Saul via John Smallman -The Big Bang, 7 april 2020

 

Saul via John Smallman -The Big Bang, 7 april 2020

 

The universe did not arise from the Big Bang by chance.

by John Smallman

Click here to listen to an audio clip. Livet är en pågående kreativ explosion av kärlek! I de fysiska världarna är för närvarande den explosiva naturen utan tvekan uppenbar, men Kärlekens närvaro är inte lika tydligt synlig, märkbar eller upplevd. Detta håller dock på att förändras. Många som har varit osäkra, i tvivel om Kärlek, dess Närvaro och dess betydelse, växer i medvetenhet om att Det är det enda vettiga sättet att engagera sig i livet och med ”andra”, i den mån det verkligen finns några ”andra”, det finns bara En.

Det blir tydligt för många miljoner att den fysiska miljön där ni lever era människoliv inte är, och aldrig skulle kunna kopplas bort från ens en av er, och att ert fullständiga ömsesidiga beroende måste erkännas, välkomnas och hedras. Det ni har uppfattat, i denna moderna tid sedan den industriella revolutionen, som resurser som ska brytas, skördas, tämjas och kontrolleras enbart till förmån för mänskligheten eller för vissa ”mer värdefulla” grupper av människor har äntligen allmänt erkänts som omättlig girighet. Och många bygger nu organisationer för att hedra planeten, behandla henne med den respekt hon förtjänar, och för att utnyttja de rikliga skördar som hon erbjuder er och har erbjudit er så länge ni har varit på Jorden, på ett sätt som hedrar allt liv fullt ut, så att överflöd av Jordens olika resurser kan utnyttjas klokt och generöst till allas bästa.

Bristen på allmän medvetenhet om er enhet är anledningen till att konflikter uppstår så lätt och så ofta, inte bara med andra nationer utan också inom sociala, politiska eller religiösa samfund och inom familjer. Där människor är medvetna om att det bara och alltid finns Enhet råder fred. När ni engagerar er i eller interagerar med andra uppstår kärleksfullt fred och harmoni, även om olika åsikter och synpunkter är närvarande. Det obefintliga tillståndet av separation – drömmen eller det illusoriska tillståndet av kroppslighet – där ni upplever era mänskliga liv är en underbar möjlighet för er alla att utvecklas andligt. Och de av er som för närvarande är inkarnerade valde att vara på Jorden nu för att utvecklas och göra framsteg andligt och (mycket viktig punkt!) för att hjälpa hela mänskligheten att göra likadant, vilket oundvikligen leder till det stora kollektiva uppvaknandet.

Det finns inga olyckor eller tillfälligheter, universum uppstod inte från Big Bang av en slump. Du, Guds ende son, konstruerade den för att uppleva separation från Gud och oberoende från Gud eftersom din fria vilja – som fritt och kärleksfullt skänkts till dig i ögonblicket för din skapelse – ville upptäcka om ett sådant tillstånd kunde existera och hur det skulle vara att uppleva det tillståndet. Följaktligen har ni i evigheter upplevt det där illusoriska tillståndet av separation, inte bara från Moder/Fader/Gud utan också från varandra, oavsett hur intimt involverade ni än är med en annan eller andra. Ni har funnit att separation är ett mycket förvirrande tillstånd att vara i eftersom det skapar osäkerhet, och osäkerhet orsakar rädsla. Era egon njuter av rädsla eftersom det gör det mycket lättare för dem att hålla er uppmärksamhet och styra era tankar, ord och handlingar.

Under era absolut nödvändiga dagliga perioder av stillhet i djupet av er varelse, påminn er själva om att, eftersom ni är de perfekta gudomliga skapelserna som ni med största säkerhet är, ni är evigt värda Guds Kärlek, och att han erbjuder den till er oupphörligt. Vad som händer är att era egon högljutt gör sitt bästa för att uppmuntra er rädsla och rikta era tankar till mestadels ganska osannolika ”tänk om”-scenarier för att hålla er i ett nästan konstant tillstånd av ångest. När ni är tysta i lugn och ro känner de sig extremt hotade och gör sitt yttersta för att störa er, och ni har alla upplevt det, när ni är tysta, när plötsligt ert tak-hjärna-prat bryter ut i er medvetenhet, och saker som ni behöver deltaga i plötsligt blir extremt akuta! Ett effektivt försök till egoistisk distraktion har precis lyckats.

Livet är inte brådskande! Det har aldrig varit brådskande, men det mänskliga kollektivet har valt att få det att framståsom brådskande. Om den här eller den där uppgiften inte slutförs enligt schemat obönhörligt och obehagligt, kommer till och med farliga konsekvenser att inträffa – och det kommer att vara ditt fel! Det är inget sätt att leva, och att försöka leva på det sättet gör det omöjligt att ha ett fridfullt och tillfredsställande liv. Istället leder det till konflikter, även med dem du älskar mest. Ta dig tid, för du har valt och fortsätter att välja att uppleva separation, och kom ihåg att tid är en aspekt av det illusoriska eller drömtillståndet som ni engagerar er i som människor, och att alla – utan undantag – upplever det på olika sätt och individuellt. Separation är ett tillstånd där ni var och en har er egen fullständigt kompletta upplevelse av vad det innebär att vara människa, att vara separerad från Källan. Naturligtvis finns det likheter mellan er alla, och ni upplever alla behovet av att överleva och rädslan för döden.

Ändå är detta tillståndet, som ni har fått höra så ofta, overkligt. Och fortfarande tillåter ni er själva att tro att det är verkligt, och fortsätter att engagera er med alla andra i det overkliga tillståndet. Därför uppstår konflikter och kraftfulla meningsskiljaktigheter ständigt för att provocera er till kärlekslösa beteenden. Trots detta är en attack eller ett kärlekslöst svar alltid ett rop på kärlek. Kärlek är er natur, och ändå avfärdar ett stort antal av er Kärlek som svaghet och tror att det är farligt att lita på Dess hjärtcentrerade vägledning när ni går i era dagliga liv. Ni tror att ni behöver försvar mot andra som är opålitliga och försöker lura er, andra som kommer att utnyttja er när tillfälle ges. Denna misstro mot andra – er själva – har varit en självuppfyllande tro i evigheter, särskilt i kombination med konkurrensen hos politiska, ekonomiska och religiösa organisationer som permanent försöker expandera sina egna organisationer genom att förnedra dem som de är i permanent oenighet med och konkurrerar med. Det har alltid varit ett recept på katastrof eftersom de har använt propaganda och bedrägeri för att rättfärdiga krig för att förstöra dem som de antingen är oeniga med eller vars territorium de vill stjäla och kontrollera. Detta visas tydligt i er världshistoria.

NU, i just detta ögonblick, den enda tiden som existerar, väljer det mänskliga kollektivet att förändra den illusoriska mardrömmen till en trevlig och kärleksfull dröm som den kommer att vakna ur. Kärlek är energin som vägleder och styr ert uppvaknande, när fler och fler av er kommer till en medvetenhet om den absoluta meningslösheten i icke-kärleksfulla livsfilosofier, och till en djup förståelse för att Kärlek levd, uttryckt och demonstrerad av varje individ är vägen framåt – I Kärlekens riktning – till en fridfull och harmonisk värld där alla kan och vill frodas. Denna väsentliga medvetenhet sprider sig mycket snabbt över hela världen, vilket leder till att mänskligheten ständigt omfamnar kärleksfull vänlighet när de släpper sitt fruktansvärda behov av att ha rätt genom att bevisa att andra har fel. Det oerhört splittrande sättet att leva ses nu vara vad det är – en destruktiv kraft som oundvikligen leder till katastrof.

Kärlek är er sanna natur, och ni blir medvetna om denna gudomliga Sanning. Njut av denna sanning, fira denna sanning och vet att ni verkligen vaknar. Kraften i ert uppvaknande är helt ostoppbar.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...