Lord Adama från Telos via Asara, 20:e januari 2017

Lord Adama från Telos via Asara, 20:e januari 2017

 

Vi är mycket glada att få kontakt med er här i dag, och vi sänder all vår kärlek från hjärtat av Telos.

Detta år är mycket kraftfullt för Ljusarbetarna, för att ni kan samarbeta och hjälpa varandra, att få en större positiv inverkan på världen.

Om ni tidigare trodde att ni måste vandra denna väg ensamma, så stämmer det inte.

Nu, mer än någonsin, är er uppriktiga avsikt att hjälpa mänskligheten och planeten, att skifta till de högre dimensionerna, det hörs och känns i alla Ljusens riken.


De Ljusarbetare som kommer samman, lyfter upp varandra, inspirerar och uppmuntrar varandra, och det är mycket betydelsefullt nu.

På en själslig nivå, kommunicerar och ansluter ni redan med varandra, eftersom ni skapar ett rutnät av ljus runt om på planeten.

Detta leder sedan till vad man kallar ett ”Själsligt Igenkännande”, när ni möter en Ljusarbetare, som är en del av detta nät.

Ni blev delar av detta ljusrutnät på en undermedveten nivå, som iscensattes av ert Högre Själv.

 

När helst ni samlas i grupper för att meditera, eller pratar om att höja vibrationsfrekvenserna för er själva och planeten, utnyttjar ni detta Ljusrutnät.

Detta har en djupgående stärkande effekt, och ni kommer att dras till andra Ljusarbetare, rent fysiskt.

Kära Ni, det är mycket i er värld som rör sig nu, och håller på att omarrangeras när mänskligheten genomgår den mest djupgående övergången, hittills.

Därför är det viktigt att ni är orubbliga i era roller som Ljusarbetare, för att göra det möjligt för stora mängder av ljus och kärlek, att komma in i era dimensioner.

Inom de närmaste dagarna, kommer ni att få mer information, och insikter om hur nästa steg kommer att se ut, för att hjälpa er värld i denna övergång.

Ni kom hit till denna livstid av en anledning, och era bidrag till uppstigningen av Planeten Jorden, är redan enorma.

Vi supportar er för seger i Ljuset!


Välkomna hem.

Vi sänder er alla så mycket kärlek …

Ni transporteras på Änglavingar, för att föra fram den Nya Jorden.

Känn i ert hjärta, att ni alltid är omgivna av era Änglar, Uppstigna Mästare, Guider, Galaktiska Familjer av Ljus och ja, även av er familj och vänner från Telos – och de kommer alltid att finnas där.

Kära Ni, vi vandrar med er på denna resa, och ni är omåttligt älskade – alltid.

Jag är er broder Adama från Telos.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...