Naturriket av Natalie Glasson, 9 september 2022

 

Naturriket av Natalie Glasson, 9 september 2022

 

Att vara en Källa till Uppvaknande, av Naturriket
Kanaliserad genom Natalie Glasson
Ursprunglig källa: Sacred School of OmNa

 

Helig lycka och kärlek, vi sträcker oss ut till ditt väsen nu. Vi är ett kollektivt medvetande, den kollektiva energin i Naturriket. Vi är andarna, själarna som övervakar Naturriket samtidigt som vi bor i det. Vi vill komma fram för att dela ett meddelande med dig för att inspirera dig att stå till tjänst. Det är ofta i din egen andliga evolution och din verklighet som du självständigt fokuserar på din egen uppstigning, din egen uppvaknandeprocess. Även om detta är perfekt och lämpligt, finns det också en balans som kan uppnås när du är en källa till uppvaknande för en annan energi, själ eller varelse. Detta väcker automatiskt detsamma inom ditt eget väsen.

Du kanske är medveten om att allt är en spegel när du blickar in i din verklighet, de människor du möter och de erfarenheter du har. De är alla en spegel som tillåter dig att se, känna och erkänna allt som du håller i ditt väsen. Vi säger allt som du håller eftersom det är ditt val om du behåller vissa energier, löser upp dem eller samlar in nya energier från din själ, din själsgrupp och Skaparen. När du stödjer en annan varelse i uppvaknandet i deras uppstigning, upplever du samma uppvaknande inom din varelse. Varelsen kan vara en människa, ett djur eller inom Naturriket. Du kan stödja ett träd, en blomma, ett djur, i sanning alla former av väsen, du kan till och med stödja situationer inom världen att stiga upp och ta nästa steg i deras uppstigning. När du stödjer en annan i att ta nästa steg i deras uppstigning, stödjer du dig själv i att ta nästa steg av din uppstigning.

Vi uppmuntrar dig att fundera över vad du vill uppnå i din egen uppstigning.

Om du hade möjlighet att hjälpa andra i deras uppstigning, hur skulle du vilja hjälpa dem och vad skulle du vilja väcka?

Tillåt dig själv att tänka bortom begränsningar, eller bortom vad du tror att du är kapabel till just nu. Det är nästan som om vi uppmuntrar er att dagdrömma om dessa frågor och om svaren som kan komma fram när ni slappnar av tar emot och skapar svaren på nästa steg av er egen uppstigning och andras uppstigning. När du vill vara en källa till stöd och uppvaknande, kommer du att tillåta din intuition att vägleda dig, att dela med dig av nästa steg i din uppstigning i linje med din sanning. Du kanske har en liten böjelse för vad du vill uppnå i din uppstigning och hur du vill stödja andra, vad du än utforskar och vad du än tar emot, vad du är kapabel till, detta är din möjlighet att accelerera din egen uppstigning såväl som att stödja andras.

Du kanske undrar hur du kan börja stödja andra.

Först är det nödvändigt att be om tillåtelse. Det finns ett behov av att be din själ om tillåtelse och de själar som ingår i var du än fokuserar på. Du kan fråga fysiskt, eller så kan du fråga energetiskt. Det är helt enkelt en fråga inåt om tillstånd ges, och sedan rikta samma fråga till de inblandade själarna om du hjälper en annan. Du kommer att få en förståelse för om det är lämpligt eller inte.

Du kan välja hur du vill väcka dig själv och en annan. Kanske kan du se, känna och erkänna den varelsen eller deras verklighet, nästa steg för dem, vad det kan vara eller de energier som kräver att lösas. Om du kan vara fysiskt närvarande med dem och prata med dem är det lättare.

Det kan vara fördelaktigt att börja med Naturriket.

Du tillåter dig helt enkelt att vara närvarande, du är närvarande i din egen varelse och du är närvarande med den andra varelsen. Att vara närvarande betyder att du är medveten om marken under dig, du är medveten om din kropp, du är medveten om hur du mår, och sedan iakttar du den andra utan att döma. Som en kärleksfull observation. Då kan du ställa en fråga till dig själv.

Hur kan jag vara till tjänst och stödja ett uppvaknande?

Du kan få vägledning, förståelse för vad som är nödvändigt. Om du inte gör det, tillåt dig själv att skicka energi från din varelse, andas in och andas ut energi, kärlek och sanning, och ge denna energi för att stödja ett uppvaknande. För att stödja dem i och gå vidare till nästa stadium eller nästa steg i deras uppstigning. När du skickar energi, skickar du energi från din varelse och ber om att det är den mest lämpliga energin för att stödja ett uppvaknande, inte bara för dig, utan för den andra.

Det är oerhört viktigt att följa sin egen inre vägledning. Om det någon gång känns olämpligt, sluta, ta ett steg tillbaka, kom tillbaka till din varelse. Om du känner dig inspirerad, fylld av kärlek och glad då vet du att det är lämpligt. Det du kommer att upptäcka är att ju mer du övar på detta, desto mer kreativ blir du. Ju mer intuitiv du blir, desto mer kan du följa din varelses naturliga uppvaknande energier. Du har ett naturligt sätt att stödja och väcka uppstigning, inte bara för dig själv utan för andra.

När du är klar är det viktigt att jorda dig, känna golvet, marken, Moder Jord under dig.

Du kanske undrar om du orsakar några svårigheter, eller påverkar en annan persons väsen när det inte behövs. Du kommer att veta när du är kallad att väcka en annans uppstigning och kom ihåg att det är en enhetlig upplevelse eftersom du också upplever uppvaknandet. Om en person, en energi, en situation eller en varelse kämpar, är osäker på nästa steg eller skede i sitt liv, eller deras uppstigning, det är då du kan vara till tjänst.

Detta är en inbjudan att kliva in i din kraft med kärlek, med service i åtanke för att skapa större uppstigning och enande för dig själv och alla. Det är en uppmuntran att nå ut för att stödja andra och genom att göra det stödjer du dig själv. Det är en insikt om att uppstigning inte är en väg som du går ensam. Det är en insikt om att du inte behöver vara till tjänst hela tiden. Men du kommer att bli kallad mest sanningsenligt av din själ att vara till tjänst när det är nödvändigt. Genom att helt enkelt vara närvarande och följa din intuition kommer du att vara till tjänst för dig själv och en annan som upplever förening, uppvaknande, acceleration och uppstigning. Vi uppmuntrar dig att söka upp Naturriket. Att hitta de inom Naturriket som kräver din hjälp och är villiga att öva med dig, att utforska och experimentera så att du kan hitta ditt inre naturliga sätt att vara till tjänst och stödja en annans uppvaknande eller uppstigning.

Vi är här för att stötta dig och vi värdesätter din energi och din visdom. Det är därför vi bjuder in dig till Naturriket för att stödja oss. Ni vet redan att vi stödjer er, och så, detta utbyte tillåter oss att växa tillsammans och påskynda uppstigningen för alla.

Vår kärlek är med dig alltid,

Vi tackar dig,

Vi är Naturriket

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...