DEN NYA JORDENS FÖDELSE, 27 december, 2023

DEN NYA JORDENS FÖDELSE
2023-12-27
Älskade ni!
När vi talar om Jordens övergång som tar runt tre sekel, så är det inte bara tiden som räknas, utan hela processen som krävs för denna djupgående förvandling. Först och främst är den mänsklighet som finns i detta planetariska hus, själar som inkarnerade för att få upplevelsen av ett beslöjat medvetande, och leva i en värld som bestäms av prövningar och gottgörelse.
Vad gäller den dominanta frekvensen i denna värld, inom de dimensionella banden av det oändliga Kosmos, så har den alltid varit i den tredimensionella vibrationen. Och inom dessa tre sekel gick planeten Jorden in i en värld av regenerering relaterat till de själar som finns här, och till den femte dimensionen i fråga om frekvens.
Kom ihåg att dimensionen inte är en plats, utan en frekvens, som vi alltid har sagt. Platser eller världar vibrerar på den ena eller den andra frekvensen. Och enligt Jorden behöver allt som finns genomgå en förändring. Jordens mänsklighet har nu möjlighet att också göra sin uppstigning. Varje själ inkarnerad här väljer att gå vidare till den Nya Jorden eller stanna kvar på den frekvens som har präglat den Gamla Jorden under all tid.
När vi pratar om den Nya Jorden så kan vi jämföra det med att föda barn. Under tre århundraden klarade planeten av födelsen av en ny planetarisk frekvens med sina vibrationer, och denna högre vibration skapar nu avkomman. Så vi kan säga att vi redan har två Jordar. Som om en cell var delad i två, båda med olika egenskaper.
En cell som absorberar den högsta frekvensen, blir den femdimensionella världen, men även den regenererade världen. Under tiden behåller den andra cellen den Gamla Jordens vibrationer, det vill säga, fortsätter med den tredje dimensionens frekvens, och även med de egenskaper som alltid funnits fram till nu.
Affirmera att en dimension inte är en plats utan en frekvens, då kan vi se och uppleva en planetär övergång i realtid. För varje dag som går blir skillnaden mellan människornas medvetanden tydligare. Diskussioner, åsikter, attacker, och splittringar mellan människor, grupper, eller ideologiska segment, inget annat än en ansamling av de två frekvenser som nu finns.
2016 sade några meddelanden från Alto att separationen av agnarna och vetet inte var något som kommer, utan att det redan pågick. Och från 2021 började samma budskap ge information om sådant som redan hade hänt. Detta är en indikation på att människans medvetanden redan bestämt vilken av dessa två Jordar som var och en passar in i.
Låt oss göra en praktisk analys här så är det lättare att förstå. Hur många människor idag är inte längre överens med dig? Fram till för några år sedan gick det fortfarande att leva tillsammans, och på ett eller annat sätt respekterades idéerna och åsikterna. Nu leder alla ämnen, oavsett hur triviala, till hetsiga och aggressiva diskussioner.
Å andra sidan märker ni att antalet människor med samma tillhörighet också växer dag för dag. Oavsett frekvens så bildar de två olika vibrationerna två olika grupper. Och varje grupp slår sig ner där de känner sig mest anpassade. Då ser vi två Jordar samexistera på samma ställe.
Vem har inte hört när någon säger till någon annan: ”Vilken värld lever du i?” ”Det är precis vad det är. Det finns två världar här. Ett litet tag till är vi uppenbarligen vid slutet av den Planetära Övergången, och Jorden har redan fått sin avkomma – en ny gren från den gamla stammen. Snart ska den ruttna delen av den gamla stammen huggas ner och återlämnas till sin destination. Den omvandlas till energin som motsvarar dess frekvens, en annan värld, med samma gamla 3D-energi från den Gamla Jorden, och den kommer definitivt att absorbera allt.
Här återstår bara skottet som snart blir till ett nytt träd, med ny form, nya blad och ny frukt, friskt och fritt från tidigare anomali. Vi är privilegierade att vara inkarnerade exakt i slutfasen av Planetära Övergången. En unik upplevelse, upplevd bara av en liten del själar i Universum. Du är en av dessa prisade själar. Njut, lev och känn den stora omvandlingen. Känn en del av Guds plan för världarna, för du finns i en av dem.
Om vi är själar så är vi ju verkligen medvetanden. Var och en finns inom olika vibrationer. Det finns ingen tredje väg nu. Stäm antingen in på den Nya Jordens frekvens eller förbli i den Gamla Jordens. Vi ska inte försöka övertyga någon, för varje medvetande är komplett, redo och säkrat för sitt val. Varje medvetande är mästerverket i sig själv. Du har, och har alltid haft, friheten att välja fritt, din fria vilja.
Om rekommendationen för 2022 var ”GÅ INTE IN I DEBATTEN” och för 2023 ”KONFRONTERA INTE”, är rekommendationen för 2024 än mer utmanande:

”INTE ÖVERTYGA ANDRA ATT ÄNDRA SINA VAL. ”INTE TA IN ANDRAS FREKVENS I DIN FREKVENS. INTE GÅ IN I DEN ANDRES FREKVENS FÖR ATT ÄNDRA DEN.”
Ett tag till kommer vi fortfarande att se obeslutsamma människor, men för varje dag som går kommer allt fler att avgränsas. Snart har vi ingen skugga från den Gamla Jorden häromkring, för den kommer att lösas upp och omvandlas. För de upphöjda själarna blir det bara ett minne och en upplevelse upplevd som om det vore ett verkligt faktum, men det var inget annat än en otrolig själsupplevelse.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *