Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 april, 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 april, 2022

 

 

Jag är Judas och jag vill bara säga idag, att ni gör ett fantastiskt arbete på Jorden. Ni är starkare och modigare än vad ni många gånger tror. Man behöver inte vara i frontlinjen för att var modig, man kan vara modig i alla de vardagliga situationer som ni dagligen utsätts för. Det är de små sakerna som ibland kan göra stor skillnad. Det är de små sakerna som kan förändra din dag eller din inställning till livet, även ett litet beslut kan vara ett modigt beslut. Det är villigheten och intentionen att våga förändra sina tankar, kring den situation du just nu befinner dig i, som är av störst betydelse i ditt liv. Det är så du utvecklas och det är då det sker en förändring inom dig men det kan även ske saker på det yttre planet i ditt liv. Du går från ett lägre medvetande till ett högre. Jorden själv är nu på väg från ett lägre medvetande till ett högre. Ni befinner er i en tid där ljuset är på väg att absorbera mörkret och omvandla det till ljus.

Ni lever i en intensiv period på Jorden där förändringar både kan synas och höras. Mörkret tar sina sista andetag samtidigt som ljuset strålar in. Det sker stora förändringar inom och utom mänskligheten idag. Det kan kännas väldigt intensivt och ibland oöverstigligt att ta sig igenom men ni har kraften och modet, kära Jordbor, ni klarar det. Ni kommer att kämpa er fram till det mål som ni satte upp för er själva. Ni kommer att bli den pusselbit som håller ihop pusslet. Tillsammans, kära Jordbor, kommer ni att lägga alla bitarna på plats och en ny värld befinner sig då vid era fötter. En värld som har uppstått genom er inre visdom, kraft och kärlek. En värld som redan kan skönjas men som inte riktigt har manifesterat sig färdigt än.

Ni är på väg, kära Jordbor, ni har redan riket och bilden inom er. Ta fram den och låt ert sinne få leva med den i den dag som nu är. Känn glädjen och lyckan som strömmar upp inifrån dig och försök vara i den så ofta som du kan. Se vad som sedan sker. Det kanske inte sker några under idag men när du efter ett tag tittar i backspegeln, så ser du alla de mirakel som har skett både med dig och eventuellt också i den omgivning som du befinner dig i. Det är när du lyser med ditt milda ljus som saker förändras, det kan ske påtagligt likaväl som subtilt. Jag är säker på att många av er har sett, förstått och även upplevt det. Det är det fantastiska med den här tiden, det är mycket som sker på det medvetna planet, du kan på en kort tid gå från en omedvetenhet till en större medvetenhet. Hur kan det komma sig .. Jo, du har de erfarenheter inom dig som du behöver, för att se och förstå vad det är som sker både inom och utom dig. Du börjar förstå vart ni är på väg och vart det är meningen att ni ska gå. Det är därför ni befinner er i uppvaknandets tid. Mänskligheten är redo för att ta sina första steg in i en ljusare värld. Mörkret har tjänat ut sin tid. Ljuset och kärleken är nu det som hägrar för mänskligheten. Det är dit som deras fötter nu vill gå och det är många fler människor som nu vaknar upp till sin sanna mission. Det är en intensiv tid som ni nu alla befinner er i.

 

Se dagens ljus, kära Jordbor, det lyser på er.

Hör vindens sus, det viskar om nya tider.

Känn solens värme som omsluter dig med kärlek.

Var ljus, var kärlek.

Var det hopp som mänskligheten just nu behöver i sin färd mot ljuset.

 

Stor kärlek

 

Judas

Du gillar kanske också...