Teamet via Peggy Black, 20 januari, 2017

Teamet

via Peggy Black

20 januari, 2017

Att vara en Värd för ert Gudomliga Medvetna Jag

Vi finns här för att stötta, uppmuntra och ge er kraft när ni påbörjar en ny transformationscykel. Er pågående verklighet erbjuder er högst sannolikt en öppning för att ni ska kunna stiga in i er medvetenhet om vilka ni är. Vi fortsätter att påminna er och bekräftar att ni agerar utifrån ert magnifika multi-dimensionella jag.

Ett stort och storslaget tillfälle håller på att äga rum, det är en tid av obeskrivlig potential. Er nuvarande verklighet sjuder av oändliga möjligheter och sannolikheter. För det är ur kitteln av kaos som sann förändring och transformation kan framkallas.

Som den uppvaknande medvetna varelse ni är, så vet vi att ni förstår den potential som just nu finns tillgänglig. Det är inget misstag att ni får bevittna gestaltandet av rädsla, ilska och fördomar samt polariseringen av åsikter och tänkesätt.

Tänk på er själv som en mästare, som en medveten alkemist, som en förändrings-agent, för det är vad ni är. Ja, vi vet att för att kunna spela inom denna dimension så behövs det en fysisk kropp, men ni är inte ert fysiska fordon. Kroppen är helt enkelt en värd för ert gudomliga medvetna jag.

Er fysiska kropp låter er samspela med frekvenserna och vibrationerna i denna täta verklighet och detta holospel/hologram. Vi inser att den fysiska kroppen behöver omsorg och uppmärksamhet. Den riktar även er fokus på det som förefaller äga rum inom er upplevelse.

Vi bjuder in er att observera när ni själva blir aktiverade av det som äger rum. Lägg märke till när starka emotioner eller åsikter rörs upp, för det är i denna stund av uppmärksamhet som er personliga medvetna transformationskraft finns tillgänglig. Ju starkare emotion, ju kraftigare polariseringar, desto starkare blir energin för att skifta de disharmoniska föreställningarna och händelserna.

När ni är medvetna om vilka ni är och varför ni befinner er här och får gå igenom det upplevda kaoset, så ärar ni er själv som en sann förändrings-agent för allt som visar sig. Ett enkelt skifte i er fokus låter er veta och tydligt förstå att era energivibrationer, tankar och emotionella projiceringar påverkar fältet för alla möjligheter.

Tänk er för ett ögonblick att denna verklighet kan vara ett hologram, eller som vi kallar det, ett holospel. Men det som upplevs av alla är en projicering av ens personliga energivibration på en neutral skärm i ett kvantumfält.

Multiplicera nu denna medvetenhet om energiprojiceringen – på en neutral skärm i kvantumfältet – omfattande mänskligheten i dess samtliga olika, motsatta, polariserade emotionella mönster och övertygelser och nu har ni det holospel/hologram som ni får bevittna. De kollektiva projiceringarna på denna neutrala skärm blir tillgängliga för alla att få upplevas – de goda, onda och de fula så att säga.

Vi förnekar inte att detta holospel/hologram känns verkligt och att konsekvenserna är verkliga. Det är det som gör det så fascinerande, intensivt och vinnande. Detta är vad ni valde att få uppleva vid denna tid, för att kunna skapa nya och annorlunda verkligheter och upplevelser.

Kom ihåg att ni är ren medveten energi. Den kan inte förstöras. Ert jobb är att minnas detta och att börja projicera de frekvenser och vibrationer som åberopar den högsta strävan och de högsta idealen. Ni bjuds in till att förankra mer sammanhållande vibrationer som ger kraft till och upprätthåller livet i alla sina former.

Det är er tydliga avsikt och fokuserade uppmärksamhet som kan förankra varje ny händelse eller som kan skifta all disharmonisk energi. Ju fler uppvaknade individer som fortsätter att generera och medvetet erbjuda en projicering av sammanhållna emotioner, desto mer kan de påverka – och gör så – fältet för alla sannolikheter.

När ni använder er av denna samma personliga kraft och fokus på det som saknas, det som är fel, det som inte fungerar, så matar ni bokstavligen den verklighet som ni motsätter er. Att motsätta sig krig kan inte få slut på krig; kollektivet måste börja engagera sig i att framkalla och visualisera fred, kärlek, förlåtelse, jämlikhet, respekt och ärande av alla levande ting.

Ni lägger till era egna vibrationer och era emotionella energimässiga projiceringar till skärmen av det som vecklar ut sig. Var uppmärksamma, var medvetna, spela fullt ut inom detta holospel/hologram, som den sanna mästare av skapande ni är.

Inse att er varje handling, tanke och känslomässiga projicering blir upptagen av kvantumfältets neutrala energi, samt att tillsammans med alla andra, så blir denna projicerade energi manifesterad och verklig inom er personliga upplevelse.

Gör ett skifte gällande hur ni ser på nyheterna; gör ett skifte gällande hur ni ärar andra från olika kulturer. Begrunda era personliga övertygelser och er begränsade acceptans av andra. Var snäll med er själv och andra; alla går igenom enorma inre förändringar.

Dessa förändringar har aktiverats av vibrationerna i solens energivågor och geomagnetiska stormar som interagerar med alla varelser på planeten. Detta är en väckarklocka. Dessa magnetiska pulsationer stimulerar och påverkar de inre koderna inom ert självaste DNA och väcker upp er högsta potential.

Dessa galaktiska kommandon kommer att påskynda er från ert drömmande, väcka upp er från era varseblivna program av begränsningar och inspirera samt stimulera er till att utan tvivel bli medvetna om att ni nu befinner er här på denna planet Jorden för att förankra den verklighet som stöttar allt liv.

Detta uppvaknade jag, detta gudomliga medvetande som blir återuppväckt och uppmuntrat, blir även medvetet om möjligheten och värdet i att vara i partnerskap med de andliga rikena. Kraften i Allt Som Är, den Gudomliga Närvaron i alla sina manifesterade uttryck av kärlek och ljus står ständigt i väntan på er personliga inbjudan att få hjälpa till, stötta och transformera det som ni fokuserar på. Vi finns i sanning tillgängliga för hela mänsklighetens högsta goda.

Det är er förbindelse med det kollektiva medvetandet hos alla kännande varelser och er vilja att vara i partnerskap med de gudomliga varelserna av kärlek, ljus och sanning som kommer att framkalla och skapa en uppvaknad mänsklighet som rör sig till följande dimensionella nivå och spiral. Kom ihåg att det ständigt finns mer att uppenbara.

Dessa tider är gynnsamma; inse att ni är gränslöst kraftfulla; börja nu ta tag i, uttrycka och manifestera er gudomliga medvetenhet och potential.

Vi omfamnar er med vår kärlek och djupa tacksamhet för det arbete och den service som ni fortsätter att erbjuda, när ni transformerar alla upplevda utmaningar framför er. Vi finns ständigt tillgängliga när ni bjuder in oss; detta gäller alla icke-fysiska varelser av gudomligt medvetande. Var den som bjuder in.

”Teamet”

 

©2017 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited.  You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.

www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...