Det Akturiska Rådet via Daniel Scranton 25 februari 2021

 

Det Akturiska Rådet via Daniel Scranton 25 februari 2021

 

 

What You’re Moving Towards, Whether You Know It or Not ∞The 9D Arcturian Council

Vad ni går mot, oavsett om ni vet det eller inte ∞ Det 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

 

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med den rörelse som ni alla fortsätter att göra mot ett mer enhetligt mänskligt kollektiv, och vi vill att ni alla ska veta att bli så splittrade och polariserade alltid var en del av mänsklighetens resa. Ni måste först känna hur illa ni känner er när ni stöter ut någon från era liv eller från er andliga gemenskap på grund av att deras tro är annorlunda än er om någonting, vad som helst.

Det spelar ingen roll vilket ämne det gäller där på Jorden; de var alla designade av er för att vara polariserande ämnen, för först måste ni röra er ifrån varandra så långt ni kan, innan ni kan känna hur bra ni känner er när ni kommer tillbaka tillsammans med de som ni tidigare har stött ut, eller till och med fördömt på grund av deras tro, på grund av vilket politiskt parti de är anslutna till, eller för att de inte tror att det finns tillräckligt med bevis för att stödja en konspirationsteori som du har överlämnat dig helt till.

Alla där behöver koppla av när det gäller deras tro. Om du verkligen tror att någon är ute efter att ta ner dig, eller för att ta ner en viss del av samhället, måste du inse att du aldrig kommer att besegra dem som har fel genom att separera dig från hälften av befolkningen. Nu förstår vi att det större problemet för er alla inte är att kunna komma överens om vilka de dåliga egentligen är, och inte ens kunna komma överens om vilka de goda verkligen är i makt- och auktoritetspositioner där på Jorden.

Men vi ser er gå bortom allt detta nu, för de som är vakna är känsliga. Ni känner saker mer akut och intensivt än den genomsnittliga personen, och ni gillar inte känslan i magen som ni får när ni fördömer någon annan på grund av deras tro. Det är därför så många av er har beslutat att det är viktigare att hitta den gemensamma grunden och komma samman, baserat på sanningen att de flesta på er planet vill ha det som är bäst för alla, och ni har bara ett annat perspektiv på hur ni kommer till det mer perfekta samhället som alla ni en dag vill leva i.

Det är viktigt att respektera varandra och acceptera varandra, särskilt när det verkliga målet där är att älska varandra och uppleva enhetsmedvetenhet. Och oavsett om du vet det eller inte, så är detta målet, och det är det du rör dig emot, så du kan lika gärna omfamna alla som du inte håller med, oavsett frågan, för du kan inte utesluta dem från ditt kollektiva medvetande. Du kan dock höja dig över den småaktighet som du har sett där i din värld under de senaste åren och till och med årtiondena.

Ni som det väckta kollektivet är de som kommer att höja er över, att gå bortom att rita en linje i sanden, och vi kommer att fortsätta att hamra hem den punkt där ni stiger upp tillsammans, så att ni gör bäst i att vänja er vid de människor vars tro är så annorlunda än er, för ni kommer inte att gå ombord på skepp och lämna dem alla kvar. Ni kommer att älska dem tills de möter er på det existensplan där andan råder att höja er över alla era skillnader där på Jorden.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt denna kontakt med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...