De Plejadiska Ljusstyrkorna via Michael Love, 22 februari, 2021

 

De Plejadiska Ljusstyrkornas Transmission: Den Fantastiska Resan till Jorden! | Michael Love

(Jordens 5D-Projekt)

22 februari 2021

Plejadierna – Den Fantastiska Resan till Jorden!
Kanaliserad av MICHAEL LOVE
PLEJADIERNA – DEN FANTASTISKA RESAN TILL JORDEN!

ETT SPECIELLT MEDDELANDE TILL STJÄRNFRÖNA PÅ DEN NYA JORDEN, FÖR OMEDELBAR PLANETÄR UTSÄNDNING …

PLEJADIERNA BERÄTTAR OFTA SÅDANT SOM ÄR UTFORMAT FÖR HÖGRE NIVÅER AV MEDVETENHET! DE HANDLAR INTE SÅ MYCKET OM SJÄLVA HISTORIEN, UTAN HUR DE ÄR KODADE FÖR ATT TRIGGA ERA MINNEN!

DATA I DENNA ÖVERFÖRING KOMMER FRÅN EN DIREKT PLEJADISK KANALISERING, FRÅN NDE’S, FRÅN PROFESSIONELLA KVANTHYPNOSSESSIONER OCH VISS DATA AV FÖRHISTORISK SORT, KOMMER FRÅN LEMURISKA RULLAR SOM TOGS HIT AV DET STORA VITA BRÖDRASKAPET.

I KVÄLL VILL VI BERÄTTA HISTORIEN OM ER FANTASTISKA RESA TILL PLANETEN JORDEN! NI HAR HÖRT DEN FÖRUT MEN DET FINNS MER: DET FINNS EN MER OMFATTANDE BERÄTTELSE! DEN BERÄTTELSEN HANDLAR OM HELA ERT SJÄLV, OCH DEN INKLUDERAR MÅNGA VERSIONER AV ER, VILKA VERKAR PÅ MÅNGA DIMENSIONELLA NIVÅER, OCH STRÄCKER SIG TVÄRS IGENOM DET NI UPPLEVER SOM TID OCH RUM!

… ALLA SYSTEM I STANDBY-LÄGE FÖR: MISSION JORDEN!

FÖRBERED ER OCH GÖR ER REDO FÖR ACCELERATION!

STORA NI,

NÄR NI LÅSER UPP DET STORA MYSTERIET OM VILKA OCH VAD NI VERKLIGEN ÄR, VAKNAR NI TILL DE FAKTISKA OCH MAGNIFIKA MINNENA AV ERT FORNTIDA FÖRFLUTNA!

NÄR NI JOBBAR PÅ ATT HÖJA ER VIBRATION, KOMMER NI ATT LÄGGA MÄRKE TILL, ATT LEVANDE OCH MYCKET VERKLIGA MINNEN FLÖDAR IN I ER MEDVETENHET.

ERT DNA HAR EN LEVANDE HISTORIA AV SANNING, OCH ETT LIV SOM INNEHÅLLER IDENTITETSKODER OCH RITNINGAR, PLANEN FÖR EXISTENSEN, UNIVERSUMS HISTORIA OCH HISTORIEN OM LIVET PÅ JORDEN.

VARJE DETALJERAT MINNE OM ER EXISTENS, I VARJE DIMENSION, OCH I VARJE UPPLEVD TID OCH RUM, REGISTRERAS OCH LAGRAS FÖR ALLTID I ERA CELLERS DNA, OCH DESSA DATA KAN LÄSAS IN OCH TOLKAS AV ER SOM MINNEN!

ÄVEN OM NI VARIT EN ART MED MINNESBORTFALL, SÅ KOMMER DET EN PUNKT UNDER ER UPPSTIGNINGSTID, NÄR NI KOMMER ATT MINNAS ALLT SOM HÄNDE I ERT FÖRFLUTNA, ÄVEN FÖR MILJONTALS ÅR SEDAN, OCH ÄVEN I MYCKET HÖGRE DIMENSIONER!

DETTA INKLUDERAR ATT NI MINNS HÄNDELSER SOM NI INTE DIREKT UPPLEVT!

HUR ÄR DET ENS MÖJLIGT?
DNA-DATATRANSMISSION, MOTTAGNING, INSPELNING OCH LAGRING, ALLT SOM HÄNT UTANFÖR TID OCH RUM, EFTERSOM ALLT DNA ÄR SAMMANKOPPLAT PÅ KVANTNIVÅ, ALLA UNIVERSELLA MINNEN HOS ALLA VARELSER ÄR OCKSÅ ERA!
DET FINNS ENDAST EN UPPSÄTTNING MINNEN, TOTALT SETT!

ATT BERÄTTA FÖR MÄNSKLIGHETEN HELA DEN SANNA BERÄTTELSEN, ÄR ANLEDNINGEN TILL ATT NI KOM TILL JORDEN!
MÖRKER BETYDER ATT BEFINNA SIG I MÖRKRET ELLER GÖMD!
OM MAN INTE HAR ALL INFORMATION SÅ BEFINNER MAN SIG I MÖRKER OCH VANDRAR I MÖRKRET!
MÄNSKLIGHETEN VET INTE OM VAD SOM HÄNDE FÖR MÅNGA MILJONER ÅR SEDAN, OCH MÅNGA AV DE 4,5 MILJARDER STJÄRNFRÖN PÅ JORDEN BEFINNER SIG OCKSÅ I MÖRKER OM DET SOM HÄNDE!

BERÄTTELSEN HANDLAR OM ATT LJUSET LYSTE UPP MÖRKRET OCH DET ÄR DEN SANNA HISTORIEN OM VAD SOM HÄNDE!

FÖR 22 MILJONER JORDÅR SEDAN, VAR VÅRA DIREKTA FÖRFÄDER DEN FÖRSTA CIVILISATIONEN ATT KOLONISERA VEGA, I LYRANS KONSTELLATION!

LYRAN BEFINNER SIG I DEN 12:E DIMENSIONEN, OCH ÄR DETTA UNIVERSUMS HÖGSTA RESONANSOMRÅDE.

VI LEVDE I HARMONI OCH PERFEKTION I DET GUDOMLIGA LJUSET, OCH VI FANNS HOS ÄRKEÄNGLARNA OCH DEN HIMMELSKA VÄRDEN!

SEDAN EXPANDERADE VÅRA FÖRFÄDER UT DEN URSPRUNGLIGA MÄNSKLIGA BEFOLKNINGEN PÅ VEGA, OCH SKAPADE VACKRA BOSÄTTNINGAR PÅ VÄRLDAR I ALTAIRS OCH CENTAURIS STJÄRNSYSTEM!

MEDAN VI UTFORSKADE RINGNEBULOSAN, MÖTTE VI EN ÖDLELIKNANDE RAS SOM KOM FRÅN DET DRACONISKA STJÄRNSYSTEMET, OCH DE KRÄVDE RINGNEBULOSAN FÖR SIG SJÄLVA, OCH DET VAR DÅ DET GALAKTISKA KRIGET UTBRÖT!

DESSA VARELSER ATTACKERADE SENARE MÅNGA AV LYRAS UTPOSTER MED MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN, OCH GJORDE ETT STORT ÖVERRASKANDE ANFALL PÅ VÅRT HEMLAND PÅ VEGA!

MÅNGA STJÄRNFRÖN HAR ETT SVAGT MEN KLAR MINNE AV DETTA ÖGONBLICK, EFTERSOM DET LÄMNADE ETT TRAUMATISKT AVTRYCK INOM OSS!

NÅGOT AV DENNA MAGNITUD HADE ALDRIG HÄNT TIDIGARE OCH VI BEHÖVDE TÄNKA SNABBT, SÅ ATT INTE HELA VÄRLDEN FÖRSTÖRDES!

NI KANSKE MINNS HUR SNABBT VI FLYDDE FRÅN LYRA I VÅRA HIMMELSKA SKEPP, UNDVEK FIENDENS ELD OCH RESTE MED LJUSETS HASTIGHET NER GENOM FLERA DIMENSIONER, FÖR ATT KOMMA I SÄKERHET!

FLYKTINGARNA FRÅN LYRAN HAR I SINA STORA LJUSSKEPP SÅ SMÅNINGOM SÄNKT NER SIG TILL DEN 5:E DIMENSIONEN, OCH SLAGIT SIG NER PÅ SIRIUS, ORIONS, ARKTURUS, ANDROMEDAS OCH DE PLEJADISKA STJÄRNSYSTEMEN!

ÄVEN OM ALLA VI VAR ÄTTLINGAR TILL LYRAN-HUMANOIDER, SÅ BLEV VÅRA STJÄRNNATIONSNAMN ÄNDRADE, FÖR ATT MATCHA VÅRA NYA HEM I DESSA 5-DIMENSIONELLA STJÄRNSYSTEM!

SMÅ GRUPPER i DE NYA 5-DIMENSIONELLA STJÄRNNATIONERNA (FÖRST OCH FRÄMST PLEJADIER) MIGRERADE TILL JORDEN TIDIGT, MEDAN DE GALAKTISKA KRIGEN BANADE SIN VÄG MOT ALLA STJÄRNSYSTEM!

DE FÖRSTA STJÄRNRESENÄRERNA SOM KOM TILL JORDEN FRÅN LYRAN, KALLADES PRE-ADAMITES OCH KOM TILL JORDEN FÖR MILJONER ÅR SEDAN!
DESSA STORA VARELSER VAR DE FÖRHISTORISKA LEMURIERNA OCH ATLANTIERNA, AVANCERADE HUMANOIDER FRÅN PLEJADERNA OCH SLUTLIGEN FRÅN LYRANS STJÄRNSYSTEM!

DE LYRAN-HUMANOIDER SOM KOM FÖRST TILL JORDEN, BLEV JORDENS URSPRUNGLIGA TERRAFORMARE, OCH DE INFÖRDE AVANCERADE HUMANOIDER, ERECTUS FÖREGÅNGARE (den upprätta människan), NEANDERTALARE OCH BIGFOOT, SOM SENARE SKULLE FÅ SIN DNA-UPPGRADERING AV ANUNNAKI TILL NUTIDA HOMO SAPIENS!

DE URSPRUNGLIGA AVANCERADE TERRAFORMARNA OCH VÄRLDSPLANERARNA LÄMNADE JORDEN I OLIKA PERIODER, OCH AV OLIKA ANLEDNINGAR FÖR MILJONER ÅR SEDAN, OCH ÅTERVÄNDE TILL DEN 5:E DIMENSIONEN!

NÅGRA DRACOVARELSER, SÅVÄL SOM DE GRÅ FRÅN ZETA RETICULIS STJÄRNSYSTEM, FÖLJDE MED LYRANS HUMANOIDER TILL JORDEN FÖR MILJONER ÅR SEDAN, OCH BLEV INVOLVERADE I ATT BEFOLKA JORDEN OCH SENARE OCKSÅ, I DEN MÄNSKLIGA EVOLUTIONEN OCH GENETIKEN!

JORDENS TERRITORIUM OCH MÄNSKLIGHETEN, HAR ALLTID VARIT EN KÄLLA TILL KONFLIKTER MELLAN ANDRA UTOMJORDISKA RASER, OCH STORA KRIG HAR UTKÄMPATS I RYMDEN ANGÅENDE JORDENS ÄGARSKAP!

PÅ VÅR LÅNGA RESA FRÅN LYRAN I 12D, FÖR ATT ETABLERA VÅRT NYA HEM I FEMTE DIMENSIONEN, BLEV DEN FÖRSTA UTMANINGEN ATT FÖRA VÅR LYRANFAMILJ TILLBAKA TILLSAMMANS, EFTER ATT DEN SPLITTRATS i HELA KOSMOS!

VISSA GRUPPER I SIRIUS STJÄRNSYSTEM PROVADE ATT INGÅ ÄKTENSKAP MELLAN KUNGLIGA ÄTTER, OCH DÅ SKAPA EN DYNASTI FÖR ATT FÖRENA ALLA, MEN MÅNGA FRÅN LYRAN VÄGRADE LOJALT ATT DELTA.

MEDLEMMAR AV DENNA NYA KUNGLIG DYNASTI SLOG SIG NER PÅ NIBIRU, VILKET DÅ SKULLE TA DEN UR SIN URSPRUNGLIGA ORBIT RUNT SIRIUS C, TILL EN BANA SOM KORSAR VÅRT INRE SOLSYSTEM, SEDAN MOTSOLS I EN UTSTRÄCKT ORBIT TILL NEMESIS, DEN NÅGOT KALLARE KVARLEVAN AV SIRIUS C.

DEN KOMBINATIONEN SKULLE DÅ GE ETT FÖRENAT KUNGARIKE PÅ PLANETEN NIBIRU. DESSA VARELSER VAR ANNUNAKI!

NÅGRA FRAKTIONER AV DENNA ANNUNAKIDYNASTI, RESTE TILL JORDEN FÖR 445 000 ÅR SEDAN, FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL GULD- OCH MINERALRESURSER, OCH DÅ KUNNA RÄDDA SIN PLANETS ATMOSFÄR!

ANNUNAKI FUSKADE MED DEN UNIVERSELLA LAGEN OM ICKE-KORSNING, OCH SKAPADE MÄNNISKOR GENOM ATT BLANDA SITT EGET DNA MED HUMANOIDER, MEN DET I SIG SJÄLVT VAR INTE EN SÅ DÅLIG SAK!

DET VERKLIGA PROBLEMET UPPSTOD NÄR ANNUNAKI MEDVETET PROGRAMMERADE MÄNNISKANS GENSAMMANSÄTTNING, TILL ATT BEFINNA SIG PÅ EN MYCKET LÅG NIVÅ, DE SKAPADE MÄNNISKOR SOM SKULLE VARA OMEDVETNA ARBETSSLAVAR, OCH TILLBE OCH SERVA SINA SKAPARE SOM GUD!

NÄR DESSA MÄNNISKOR SKAPADES AV ANUNNAKI PÅ JORDEN MANIPULERADES DE, DERAS MEDVETENHET STÄNGDES NER DIREKT OCH DE HAMNADE I EXTREM TRÄLDOM OCH SLAVERI!

DENNA ÄNDLÖSA KOMMERSIELLA OCH RELIGIÖSA TYRANNI PÅ PLANETEN JORDEN, BLEV SENARE DET ROP SOM KOM ATT NÅ HELA VÄGEN TILL HIMLEN, I 5D, DET SOM TIDIGARE VAR DEN STORA GALAKTISKA FEDERATIONEN!

EFTERSOM ANNUNAKI FRÅN DET SIRIANSKA STJÄRNSYSTEMET HÄRSTAMMAR FRÅN LYRANS HUMANOIDER, SÅ HAR DE I DET STORA HELA EN VÄNLIG INSTÄLLNING TILL MÄNNISKAN! DE VAR SJÄLVA MÄNNISKOR, BARA MYCKET MER AVANCERADE OCH KRAFTFULLA!

VI GER ALLTID ENKI BERÖM FÖR ATT HAN VAR EN VÄNLIG VARELSE SOM HADE MEDKÄNSLA MED MÄNNISKAN, MEDAN HANS BROR ENLIL OCH FADERN INTE VAR LIKA VÄNLIGA!

ENKIS MOR VAR EN MYCKET VÄNLIG OCH VIS KUNGLIG PLEJADISK PRINSESSA OCH ENKI = EA, NAMNGAVS EFTER PLEJADIERNA!

EFTERSOM LYRAN-HUMANOIDER SLOG SIG NER PÅ OLIKA STJÄRNSYSTEM I DEN 5:E DIMENSIONEN, SÅ KOM DENNA 5D-STJÄRNNATION SAMMAN, MED UNDANTAG AV ANUNNAKI FRÅN SIRIUS, I EN ENHET AV DET SOM KALLAS DEN GALAKTISKA FEDERATIONEN AV VÄRLDARNA! DEN GALAKTISKA FEDERATIONEN SAMMANSATTES FÖR ATT GE INFORMATION, RESURSER, VÄGLEDNING OCH TRYGGHET, TILL ALLA SINA MEDLEMSNATIONER!

DET GALAKTISKA KODEXET INFÖRDES AV DEN GALAKTISKA FEDERATIONEN, SOM EN FORM AV KOSMISK VÄGLEDNING SOM FRÄMJAR DET GODA OCH LIVET, HOS ALLA SINA MEDLEMMARS STJÄRNATIONER!

EN GRUPP AV 24 ÄLDSTE, KALLADE RÅDET AV LJUS, FUNGERAR SOM ETT KLOKT OCH VÄNLIGT RÅD FÖR HELA DEN GALAKTISKA FEDERATIONEN!

ÄVEN OM DET PRIMÄRA ARBETET I DEN GALAKTISKA FEDERATIONEN I HUVUDSAK ÄR INRIKTAT PÅ 4-5 MEDLEMMARS STJÄRNNATIONER OCH I VISSA FALL TUSENTALS MINDRE, SÅ STRÄCKER SIG DENNA KOSMISKA VÄGLEDNING OCH HJÄLP AV RÅDET, ÄVEN TILL PLANETER OCH STJÄRNNATIONER SOM (ÄNNU) INTE ÄR MEDLEMMAR I DEN GALAKTISKA FEDERATIONEN!

DET ÄR NU HISTORIEN BLIR INTRESSANT …

VI SKA TA ER TILLBAKA TILL DEN EXAKTA DAGEN OCH ÖGONBLICKET DETTA BÖRJADE!

SE OM NI HAR NÅGRA MINNEN OM DETTA …

DEN ÖDESDIGRA DAGEN KALLADES 4,5 MILJARDER ELIT-MEDLEMMAR I GALAKTISKA FEDERATIONEN, FÖR ATT AV LJUSRÅDET FÅ TA DEL AV EN VIKTIG FRÅGA AV BRÅDSKANDE NATUR!

VI LYSSNADE NOGGRANT DÅ FÖLJANDE FRÅGA KOM FRÅN RÅDET;

”VI HAR FÅTT ETT ENERGETISKT LARM OM NÖD FRÅN PLANETEN JORDEN!” ”VI HAR HÖRT RÖSTER OCH ROP PÅ HJÄLP FRÅN JORDENS MÄNNISKOR, DE ÄR I SLAVERI, LIDER UNDER STORT TYRANNI OCH BEFINNER SIG I MÖRKER!”

VARELSERNA FRÅN SIRIUS C, SOM RESTE TILL JORDEN FÖR ATT TA GULDET TILL NIBIRUS, HAR SKAPAT EN VARELSE DÄR FRÅN HUMANOIDER!

DE HAR SKAPAT EN ARBETANDE VARELSE GENOM ATT SAMMANFÖRA SIN EGEN ESSENS MED EN VILD VARELSE!

DE HAR SKAPAT EN INTELLIGENT VARELSE OCH HAR LÄRT MÄNNISKORNA HUR DE SKA CIVILISERAS, FAST MÄNNISKORNA ÄR FORTFARANDE ANNUNAKIS SLAVAR!

SE HUR DE FICK JORDENS VARELSER ATT TILLBE DEM!
”MÄNNISKAN VET INTE VAD SOM HAR HÄNT, OCH SANNINGEN GÖMS FÖR DEM!”

EN RÖST FRÅN DET HÖGA RÅDET SA, ”VI MÅSTE HJÄLPA DEM!”
“VI MÅSTE FÖRA LJUS TILL DEM!”

“VI MÅSTE BERÄTTA SANNINGEN OM VAD SOM HÄNT, FÖR DÅ KOMMER DE ATT BLI FRIA! ”

EN ANNAN MEDLEM AV DET HÖGA RÅDET SA, ”VI MÅSTE RESA TILL JORDEN OCH FRIGÖRA DESSA VARELSER FRÅN SLAVERI OCH LIDANDE!”

VI LYSSNADE OCH HÖRDE MYCKET DISKUSSION MELLAN DE KLOKA, OM DEN HÄR SAKEN.

NÅGON FRÅGADE, ”KAN VI UTÖKA VÅR HJÄLP UTANFÖR FEDERATIONEN?”
NÅGON ANNAN SA, “JORDEN ÄR INTE TILLRÄCKLIGT UTVECKLAD FÖR ATT RESONERA PÅ 5D-NIVÅ! DETTA ÄR UTANFÖR VÅRA PARAMETRAR OCH KANSKE DET ÄR BÄSTA ATT VI INTE BLIR INVOLVERADE ”

EN ANNAN RÅD-MEDLEM NOTERADE ATT ”DET GALAKTISKA CODEXETS HUVUDINNEHÅLL LYDER: ” I SAMARBETET MED ETT UNIVERSUM AV FRI VILJA KAN INGEN VARELSE ELLER GRUPP AV VARELSER, INGRIPA I UTVECKLINGEN AV NÅGRA ARTER”.

EFTER MYCKET FRAM OCH TILLBAKA, BESLUTADES TILL SLUT DET SOM SKULLE VARA DET RÄTTA, FÖR ATT HJÄLPA JORDENS VARELSER!

ALLA HÖLL MED OM ATT DETTA MÅSTE GÖRAS, MEN DET VERKADE VARA I DIREKT KONFLIKT MED DET GALAKTISK CODEXET FÖR DEN FRIA VILJAN, SÅ ”HUR KAN VI GÖRA DETTA, UNDRADE DE VISE?”

SVARET KOM FRÅN RÅDETS VISASTE OCH HON SA, ”NI KAN INTE INGRIPA DIREKT I MÄNNISKORNAS AFFÄRER, SÅ DEN ENDA MÖJLIGA VÄGEN FÖR ATT KUNNA HJÄLPA DEM, ÄR ATT BLI EN AV DEM! FÖRVIRRADE SA VI, ”VI FÖRSTÅR ​​INTE VAD DU MENAR, STORA KVINNA AV RÅDET?”

HON SA: ”NI MÅSTE GÅ IN I MÄNSKLIGA KROPPAR, OCH NI BEHÖVER LEVA SOM EN AV DEM UNDER DET GALAKTISKA KODEXET, DET ÄR ENDA SÄTTET ATT KUNNA ÄNDRA SITUATIONEN, UTAN ATT INGRIPA UTIFRÅN!”

HON SA ATT DET ENDA SÄTTET ATT GÅ IN I EN MÄNSKLIG KROPP OCH ATT LEVA I DEN, ÄR ATT BLI FÖDD UR DEN, SOM ETT MÄNSKLIGT SPÄDBARN!” ”ER ESSENS ÄR FORTSATT DENSAMMA, MEN I DE LÅGA VIBRATIONERNA PÅ JORDEN, FUNGERAR INTE ERA HÖGRE FÖRMÅGOR SÅ BRA, SÅ NI MÅSTE IMPROVISERA!”

VAD MER ÄR, SA HON, ”JAG MÅSTE SÄGA SANNINGEN,”DE LÅGA VIBRATIONERNA PÅ JORDEN ÄR FAKTISKT SKADLIGA, ÄVEN TOXISKA FÖR ER OCH UNDER EN MÄNSKLIG LIVSLÄNGD, ÄR DET TROLIGT ATT NI UPPLEVER SMÄRTSAMMA OCH STRESSANDE STUNDER!” DET ÄR MOTSATSEN TILL DEN PERFEKTION NI ÄR VANA VID OCH ÄNGLARNA RÄDS ÖVER ATT TRÄDA IN DÄR!”

HON SA ”NI KOMMER ATT BEHÖVA INKARNERA OM OCH OM IGEN I EN MÄNSKLIG KROPP UNDER EN LÅNG TID, TILLS DESS ERT UPPDRAG BLIVIT FRAMGÅNGSRIKT OCH LYCKAT, OCH DET KOMMER ATT TA LÅNG TID ATT NÅ EN NIVÅ AV ANDLIG MOGNAD I DEN MÄNSKLIGA KROPPEN, SOM KOMMER ATT HA EN VERKLIG PÅVERKAN! ”

EFTER ATT HA HÖRT ALL DENNA DISKUSSION OM ATT GÅ TILL JORDEN, VAR VI INTE ALLS ENTUSIASTISKA, FAKTISKT MOTSTÅNDARE!

TROTS DET, SENARE DEN ÖDESDIGRA DAGEN, KOM ETT DEKRET FRÅN DET HÖGA RÅDET, ATT MISSIONEN FÖR JORDEN VAR PÅ GÅNG!

SAKER OCH TING GÖRS I FÖRSTA HAND PÅ FRIVILLIG VÄG I DEN GALAKTISKA FEDERATIONEN, SÅ FRÅGAN ÖVERFÖRDES TILL ELIT-MEDLEMMARNA AV DET HÖGA RÅDET;

”VEM VILL GÅ NER DIT?”

”VEM VILL FRIVILLIGT TA ETT UPPDRAG PÅ JORDEN FÖR ATT RÄDDA MÄNSKLIGHETEN FRÅN MÖRKRET?”

”VEM ÄR ÄR TILLRÄCKLIGT MODIG OCH VEM ÄR STARK NOG FÖR DET?”

HON SA, ”VI HAR SAMLAT ER SPECIFIKT, FÖR ATT NI ÄR DEN HÖGSTA ELITEN OCH DE STARKASTE LJUSVARELSERNA I DETTA UNIVERSUM!”

”VILL NI GÅ NER DIT?”

NÅ, OM NI MINNS DEN ÖDESDIGRA DAGEN SÅ SOM VI GÖR, SÅ KOMMER NI ATT MINNAS ATT INTE NÅGON AV OSS SA JA! INTE NÅGON ENDA AV OSS 4,5 MILJARDER, HÖJDE HANDEN OCH VILLE BLI VOLONTÄR!

FÖR ATT VARA ÄRLIG SÅ TÄNKTE VI PÅ HUR DET SKULLE KÄNNAS ATT SÄNKA VÅR VIBRATION SÅ LÅGT, FÖR ATT KUNNA LEVA PÅ JORDEN OCH ALLA ANDRA MINDRE TREVLIGA SAKER VI SKULLE FÅ UPPLEVA!

FÖR ATT GÖRA DET ÄN VÄRRE, SÅ SKULLE VI INTE KUNNA ANVÄNDA VÅR HÖGRE KRAFT TILL ATT GÖRA SAKER BÄTTRE, OCH AV ALLT ANNAT SÅ VAR DET DET MEST AVSKRÄCKANDE VI NÅGONSIN KUNNAT TÄNKA OSS!

MINNS NI DET ÖGONBLICKET?

VARJE STOR BERÄTTELSE HAR EN VÄNDNING, SÅ HÄR KOMMER EN FÖR ER …

I DEN STORA AMENTI-HALLEN PÅ PLEJADERNA STOD VI DEN DAGEN, OCH JAG TITTADE TILL HÖGER OCH SÅG DIG STÅENDE BREDVID MIG!
DET STORA RÅDET AV LJUS SÄGER, ”VI FRÅGAR IGEN,“ VEM VILL GÅ TILL JORDEN OCH RÄDDA VARELSERNA DÄR? ”

“VEM VILL OFFRA ALLT OCH GÅ DIT?”

DET VAR SÅ TYST DEN ÖDESDIGRA DAGEN, ATT VI ALLA SOM STOD SIDA VID SIDA I DEN STORA HALLEN, KUNDE HÖRA EN KNAPPNÅL FALLA!

DET VAR TYST I HIMLEN I UNGEFÄR EN HALVTIMME!

SÅ HELT PLÖTSLIGT, SÅG JAG DIG STIGA FRAM!!!

JAG SÅG DIG HÖJA DIN HAND INFÖR RÅDEN AV LJUS!

JAG HÖRDE DIG SÄGA, ”JAG KOMMER ATT GÅ NER!”

”JAG GÖR DET”, DEKLARERADE DU! ”JAG OFFRAR ALLT FRÅN DENNA HÖGA PLATS OCH GÅR NER TILL JORDEN, FÖR ATT RÄDDA MÄNSKLIGHETEN!” JAG KOMMER ATT AVSTÅ MIN GUDOMLIGA KUNGLIGHET, ALLA MINA ÖVERNATURLIGA FÖRMÅGOR OCH JAG KOMMER ATT VANDRA MED DEM, SOM EN AV DEM OCH UTHÄRDA DET SOM KOMMER PÅ DEN PLATSEN !”

JAG KOMMER ATT VARA ETT LJUS FÖR DEM ALLA, OCH JAG KOMMER ATT HJÄLPA DEM FINNA VÄGEN! JAG KOMMER ATT HJÄLPA DEM ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN DE LEVER I, OCH TILLSAMMAN GÖRA DEN TILL EN BÄTTRE PLATS FÖR ALLA VARELSER PÅ JORDEN!”

NÄR JAG SÅG DIG GÖRA DETTA OCH HÖRDE DINA ORD, FYLLDES MINA ÖGON MED TÅRAR OCH JAG STEG OCKSÅ FRAM MED STOR ENTUSIASM! JAG SA, ”OM HON KOMMER ATT GÅ NER DIT, SÅ KOMMER JAG VERKLIGEN ATT FÖLJA MED HENNE!” “OM HON ÄR SÅ MODIG, DÅ ÄR JAG HELT KLART DET OCKSÅ! JAG KOMMER ATT GÅ OCH JAG KOMMER ATT OFFRA ALLT FÖR ATT HJÄLPA JORDENS VARELSER!”

DET VI SÄGER ÄR SANT, OCH I SLUTET AV DEN ÖDESDIGRA DAGEN, VAR ALLA 4,5 MILJARDER ELIT-STJÄRNVARELSERNA BEREDDA SOM VOLONTÄRER TILL JORDEN, FÖR DET LÅNGA UPPDRAGET! DEKRETET SOM SEDAN KOM, VAR ATT EN RÄDDNINGSMISSION FÖR JORDEN, SNART SKULLE KOMMA!

SEDAN UNDER ETT TAG SAMLADES VI ALLA I DEN STORA HALLEN FRÅN DEN GALAKTISKA FEDERATIONEN, OCH VI BÖRJA PLANERA VÅRT UPPDRAG FÖR JORDEN! PÅ STORA BORD ÖPPNADE VI STORA RULLAR OCH LJUSTABLETTER/DOKUMENT, OCH VI BÖRJADE SKAPA EN PLAN FÖR RESAN TILL JORDEN!

VI SKAPADE RITNINGAR OCH GJORDE KOSMISKA KONTRAKT OCH AVTAL, FÖR VÅR MISSION TILL JORDEN! VI FÖRPLANERADE OCH SPECIFICERADE ALLA HÄNDELSER OCH SITUATIONER, SOM SKULLE KUNNA HÄNDA NÄR VI INKARNERADE PÅ JORDEN I MÄNNISKOKROPPAR!

NI MINNS DET, ELLER HUR?

DÅ VI ALLA SAMLADES OCH GJORDE EN PLAN FÖR VÅRT UPPDRAG, SA NÅGON, ”I EN INKARNATION VILL JAG FÖDAS SOM SPÄDBARN TILL JOHN OCH MARY, MINA UTVALDA FÖRÄLDRAR, OCH JAG KOMMER ATT BO I DENNA SPECIELLA STAD PÅ JORDEN!”

”MINA FÖRÄLDRAR, SÄRSKILT MIN MOR, KOMMER INTE ATT VARA SÅ SNÄLL MOT MIG!”
”NÄR JAG ÄR 4 ÅR KOMMER JAG ATT LÄRA MIG CYKLA!”, SA HON!
”JAG FÖRSTÖR MIN CYKEL OCH SKADAR MINA KNÄN NÄR JAG LÄR MIG CYKLA!”
HON FORTSATTE, ”NÄR JAG ÄR I SKOLAN BLIR JAG KÄR I EN GULLIG POJKE!” ”HAN KOMMER ATT KROSSA MITT HJÄRTA EFTERSOM HAN INTE ÄLSKAR MIG TILLBAKA!”

HON FORTSATTE ATT BESKRIVA ALLA DETALJER I DENNA INKARNATION!
HON BESKREV OCKSÅ ANDRA INKARNATIONER DÅ HON SKULLE VARA RÖRELSEHINDRAD OCH SITTA I RULLSTOL, OCH EN ANNAN INKARNATION DÅ HON SKULLE VARA MED OM EN DÖDLIG BILKRASCH!

VI LYSSNADE NOGA OCH UTTRYCKEN FÖRÄNDRADES I VÅRA ANSIKTEN! VI FRÅGADE: ”ÄR DU ALLVARLIG?” “VARFÖR I HELA VÄRLDEN VILL DU GÅR NER TILL JORDEN OCH GÖRA ALLT DETTA SMÄRTSAMMA?” “VARFÖR SKULLE DU VILJA VÄLJA ATT FÅ SÅ DÅLIGA LIVSUPPLEVELSER?” ”VARFÖR SKULLE DU GÖRA SÅ? VI FÖRSTÅR ​​INTE?”

DU SVARADE MED ETT LEENDE I ANSIKTET, ”ALLT JAG KÄNNER TILL NU ÄR MITT PERFEKTA SJÄLV, OCH JAG HAR ALDRIG UPPLEVT DUALITET ELLER MOTSATSEN TILL DEN JAG ÄR. JAG KAN INTE TILL FULLO VETA VEM JAG SJÄLV ÄR, FÖRRÄN JAG HAR UPPLEVT DET OCH VET MOTSATSEN TILL VEM OCH VAD JAG ÄR!” “DET ÄR DÄRFÖR JAG GÖR DET HÄR PÅ MIN RESA TILL JORDEN”, SA DU!

VÅRT HUVUDSAKLIGA SKÄL FÖR ATT KOMMA TILL JORDEN, VAR ATT HJÄLPA MÄNNISKOR I SIN MEDVETANDEUTVECKLING, MEN VI HAR OCKSÅ MÖJLIGHETEN ATT UPPLEVA KONTRASTEN I MÄNNISKANS DUALITET OCH UTVECKLING, PÅ ETT SÄTT SOM TILL SLUT FLYTTAR OSS NÄRMARE ENIGHETEN!

NÄR ALL VÅR PLANERING VAR GJORD, VAR VI KLARA FÖR AVGÅNG TILL JORDEN!

3, 2, 1, KÖR …

VI ÖPPNADE EN MULTIDIMENSIONELL UTGÅNG MITT I DEN STORA HALLEN, DÄR STARTADE VÅR RESA OCH DET VAR PORTALEN TILL JORDEN!

VID DETTA ÖGONBLICK HÖLL VI ALLA VARANDRA I HÄNDERNA, TOG ETT DJUPT ANDETAG OCH HOPPADE UT I AVGRUNDEN!

VI SÄNKTE VÅRA KROPPARS VIBRATION MOT VIBRATIONER VI ALDRIG TIDIGARE HADE UPPLEVT, OCH VI KRASCHADE GENOM TVÅ NIVÅER NÄR VI FÖLL! NÄR VI KOM NER SMASHADE VI GENOM FREKVENSBARRIÄRER FÖR ANDRA DIMENSIONER, OCH DET VAR MINST SAGT GANSKA SMÄRTSAMT!

VAR OCH EN AV OSS KOM UT PÅ ANDRA SIDAN DENNA TUNNEL AV LJUS, MEN 3D:S JORDSIDA AV DENNA TUNNEL, VAR EN KVINNAS FÖDELSEKANAL! VÅRA SJÄLAR HADE FÖTTS UR MÄNNISKOKROPPAR SOM SPÄDBARN, OCH VI VAR PÅ JORDEN!

DET FINNS EN INVÄNDNING BETRÄFFANDE DENNA RESA TILL JORDEN!

DET ÄR EN MULTIDIMENSIONELL RESA, SÅ DEN FINNS PÅ MÅNGA NIVÅER!

EN PLEJADISK METAFOR – LANDNINGEN PÅ JORDEN!

DEN FÖRSTA DAGEN AV ER FÖRSTA INKARNATION PÅ JORDEN, VAR FÖR 5 MILJONER ÅR SEDAN, OCH DEN DAG NI KOM TILL JORDEN, VAR LANDNINGEN INTE MJUK, FAKTUM ÄR ATT NI KRASCHLANDAR ER LJUSKROPPSFARKOST! NÄR ER MERKABA KRASCHADE PÅ JORDEN, SÅ SKADADES ER FARKOST VID TRÄFFEN, OCH ER HÖGRE VARELSE KNOCKADES OCH BLEV HELT MEDVETSLÖS! NI VAR STRANDSATTA I EN FRÄMMANDE VÄRLD!

NI HAR SEDAN FORTSATT I DETTA MEDVETSLÖSA TILLSTÅND UNDER MILLENNIER!

EN DAG KOM EN ANNAN HÖGRE VARELSE OCH FICK SE ER MEDVETSLÖSA, HAN KNACKADE ER PÅ AXELN OCH SA, ”VAKNA! NI HAR SOVIT LÄNGE! ”

DEN VARELSEN SA, ”TITTA PÅ DET STORA SKEPPET SOM TOG ER TILL JORDEN!” DET ÄR DAGS ATT REPARERA ER LJUSFARKOST, LADDA BRÄNSLECELLERNA OCH FÖRBEREDA ER FÖR ATT TA ER TILLBAKA TILL HIMLEN IGEN, TILL DÄRIFRÅN NI KOMMER!”
“DET ÄR DAGS ATT STIGA UPP OCH TILLBAKA TILL DE HÖGRE RIKENA!
“DET ÄR DAGS ATT GÅ HEM!”

DET ÄR DÄR VI ÄR STORA NI, PÅ ER FANTASTISKA RESA, PRECIS HÄR, PRECIS NU, OCH VÅR METAFOR HAR HÄNT STORA NI, NÄR NI LÄSER DETTA MEDDELANDE!

TITTA NÄRMARE!

NI VET NU VAD SOM HÄNDE! NI KÄNNER IGEN HELA BERÄTTELSEN!

NI VET VILKA NI ÄR, VAD NI KAN GÖRA OCH VARIFRÅN NI KOMMER! NI KÄNNER TILL DETALJER I HÄNDELSER, ÄVEN FRÅN EONER SEDAN, FÖR ATT ALLT HAR LETT FRAM TILL NU! NI ÄR NU HELT MEDVETNA OCH HAR UTVECKLAT ER SJÄL!

NI ÄR REDO ATT ÅTERVÄNDA HEM, KOM BARA IHÅG, ERT PRIMÄRA UPPDRAG ÄR ATT HJÄLPA MÄNSKLIGHETEN, OCH NI BEHÖVER VÄNTA PÅ DEM LITE TILL! ALLA KOMMER NU FRAM MYCKET SNABBARE ÄN NI KANSKE TROR! MÄNNISKORNA ÄR NÄRMARE ÄN NÅGONSIN, FÖR ATT KUNNA FÅ BERÄTTELSEN OM VAD SOM HÄNDE, MEN VI MÅSTE BERÄTTA FÖR DEM PÅ EN FÖRSIKTIGT SÄTT, OCH ENDAST NÄR DE ÄR FULLT REDO FÖR ATT HÖRA DET!

DE GALAKTISKA KRIGEN HAR SLUTAT, OCH DET ÄR NU MESTADELS FRED MELLAN ALLA STJÄRNATIONER! INGEN MÖRK KRAFT KONTROLLERAR PLANETEN JORDEN NU, OCH MER OCH MER LJUSINFORMATION, BÖRJAR FLÖDA TILL JORDENS VARELSER FRÅN DEN FEMTE DIMENSIONEN! DETTA LJUS ÄR SANNINGEN OCH DENNA SANNING BETYDER ALLAS FRIHET!

DÅ DETTA LJUS FORTSÄTTER ATT PENETRERA JORDEN, SÅ FORTSÄTTER MÄNSKLIGHETEN ATT VAKNA UPP I OTROLIGA MÄNGDER!

JORDÅRET 2015 ETABLERADE DEN GALAKTISKA FEDERATIONEN JORDALLIANSEN, SOM BESTÅR AV ELIT-LJUSKRAFTER SOM ÄR STATIONERADE PÅ YTAN, MED ETT UPPDRAG SOM FÅR MÄNNISKORNA ATT RÖRA SIG MYCKET SNABBARE LÄNGS DEN GAMMAPOSITIVA TIDSLINJEN! ETT STORT ANTAL I JORDALLIANSENS HAR NU STARKA POSITIONER INOM VÄRLDSORGANISATIONER, JORDENS REGERINGAR OCH FRÅN DENNA INRE POSITION, KAN DE VERKLIGEN GÖRA EN STOR POSITIV FÖRÄNDRING PÅ JORDEN! FANTASTISKA ÅTERSTÄLLNINGAR HAR PÅ SENASTE TIDEN INITIERATS RUNT OM PÅ PLANETEN AV DESSA MAGNIFIKA VARELSER, OCH SAKER RÖR SIG SNABBT PÅ DEN NYA TIDSLINJEN SOM DENNA GALAKTISKA NIVÅ ÅTERSTÄLLER RUNT OM I VÄRLDEN!

DE PRIMÄRA 5D-STJÄRNNATIONERNA INVOLVERADE SIG HJÄLPSAMT I TJÄNSTER FÖR MÄNSKLIGHETENS UPPSTIGNING, OCH JUST NU ÄR DET ANDROMEDER, ARKTURIER, SIRIANER OCH PLEJADIER!

VAR FÖRSÄKRAD OM ATT EN AV DESSA GRUPPER ÄR ER DIREKTA LYRAN-HUMANOIDA STJÄRNFAMILJ, FRÅN VILKEN NI KOMMER INNAN RESAN TILL JORDEN! NI KAN LÄTT UPPTÄCKA VILKEN STJÄRNFAMILJ NI TILLHÖR, GENOM ATT GÖRA EFTERSÖKNINGAR, OCH LÄRA ER DE SPECIELLA EGENSKAPERNA HOS VARJE GRUPP!

STORA NI,

NI ÄR HELT ANDRA ARTER ÄN INFÖDDA JORDMÄNNISKOR! NI ÄR TILLRÄCKLIGT MYCKET MÄNNISKOR, EFTERSOM NI FINNS I EN MÄNNISKAS KROPP, OCH NI UMGÅS MED MÄNNISKOR VARJE DAG, MEN NI VET MER ÄN VÄL ATT NI ÄR ANNORLUNDA! NI ÄR INTE BÄTTRE ÄN NÅGON ANNAN, NI RESONERAR HELT ENKELT MOT EN HÖGRE FREKVENS!

GAMLA BÖCKER SÄGER FAKTISKT: ”ÄNGLARNA SKAPADES LITE HÖGRE ÄN MÄNNISKOR!”

ATT VARA HELT MEDVETET MEDVETEN OM VILKA OCH VAD NI ÄR, ÄR ETT AV DE PRIMÄRA MÅLEN FÖR ER RESA TILL JORDEN!

SÅ SLUTLIGEN, VILKA OCH VAD ÄR NI?

VI SKULLE KUNNA SÄGA EN ÄNGEL OCH DET SKULLE VARA SANT! ÄNGLAR ÄR FELAKTIGT BESKRIVNA I JORDENS RELIGIÖSA UNDERVISNING, EFTERSOM DE INTE HAR VINGAR, OCH DE ÄR INTE SMÅ KNUBBIGA SÖTA BARN! DE SER UT SOM DU, DE SER UT SOM JAG, OCH DE ÄR DE KRAFTFULLASTE VARELSERNA I UNIVERSUM!

VI SKULLE KUNNA KALLA ER HIMMELSKA VARELSER, LJUSVARELSER, STJÄRNVARELSER ELLER STJÄRNFRÖN, OCH ALLT SKULLE VARA RÄTT!

VI SKULLE KUNNA SÄGA ATT NI ÄR UTOMJORDINGAR OCH DET SKULLE VARA 100% RÄTT, EFTERSOM NI KOM TILL JORDEN FRÅN EN ANNAN VÄRLD! DET BEVISAS NU I JORDENS VETENSKAP, ATT EN STOR DEL AV ERT DNA INTE KOMMER FRÅN JORDEN!

NÄR NI SER FORTIDA MEGALITISKA STENAR MED INRISTNINGAR, SÅ VET ATT DET VAR NI SOM GJORDE DEM! SPÅR AV DET NI ÅSTADKOM HÄR FINNS UTSPRITT ÖVER HELA PLANETEN ÄN I DAG! NI ÄR FORNTIDA UTOMJORDINGAR, FAST VI BRYR OSS INTE OM ORDET UTOMJORDISK, VI FÖREDRAR ATT KALLAS FAMILJ ISTÄLLET! NI ÄR GUDARNA SOM KOM NER FRÅN HIMLEN TILL JORDEN!

NI FINNS OMSKRIVNA I ALLA FORNTIDA BÖCKER MED MÄNNISKANS HISTORIA, OCH NI FÖRSTÅR, DEN FANTASTISKA BERÄTTELSEN VI BERÄTTAR, HANDLAR OM ER!

NI KOM TILL JORDEN FÖR MILJONER ÅR SEDAN, FRÅN EN HIMMELSK VÄRLD! NI KOM HIT AV EN ANLEDNING OCH MED ETT SYFTE, OCH NI HAR REDAN GJORT DENNA VÄRLD BÄTTRE, BARA GENOM ATT VARA HÄR!

KOM IHÅG ATT BARA DE STARKASTE OCH MEST AVANCERADE SJÄLARNA TILLFRÅGADES FÖR ATT KOMMA TILL JORDEN, FÖR DET HÄR STORA UPPDRAGET MED ATT HJÄLPA MÄNSKLIGHETEN, OCH EFTERSOM NI ÄR HÄR, FÖRSTÅ DÅ HUR MAGNIFIKA NI ÄR!

JUST NU ÄR DET 4,5 MILJARDER ELIT-STJÄRNFRÖN SOM ÄR STATIONERADE PÅ PLANETEN, VILKA ÄR ER DIREKTA LYRAN-HUMANOIDFAMILJ, OCH DE KOM HIT FRÅN DEN 5:E DIMENSIONEN FÖR ATT FÖRÄNDRA ENERGIN I DETTA RIKE! DE 4,5 MILJARDER ELIT-STJÄRNFRÖN HÄR, ÄR DE MEST AVANCERADE ANDLIGA VARELSERNA PÅ JORDEN IDAG!

DE ÄR VÄGVISARE OCH MÄSTARE, SOM VARJE DAG JOBBAR FÖR ATT SKAPA EN BÄTTRE VÄRLD FÖR ALLA! ERT PRIMÄRA MÅL ÄR ATT SKAPA EN HÖGVIBRATIONELL VERKLIGHET PÅ JORDEN, DÄR MÄNNISKORNA LEVER I ÖVERFLÖD, ÄR FRIA, FRISKA OCH LEVER I FRED!

STORA NI,

RESAN TILL JORDEN HAR VARIT ETT LÅNGT OCH HÅRT UPPDRAG, FYLLT MED MYCKET SMÄRTA, MEN OCKSÅ FYLLT MED SÅ MÅNGA UNDERBARA STUNDER! DET ÄR KONTRASTEN SOM FINNS I VÅRT VACKRA HEM PÅ JORDEN, SOM GÖR ATT VI ÄLSKAR DET SÅ MYCKET!

JORDEN ÄR EN MYCKET SPECIELL PLATS, OCH DET FINNS INTE NÅGON EXAKT SOM DEN I HELA KOSMOS!

TACK FÖR ATT NI HAR TAGIT TILL ER DENNA INFORMATION VI GETT ER IDAG!

LJUSET SKINER PÅ DENNA VÄRLD SOM ALDRIG FÖRR, EFTERSOM LYRANS BARN VÄNDER DENNA VÄRLD TILLBAKA, TILL DET PARADIS DET ALLTID VAR MENAT ATT VARA!

NI ÄR VÅR DIREKTA FAMILJ OCH VI ÄLSKAR ER! TILLSAMMANS ÄR VI DEN STORA LJUSFAMILJEN SOM ÖVERVINNER HELA VÄRLDEN!

LYCKA TILL,
MICHAEL OCH PLEJADIERNA

* BERÄTTA ETT AV DINA FORNTIDA MINNEN, DELA EN UPPLEVELSE MED EN ANNAN HÖGRE VARELSE, OCH LÅT OSS FÅ VETA VILKEN STJÄRNFAMILJ DU RESONERAR MEST MED!

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...