Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 17 mars 2016

Teamet

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

17 mars 2016

Ett meddelande till Ljusarbetare

Den senaste vägledningen från våra vänner, de Galaktiska och Änglavarelserna kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner och Ljusarbetarkollegor! Vi är glada för chansen att tala med er igen idag. Vi är medvetna, som vi sagt förut, om att ni alla upplever de stora skiften och omstruktureringar som förmörkelsen för med sig och som nu ökar med vårdagjämningens energier. Vi ser hur ni jonglerar nu, då ni omdirigerar era fysiska energier att mer falla in med era eteriska aspekter.

Era kroppar, och som ett resultat av det, era sinnen och känslor, tränger genom tätheten av den luft som i så många eoner har representerat livet på den tredimensionella Jorden.

Era fysiska själv transmuterar den gamla kolbaserade strukturen – och inte bara för att nå en ny fysisk form. Era kroppar – sporrade av era själar och högre själv och naturens utveckling av liv på Jorden – utvecklas inte bara till Ljuskroppar utan också till öppna och receptiva fordon av högre Sanning, Gudomlig Kärlek, Frid och den frihet som ni i livstid efter livstid har längtat att få uppleva. Nu pågår ett stängande av det gap som finns mellan vad ni kallar det ”fysiska” och det ni kallar det ”andliga” eller eteriska. Det pågår ett stängande av det gap som en gång fanns mellan ”logiskt tänkande” och Sanningen djupt i hjärtat, det som kallas intuitiv visdom – er egen själs röst. Det pågår ett vidgande av det gap mellan de som föredrar de gamla se-till-sig-själv kraven i det tredimensionella livet – tron på separation mellan alla människor, hellre än Enhet av allt – och de som sveps med i den växande tidvattenvågen av att vara i tjänst-till-Alltet. Och nej, ni tappar inte bort den ni är när ni väl upptäcker att denna lilla balja ni kallar ert liv är ett mycket stort fartyg, flytande i ett hav av blått som håller varje annan levande varelse på planeten.

Ni kommer inte att glömma era egna preferenser och individualiteter, inte heller förlora kontakten med de ni älskar även om några av dem föredrar att vara kvar på en tredimensionell nivå.

Ni kommer inte att glömma den hjärtliga kamp och känslan av äventyr ni kom till den tredimensionella Jorden för att uppleva – spänningen i att leva i en tät fysisk kropp och att utforska både skuggsidorna och Ljuset, och att bevittna mysteriet med det större Ljuset som framträder när skuggorna besegras. Det är en omöjlighet att ni skulle glömma något av detta, mina kära. Ni släpper inte iväg era erfarenheter som om de aldrig inträffat, inte ens de i vilka ni varit fångar, svältande, förslavade eller fängslade. Naturligtvis kommer dessa upplevelser – allt som är Ni i den fullaste bemärkelse – finnas kvar hos er.

Men ni tar nu bara med er skönheten i den visdom, förståelse, tillväxt och de nya insikter ni snappat upp från dessa kraftfulla upplevelser.

Ni skördar nu era plantor, såsom trädgårdsmästaren skördar mogen frukt och andra glädjefulla nya växter, och tar bara det raffinerade guldet ur varje upplevelse och släpper de känslomässiga resterna, även de bittraste av känslor, som något ni inte behöver bära med er.

Förlåt nu er själva för alla era reaktioner på alla de liv ni levat på denna planet om ni ännu inte redan gjort det – förlåt ilskan och känslan av förlust, chocken över svek och misshandel, besvikelsen ni kände när kärlek eller lycka verkade gäcka er, de frågor ni burit som ingen kunnat besvara.

Förlåt allt det. För detta storslagna experiment har inget att göra med att ni mottagit det ni ville på ett personligt plan.

Det har att göra med att ni upplevt allt sådant ni inte kunnat uppleva i ert verkliga hem, en plats av rent Ljus och glädje, där era kära omger er och fyller luften med skratt och skönheten i deras hjärtliga meddelanden till varandra. Där ni absorberar de rena tonerna och strålande färgerna i Universums musik och utför det glädjefulla arbete som är ert högre uppdrag. Där hade ni aldrig kunnat utvecklas så fullt och så snabbt(i Jordtid) på ett själsligt plan.

Detta har varit en sorts intensivkurs i mörkret mot Ljuset och ni har varit och är en väsentlig del av denna vackra dans.

Och nu, ska de som så länge styrt er planet med en hemsk järnnäve vilja kliva åt sidan och erkänna sitt nederlag och låta Ljuset återigen styra? Ni vet redan att de inte har sådana avsikter, precis som ni vet att deras förnekande och vägran att samarbeta in i det sista är en del av den revolution som Jorden Själv nu upplever – på alla sätt, på alla nivåer.

Och ni vet att det inte finns någon som kan hålla tillbaka Jordens Uppstigning, eller hålla tillbaka er egen individuella utveckling längre, då ni själva är de enda som kan göra det.

Så har det inte alltid varit. Men nu petar ert medvetande upp genom det påtvingade taket som placerats på mänskligt medvetande i flera tusen år och det ni hittar där, speciellt i ert drömtillstånd, är både spännande och häpnadsväckande för alla som bevittnar det. Ja, helt säkert, detta är skakiga tider om ni bara räknar känslorna av att bli knuffad från en sida av en stor farkost till den andra. Om ni räknar bara de dagar ni är yra eller utmattade eller känner att er energi lämnat er låga och sårbara. Ändå skulle vi säga, som tillägg till dessa märkliga omkonfigurationer av era celler och inriktningar, räkna miraklet av att veta att er tid i denna främmande mekanism av lägre medvetande som en gång var Jorden går mot sitt slut.

Räkna det faktum att ni inte bara bevittnar den mänskliga rasens uppstigning; ni deltar i den och också i Jordens uppstigning.

Räkna det faktum att detta är er största dröm, er högsta vision – ert mästerverk av insikt och avsikt, och er själs egen skapelse. Och att i allt detta, oavsett vad, är ni hela tiden stöttade av en skara av kära – stödteam, själsgrupp, tvillingflamma och legioner av Änglar som nu omger Jorden och de som kallas de Galaktiska familjerna, i triljoner. Och att ni bad om detta, gick framåt för att uppleva det och blev överväldigade av glädje vid tanken på att ta del av denna storslagna utveckling av nytt liv.

Och att på sistone har ni börjat förstå, även om ni ännu inte låtit er själva sätta ord på det, att det värsta är över. Och så är det.

Namaste, mina kära! Vi är med er, alltid.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

http://carolineoceanaryan.com/2016/03/17/message-to-lightworkers-mar-17-2016/

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

 

 

You may also like...