Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 mars, 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 mars, 2020

SYND, FÖRLÅTELSE OCH ÅTERVÄNDANDE TILL KÄLLAN ∞ 9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Det är med glädje vi kontaktar alla er.

Vi kan helt se förbi varenda handling som en människa deltar i som inte är en representation av ert sanna jag. Ni refererar ibland till dessa som synder, omoraliska handlingar, parodier av rättvisa, och ett brett spektrum av andra färgglada ord och fraser för vad en person gör när de känner sig bortkopplade från Källan. Ingen är född och tänker som en bäbis eller ett mycket litet barn; ”jag skulle vilja växa upp och bli kopplad bort från Källans Energi inom mig.” Ingen vill känna smärtan, lidandet och mörkret som kommer så naturligt av att leva på en planet där de riktigt rationella och intelligenta människorna tenderar att vara ateister.

Vad säger det om det mänskliga kollektiva medvetandet? Det säger att ni har utbildats för att tänka så lite av och på er själva att ni kan tro för ett ögonblick att ni är här av en slump. Er existens kan omöjligen vara mer av avsikt, och ändå, det finns fortfarande så många som känner sig bortkopplade från Källan, från sanningen om vilka de egentligen är, att de vill ta allt detta ut på någon annan. De vill att någon annan ska känna smärtan som de känner.

Och även om vi inte accepterar något av detta, kan vi se hur det skulle kunna inträffa inom en persons medvetande att skada någon annan. Och därför är det lätt för oss att förlåta. Det är lätt för oss att betrakta de som lider därför att de inte känner någon som helst koppling till Källans Energi och vilja för den enskilde eller gruppen av individer att de ska hitta sin väg. Och så, vi är villiga att förbise allas handlingar under alla livstider. Vi vet hur utmanande det är att vara på Jorden, och vi vill att ni ska känna att ni är älskade villkorslöst av oss. Vi vill att ni ska veta det. Vi vill att ni ska känna det, och vi vill att ni ansluter er till oss och förlåter er själva.

Förlåt er själva för vad ni känner skuld eller skam för och kom tillbaka till ljuset. Kom tillbaka till kärleken. Kom tillbaka till den oändliga och eviga Källans Energi’s medvetande och varande som ni verkligen är. Vi, och så många andra som vi, väntar med öppna armar, och detta är ännu en anledning till att vi är så glada över de massuppvaknanden som kommer. Allt detta kommer att innebära att människor på Jorden känner sig närmare Källan, närmare sanningen om vilka de är, och närmare den ovillkorliga kärlek som så mycket vill flöda genom var och en av er i varje ögonblick av varje dag.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har med glädje haft kontakt med er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-march-10th-2020/

Sinning, Forgiveness & Returning to Source ∞The 9D Arcturian Council

Du gillar kanske också...