktiskt varje dag genom det ni fokuserar er uppmärksamhet på, era tankar, era känslor och vad ni kommunicerar till andra och hur ni svarar på andras kommunikation med er. Detta inkluderar vad ni ser på TV eller bio eller vad ni läser, även till vardags, då skapande inte har någon början eller något slut. För var ni än placerar er uppmärksamhet är det var ert medvetande är och det är vad ni skapar mer av i er atmosfär och placerar in i det mänskliga kollektiva medvetandet!

Ni är nu bortom vändpunkten till era nya tider och väl inom det Ljus och den Kärlek som bokstavligen magnetiserar er till större potential att göra verklig skillnad i världen. Ni inbjuds att bli ett levande exempel på hur man skapar från medvetandet av er egen Gudsnärvaro – oavsett vad som pågår i världen omkring er. Då ni är i linje med er Närvaro blir ni också sändebud på Jorden och vi finns alltid här för att hjälpa er i era skapelser för att återinföra Paradiset på Jorden.

Ert medvetna deltagande i skapandet av er nästa cykel är också en del av er Jords framfart genom kosmos. Ni går alla genom energetiska portaler av initiering med henne som adderar mycket mer ljus, visdom och autentisk styrka till era ord och handlingar. Då detta fortsätter genom detta år och bortom rör ni er alla mot en större orientering med er expanderade potential för medskapande av er nya värld. Den Stora Centrala Solen duschar er med mer Ljuspartiklar än er värld upplevt på tusentals år.

Ni vaknar en dag inte bara automatiskt upp till en ny värld – den blir medvetet skapad. Men vi kan tala om för er att ni varit med om tidigare Gyllene Åldrar, och de minnena stimuleras nu baserat på den ökning av Ljus som bidrar till öppning av de uråldriga kristallina strängarna i ert DNA. Då ert medvetande fortfar att öppna sig kommer ni att börja minnas hur ni en gång deltog i skapandet av Gyllene Ålder civilisationer och hur ni en gång var en del av varje kungarike som levde i paradiset.

Då ni fortfar övergången från det gamla paradigmet till det nya, minns att ni, älskade, är de som skapar det ni önskar föra in i er nya värld. Ni rör er nu genom en gudomlig passage som bokstavligen fyller er med det Ljus och den Kärlek som ni nu kan använda för att medvetet börja skapa er nya Gyllene Ålder på Jorden.

Från Sharon Rose och Kamala Everett.

Golden Age Messages from the Masters

through the founders of the Ascended Masters Mystery School

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...