Den Heliga Familjens Medvetande via Natalie Glasson, 2 mars, 2018

Den Heliga Familjens Medvetande via Natalie Glasson

2 mars 2018

Styrkan i Enhet

Hälsningar, vi är medvetandet hos den Heliga Familjen, de själar som stödde och deltog i uppdraget som leddes av många som Mästare Jesus, Maria Magdalena, Moder Maria, Mormor Anna, Sarah och så vidare. Vi är tusentals varelser som nu delar vårt medvetande med er. Vi spelade alla en viktig roll på Jorden och de inre planen i det stora uppstigningsskifte som inträffade under den tiden på Jorden. Många tror att det bara var nyckel-själar som anstiftade kraftfulla skiften och upplyftande av energi för alla, faktiskt för hela världen. Det fanns ett behov för många själar att lägga till sin kraft och kunskap och att dela den gudomliga vägledning som givits dem av Skaparen. De själar ni ser som ledare av uppstigningsuppdraget var de länkar som höll oss alla samman. Anslutande vår kraft i enhet då de påminde oss om vår enhet med allt. Vi är de sjuka som blev healade, de som blev inspirerade och de från de inre planen.

Vi, den Heliga Familjens medvetande, påminner er om att uppstigning inte kan åstadkommas av er eller någon annan varelse ensam. Uppstigning är en hågkomst av Skaparens sanning och viktigast, ett minne av styrkan i samförstånd och enhet. Vi inser att många av er försöker åstadkomma er uppstigning på egen hand, kanske gömmande er i meditation eller att ni känner att er uppstigning är personlig bara för er. Detta är för att uppmuntra egot i dess tro på separation, speciellt separation med Skaparen.

Att stötta Energier av Enhet

När en själ höjer sin vibration påverkas alla andra av Skaparens aspekter på ett positivt och kärleksfullt sätt. Detta betyder inte att ni måste arbeta ensam och då kommer ni att stötta allas andliga utveckling. Istället kan ni ytterligare utnyttja styrkan i Enhet och samförstånd som ges er genom insikten att om ni engagerar många själar som stöd för er uppstigning, skapas en kraftfull källa av energi, vilken påverkar alla Skaparens aspekter på vackra, vördnadsbjudande sätt. Att gå ihop med andra på en fysisk nivå är hjälpsamt, att gå ihop med andra på energetisk nivå är hisnande kraftfullt.

När ni har en intention för er själva, för andra eller för en situation, mediterar ni eller åstadkommer en andlig övning, helt enkelt genom att kalla på andras energier som stöd och anslutning till er, och då kommer ni att förstärka hela er upplevelse och en större påverkan på uppstigning. Nedan är en lista på energier ni kan gå samman med för att nyttja styrkan i enighet:

 • Vibrationen, frekvensen och medvetandet i hela er varelse, inklusive era fysiska, känslomässiga, mentala och andliga kroppar såväl som de högsta aspekterna av er varelse.
 • Helheten av er själ och själsgrupp.
 • Skaparens högsta vibration framför Skaparens källa, som ofta benämns er Mäktiga Jag Är Närvaro.
 • Skaparen
 • Er Samling av Guider och Uppstigna Mästare, Ärkeänglar, Änglar, Gudinne-Varelse och så vidare, som ni föredrar och känner ett starkt band till.
 • Änglar som har koppling till den intention ni skapat, som att om ni vill uppleva frid ska ni kalla på Fridens Änglar. Det finns grupper av änglar hängivna varje kvalitet hos Skaparen, till exempel Änglar för Skoj, Glädje, Skratt, Gudomligt flöde, Meditation, Relationer och så vidare.
 • Det högsta medvetandet och stödet från dem i de inre planen och på Jorden som vill manifestera detsamma som ni vill.
 • Moder Jord är tillgänglig för att gå samman med er energi för att stötta allt som hjälper den andliga utvecklingen av alla varelser på Jorden och Jorden självt.
 • Det högsta medvetandet hos civilisationer som redan uppnått det ni nu fokuserar på.
 • Den Gudomliga Planens energi och källan av den högsta och renaste vibration som tjänar alla.
 • Djurens, växternas, mineralernas, kristallernas kungariken och så vidare.

Vi, den Heliga Familjens Medvetande, lägger i er medvetenhet förståelsen att ni aldrig är ensamma och att det alltid finns energier, stöd och aspekter av er Skapare ni kan kalla på för att arbeta med er. Detta skulle resultera i att inte bara er uppstigning accelererar med lätthet, perfektion och snabbhet, utan ni skulle också skapa en kraftfull tjänst till alla.

Att kalla in Hjälp

Under vår existens på Jorden blev vi hela tiden vägledda av många varelser, energier och medvetanden, speciellt från energetiska sfärer, för att öka vårt fokus. Ju mer vi åstadkom detta, ju mer kraft fick vi tillgång till och kunde ge andra som stöd för deras uppvaknande. Varje mirakel som upplevdes och åstadkoms av de medlemmar i den Heliga Familjen ni känner till, var möjligt genom den kraft vi alla engagerade och drev till manifestation. Föreställ er en själ som kallar på och går samman med olika aspekter av Skaparen, föreställ er sedan tusentals själar som gör samma sak och riktar energin mot ett enda fokus. På det sättet sker Uppstigning. Ofta verkar det som om varelser på de inre planen sätter igång uppstigningsskiftena. Dock är det en samskapelse eller sammanslagning av kraft med ett fokus från dem på Jorden och de inre planen. Ni har en gudomlig roll att spela, och ni är anstiftaren av kraftens sammanslagning. Som fysisk varelse är ni ankaret, länken som binder Skaparens energi. Ni är också det uttryck genom vilken manifestation sker. Det är viktigt att inse att ni är jämlika alla dem på de inre planen; ni har bara en annan roll på Jorden, det betyder inte att ni är mindre andlig på något sätt. Dock betyder det att ni har som uppdrag att upptäcka hur ni ska arbeta i harmoni, enhet och sanning med alla Skaparens aspekter på Jorden och de inre planen för att föra fram Skaparens kraft.

För att kalla på stöd och enande av alla aspekter i Skaparens Universum, kan ni bara följa några få steg:

 1. Bestäm er för en intention. Vad vill ni åstadkomma eller uppleva?
 2. Bestäm er för eller följ er inre vägledning för vilka energier ni vill kalla på för att stötta och gå samman med er.
 3. Med era egna ord, kalla på dem ni känner er vägledda att ansluta er till, koppla ihop er med deras energier och ta in deras ljus, kärlek, stöd och medvetande för det högsta bästa att hjälpa er och Skaparens alla aspekter.
 4. Ta ett ögonblick att andas djupt och uppleva energin av dem ni kallat på, låna deras energi och slå ihop den med er varelse. I sanning förkroppsligar ni allt de delar med er. Ni blir en större helhet av Skaparen och får tillgång till styrkan i enighet.
 5. Åstadkom nu intentionen ni skapade i steg ett, om det så var en meditation, andlig övning, aktivering, healing för er själv eller andra, vad som helst.
 6. Då ni slutfört intentionen, tacka dem ni kallat på och den styrka ni fått av dem genom deras enighet. Fokusera sedan på att jorda er på det för er lämpligaste sättet.

Kom ihåg att ni aldrig är ensamma, och att ni aldrig behöver göra något ensamma, oavsett om ni åstadkommer något fysiskt, som en arbetsintervju, eller andligt, som anslutning till er själ. Det är dags för ljusarbetare att få tillgång till och uppleva den kraft som vi, den Heliga Familjens Medvetande, fick tillgång till. Det är dags för er att inse att ni har styrkan att accelerera allas uppstigning genom de enkla saker ni gör varje dag.

Med kärlek och uppmuntran,

Den Heliga Familjens Medvetande

Du gillar kanske också...