En konversation med Arkturierna via Sue Lie, Del 2, 13 mars, 2018

”Ställ er i linje med Verkligheten av er Makt Inombords”

Del 2: Vad är ni ’Kopplade till?’

Detta är en fortsättning på konversationen med Arkturierna i del 1.

Shawnna: Nåväl, det är intressant hur all den information som ni har delat med er, följer ett harmoniskt tema och när vi väljer att genljuda och väljer att ställa oss i linje med frekvensen av att tjäna andra, så utstrålar vi denna Villkorslösa Kärlek. Så vi förkroppsligar en Närvaro som vi önskar att andra ska ta till sig när de blir medvetna och sammanlänkande med sina Multi-dimensionella själv.

Detta utvidgas bara naturligt till det som ni nämnde om Planetariskt tänkande. På det sättet reser vi oss nödvändigtvis inte över kaoset, utan vi förmår tjäna som förebilder för dem som saknar denna känsla av självvärde och Villkorslös Kärlek inom sig själva för att göra skiftet till makt inombords.

Sue/Arkturierna: Javisst, absolut. Det är er förebild som har den främsta betydelsen, för det krävs ett rätt stort antal människor för att kunna fungera som En varelse, för att ge rum för Gaia att ta sig in i sin transitionsprocess. Gaia, er Moder Jord, är en mycket kärleksfull moder i födelsens övergångsprocess. Bara se på människorna. När människor föder barn så är det smärtsamt.

Men det finns djurarter som är djupt harmoniserade med Jorden och de känner ingen smärta när de föder. Så varför är det så att de mindre utvecklade varelserna inte känner smärta för något så livsviktigt som att föda, när människor, som borde vara mer utvecklade, känner stor smärta när de föder barn? Detta har inte alltid varit så.

Det har funnits samhällen i vilka kvinnorna togs bort från flocken, stammen, de övriga, och de var tillsammans med sina äkta män eller någon som fanns där för att beskydda dem. De lade helt enkelt ner sina filtar, gick bekom ett träd och födde fram sitt barn och de svepte in barnet och gick tillbaka hem. Och så har det uppstått ett trossystem om att pånyttfödelsen inkluderar smärta, men pånyttfödelsen behöver inte inkludera smärta.

Shawnna: Det är ett intressant perspektiv. Jag förmodar att det på ett sätt är en metafor för paradigmskiftet som behövs, att släppa taget om det gamla och att omfamna det nya och att bara föreställa sig möjligheterna. Det är inte alltid lätt när vi är kopplade till ett system, sådant som vi finner oss själva i, samt all indoktrinering i vårt samhälle. Det är svårt på ett sätt, det är en utmaning.

Sue/Arkturierna: Javisst. Och vi gillar analogin om att vara kopplade till, så vi inbjuder alla som kanske lyssnar till detta budskap…

Visualisera dig själv och se dig själv och det som du är kopplad till.

Är du kopplad till ett jobb som inte fungerar för dig?

Är du kopplad till ett föräldraskap som har mist sin glädje?

Är du kopplad till ett negativt äktenskap?

Är du kopplad till en livssituation som du inte önskar utforska?

Så ta dig nu den här stunden till att känna dig själv som kopplad till något.

Nu, hur är du kopplad till detta?

Vi rekommenderar att du ska se ett osynligt rep som förbinder dig och det från vilket du önskar uppleva frihet. Och när du kan känna det, känn det som du önskar släppa taget om, det som du har varit kopplad till.

Så börja med bara en sak inom detta Nu.

Vi ber er alla ta ett långt ögonblick, vad skulle ni vilja släppa taget om i er verklighet?

Nåväl, först skulle vi vilja ber er att släppa något inom er personliga verklighet. För ni förtjänar detta.

Ifall du är här, ifall du lyssnar, ifall du har kommit så här långt inom den här konversationen och du fortfarande lyssnar, så är Du bland dem som finns här för att tjäna Gaia och för att kommunicera med ditt Högre-Dimensionella själv som kan vara någon från Arkturus, Venus, Antares, eller någon annan varelse som du kan vara. Känn nu hur du är kopplad till din Högre Varelse.

Detta förändrar nu hela konceptet av att vara kopplad till något, för det är en bra koppling. Det är en bra förbindelse. Det är en kärleksfull och vänlig förbindelse.

Känn nu hur kärleksfull och vänlig, behaglig denna koppling är och ta nu in den och sänd den från ditt Högre Själv som lyssnar till oss, in till ditt fysiska själv.

Hjälp ditt fysiska själv att lösgöra alla delar i ditt liv och säg till ditt fysiska själv: ”Du behöver inte vara bunden till detta , för ifall det är ditt, så kommer du att göra det utifrån kärlek och ifall du känner att du måste göra det, så vänligen gör det inte.”

För den energi som du lägger ner på att göra vadhelst du gör, är i själva verket mycket viktigare än vad du gör.

Så om du har ett jobb som du tycker illa om, sluta med det jobbet. Hitta ett jobb som du gillar, för då kommer du att sprida detsamma, glädje, uppfyllelse och trygghet. Det kommer du att sprida ut.

Men ifall du har ett jobb som du inte gillar, så sprider du ut: ”Åh, jag måste, och jag måste, och jag kan inte och hur ska jag komma bort från det. Det är inte tillräckligt för mig.”

Det är inte vad du vill dela med dig av, men om du inser det eller inte, så delar du med dig av den som du verkligen är, du delar vad du verkligen känner och vad du verkligen tänker.

För att bli en medveten förmedlare, så måste du därför inom ditt dagliga liv tillbringa lite tid och vi menar dagliga liv.

Tillbringa en stund i ditt dagliga liv och gå inombords och känn dig själv.

Känn det som du älskar och sänd mer kärlek till det.

Känn det som är utmanande och sänd det kärlek och uthållighet och mod.

Och känn det som är smärtsamt, skadligt, distraherande, olyckligt och …

Stråla, stråla, stråla den Violetta Flamman, som transmuterar all skugga till Ljuset, Ljuset, Ljuset.

När du ser den delen i din verklighet stråla med den Violetta Flamman, sänd den Villkorslös Kärlek. Och denna Villkorslösa Kärlek sänder automatiskt upp den till följande verklighetsoktav.

Den lägre verklighetsfrekvensen som en gång var repet, har nu försvunnit. Den är inte längre synlig. Den kan inte längre höras. Den är inte längre en del av din verklighet.

Nu ber vi att var och en av er ska ta er ett ögonblick, och ifall det finns en sak som ni önskar utvidga, uppmuntra, höja frekvensen hos, frossa i, leva inom, känn den Villkorslösa Kärlek som ni har. Och ifall det är en vän, känn att ni älskar er vän. Ifall det är ett barn eller familjemedlem, känn att ni älskar detta barn eller älskar denna familjemedlem. Ifall det är ett jobb eller något som ni håller på lär er eller en plats som ni lever på, något icke-fysiskt, älska det helt och hållet och omge det med er kärlek.

Och i alla dessa fall, säg tack, tack, tack. Tack så mycket. Att tacka för den substans som finns tillgänglig, mångfaldigar substansen i oändlighet.

Villkorslös Kärlek och den Violeta Flamman kommer att transmutera det som ni inte önskar uppleva till det som ni önskar uppleva.

Lyssna på hela meddelandet:

https://soundcloud.com/multidimensions/align-to-the-reality-of-power-within

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...