Den Kosmiska Logon Mahatma via Natalie Glasson, 16:e mars 2018 

Den Helande Kraften i den Inre Sanningen av

Kosmiska Logon Mahatma

16 mars 2018

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 16:e Mars 2018 – Original Källa: Sacred School of Omna https://www.omna.org/

 

Att vakna är att minnas, att minnas är att se, känna eller erkänna, och detta är ett inre vetande som ofta är obeskrivligt, men kan ändå uttryckas på flertalet unika sätt och former. Att veta är inte att vara vis eller upplyst, det är att kommunicera med de medel som är lämpliga för er, genom förekomsten av Skaparen inom och runt er. När ni verkligen kommunicerar, existerar ni i harmoni med Skaparen, upplever balans, frid och kärlek, i sanning allt som är Skaparen. Genom att göra detta, erkänner ni inte bara Skaparen, ni blir verkliga uttryck och levererare av Skaparen. Er sanning är inte personlig; Den är en aspekt av Skaparen, som ert högsta själv har valt att kanalisera eller leverera ut i världen, för att samarbeta med andra.

Era erfarenheter, minnen, smärtsamma och glada situationer från ert förflutna, tidigare liv, nuvarande och även framtida, avgör hur skapelsen blir, beroende på om ni fokuserar på sanningen eller distraheras av något annat, eftersom ni skapar hela tiden i livet. Vissa situationer och reaktioner känner ni skulle behövt vara annorlunda, eller att resultaten skulle ha ändrats, om ni varit anslutna eller fokuserade på närvaron av det Skaparen levererat fram genom er.

Det kan finnas vissa situationer upplevelser eller handlingar från era tidigare, nuvarande eller det ni förutser i framtiden, som stannar inom er som smärtsamma energier, som orsakar kaos eller att ni ignorerar det som sker. Om dessa energier förblir olösta kan de stanna inom er hela er livstid. Jag, Mahatma, den Kosmiska Logon, vill berätta om något som kan hjälpa er att bli befriade från dessa bördor, och samtidigt återknyta er med den vackra energin av Skaparen, som levereras genom er i detta liv. Det viktiga är att återansluta till närvaron med Skaparen som levereras genom er varelse; er sanning och sedan låta er se, känna eller erkänna Skaparen, genom era ögon av sanning. Denna process bjuder in er så att ni kan be er inre sanning att lösa situationen, upplevelsen, smärtan eller vad det nu är ni håller kvar. Er inre sanning vet hur man frigör begränsande energier och vilken healing som behöver utföras. När ni samarbetar med er inre sanning, ger ni den kraften att uppnå det som är nödvändigt, för att kunna ta bort kraften från ert sinne och ego, som kommer att försöka lösa situationerna som tidigare. Er inre sanning kommer att lösa de energier ni håller kvar, med de högsta frekvenserna för healing, visdom och gudomliga insikter, och hjälpa er uppnå allt som behövs. Således finns den största möjliga healingen tillgänglig för er, en healing som omvandlar.

Det är viktigt att öppna upp för dessa energier, och den gudomliga hjälp som finns redo och väntar på att ni ska ta emot den, nu vid uppstigningen. De kraftfulla vågorna för uppstigningen, gör att många begränsande energier kommer upp till ytan, för att släppas i snabb takt. Det är utmanande och ibland överväldigande, att hantera detta utan gudomlig hjälp. Ni är aldrig ensamma i er uppstigning och i livet på Jorden; er healing kan bli mycket snabb, kraftfull och enkel när vågorna för uppstigning förankras i Jorden. Kapitulera för er inre sanning, för den energi ni levererar fram från Skaparen, tillåter er att utvecklas i en snabbare takt.

Ofta när själar på Jorden är otåliga och vill att deras andliga sinnen ska vakna, få sina skapelser manifesterade och att deras healande förmåga ska vakna eller något sådant, så är det ett symptom på att de behöver överlämna sig till den gudomliga hjälpen, för att begränsningar ska upphöra och att resultaten de önskar ska manifesteras. De vet att de inte är långt ifrån att förkroppsliga det de önskar, och vet undermedvetet att begränsningarna måste försvinna. Motsatsen till otålighet är belåtenhet; belåtenhet kommer när ni få tillgång till er inre sanning, och tillåter er att bli ett förkroppsligande av den.

Att leverera energier från Skaparen

Jag, Mahatma, den Kosmiska Logon, vill att ni föreställer er att ni har huvudrollen i en tecknad film. I denna film allt är möjligt. I er huvudroll, får ni ett uppdrag för att besöka Skaparen, Essensen, Källan, Gud eller vilken benämning ni än vill använda. Ni reser på lämpligaste sättet för er karaktär, tills ni når Skaparen. Där kan ni ta en stund med att tänka på, hur Skaparen ska porträtteras i filmen. Ni går fram till Skaparen, och ber Skaparen att ge och dela med sig till er, den energi och aspekt av Skaparen, som är den mest lämpliga för er att leverera till Jorden och mänskligheten. På det mest magiska sätt, som det kan i tecknade filmer, delar Skaparen med sig av denna energi, och ni vet och förstår att den ska levereras genom er, för den är också märkt med er inre sanning. Ta en stund av att tänka på och uppleva detta.

Jag, Mahatma, har bett er att föreställa er hur ni kan ansluta med er inre sanning, och energin som ert högre själv har valt att leverera från Skaparen, är i tecknad form, så att ni inte tar er an uppgiften med allvarets energi. Energin er inre sanning svarar på, är lekfullhet och sorglöshet. Ni kanske vill uppleva denna process många gånger, så att ni förstår och bli bekanta med energin i er sanning som flödar genom er, och erkänner de kvaliteter och den visdom den främjar inom er.

Att släppa Begränsningar

Ju mer tid ni använder för att få kontakt och bekanta er med den energi som Skaparen levererar genom er, desto lättare kommer nästa process att bli. Det viktiga är att ta kontakt med er inre sanning, och tillåta er se begränsningarna med och genom energin, i er inre sanning. Genom att göra så, anpassar ni hela er varelse till er inre sanning, och kopplar bort den energi som upplever separation, så den kan förvandla och frigöra smärtan eller det lidande som finns inom den, och låta kärleken och sanningen ta form. Detta är en sådan vacker process, som kan uppnås relativt enkelt och på kort tid.

  1. Ta först uppmärksamheten i ert sinne till er inre sanning, varvid energin hos Skaparen levereras via er varelse. Tillåt er själva att ansluta till denna energi, så att ni känner er som ett förkroppsligande av er sanning.

 

  1. Fortsätt att ansluta med er inre sanning, och kärnan i er inre sanning uppenbaras för er; detta framstår som ett enda öga av flammande klart ljus. Tänk er att ni ser eller observerar områdena av energi som orsakar begränsningarna inom er, genom ert inre öga. Ljus projiceras från ert inre öga av sanning, till området inom er med begränsningar som ni är fokuserade på.

 

  1. Ert inre öga av sanningens ljus, absorberar energin som orsakar begränsningar, smärta, lidande, utmaningar; denna energi är den del av er varelse som upplever separation. Separationen absorberas i ert inre öga av sanning, så att separationen kan omvandlas.

 

  1. Låt er inre sanning och kunskap avslöja för er, det bästa sättet av att kunna gå framåt, för att åstadkomma fullständig healing, och kunna lösa problemet ni har fokuserat på i alla nivåer av er varelse, särskilt för det fysiska och i er fysiska verklighet.

Jag är ständigt närvarande för att hjälpa och inspirera er.

I kosmisk kärlek,

Mahatma, den Kosmiska Logon

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...