Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele,  8 mars 2020

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 

8 mars 2020

 

MARS 82020

Välkomna alla läsare,

 

Tiden har kommit för de som är redo att vägledas, att släppa alla återstående föreställningar om hur allt är eller måste vara, för att vara korrekt och acceptabelt – allt, inte bara det som inte är så viktigt. Bra koncept är lika illusoriska som de dåliga, båda måste ses över. Hur bekvämt eller effektivt vissa saker än kan ha tjänat er tidigare, kan många inte längre göra det, eftersom ni har förändrats.

När det individuella medvetandet utvecklas och börjar komma i resonans med en högre frekvens, skiftas mycket av det som var i resonans till det tidigare tillståndet av medvetenhet, automatiskt genom anpassningen. Många av er upptäcker att favoritböcker, filmer, vänner, mat, till och med anställningar och mycket mer som hittills har varit tillfredsställande aspekter av ert liv, plötsligt har börjat kännas tråkigt och tomt, ni finner inte längre tillfredsställelse i dem.

Låt sådant som inte längre är i resonans försvinna, oavsett hur viktiga de kanske en gång verkade eller fortfarande kan vara för de omkring er. Detta kan kräva mod, för vanligtvis gäller det dessa saker – event, trosläror, verksamheter och aktiviteter som involverar andra – familjetraditioner, göromål, kyrkan etc.

Att släppa det som inte längre är i resonans med er, behöver inte vara någon direkt protest, vilket lätt kan övergå till en tillvaro styrd av egot. Låt det hellre tyst och utan fanfarer gradvis och försiktigt försvinna ur era liv, utan att tillskriva det något gott eller dåligt. Det betyder inte att ni inte längre får delta i aktiviteter som en gång fungerade för er och fortfarande kan vara viktiga för de omkring er, utan snarare att engagera er om ni vill det, utan att lägga för stor vikt vid det.

Idéer, projekt, livsfrågor mer i linje med ert växande medvetande, kommer att ersätta många av de saker som försvinner eftersom allt ni ser, hör, smakar, berör och luktar i den tredje dimensionen, är materiella föreställningar av dess underliggande andliga verklighet – ni kan inte skapa ur intet. Era transportfordon är faktiskt Gudomlig Närvaro materiellt sett. Ett hem är faktiskt Medvetande. Därför kommer den Gudomliga verkligheten alltid att dyka upp på nya och högre nivåer, om den inte blockeras av falska föreställningar och övertygelser.

Detta är en process som inte sker över en natt. Tror aldrig att ni har misslyckats om ni befinner er mitt i något fysiskt, emotionellt, mentalt eller andligt dilemma. Gammal och uttjänad energi flödar upp och ut hos alla – de ouppvaknade såväl som de uppvaknade. Låt den flöda ut och ta itu med alla medföljande problem när behovet uppstår. Försök att inte hävda att dessa energier är era personliga. De kan tyckas vara det, men kan aldrig riktigt vara det, för en illusion har ingen lag för att upprätthålla eller bibehålla dem.

Sluta slåss, kämpa eller försöka få saker och ting tillbaka till det de en gång var, oavsett om det handlar om inlärda metafysiska tekniker, eller genom en tredimensionell övertygelse.

Tillåt det JAG som ni nu vet att ni ska uttrycka, lita på att DET bara kan uttrycka SITT Själv som SITT Själv, som finns och för evigt har funnits i oändlig total fulländning, med harmoni, överflöd, säkerhet, trygghet etc.

Gud är och det är allt ni behöver veta om Gud, tills dess Gud avslöjar SIG själv för er. Det är meningslöst att tro att man ska kunna veta vad Gud är, med det mänskliga  sinnet. Ett begränsat sinne kan och kommer aldrig att kunna förstå en oändlig Gud, oavsett hur många skrifter, experter eller religiösa ledare som har berättat att de vet. För fram till dess Gud avslöjar SIG själv för er, så bara vet att Gud är – punkt.

Andlig evolution är den stegvisa processen av att röra sig genom och bortom de ackumulerade lagren av illusion, som täcker över personlig och kollektiv medvetenhet. Allt detta hände under en lång tidsperiod och genom många livstider levda i tredimensionella frekvenser, vilka skapade en kollektiv anpassning till dessa energier, istället för till de högre frekvenserna av Ljus, vilka ni lämnade bakom er när ni inkarnerade.

Rensning är helt enkelt upplösning av de energier som fortfarande upprätthåller och bibehåller skuggorna, och de är individuella. Ni utvecklas snabbt till nya medvetenhetstillstånd och den högfrekventa energin är anledningen till att rensningen har blivit intensiv för vissa just nu. Det är som att lysa med ett starkt ljus in i ett mörkt rum, där mycket som inte kunde ses tidigare plötsligt blivit synligt.

Anpassningen till dualitet och separering, fick var och en att ackumulera och i cellminnet lagra intensiva upplevelser, av både bra och dåligt från varje livstid, tills dess någon börjar söka efter ”mer”. Detta är innebörden i Bibelns berättelse, som säger att Adam och Eva tvingades ut från Eden, efter att ha ätit av kunskapens frukt.

Några av er lider av intensiv fysisk, emotionell, mental eller andlig disharmoni vid denna tid. Tillåt … ha Förtröstan … Ni lär er släppa behovet av att ha kontroll över allt. Sinnet är förvirrat. Det försöker hjälpa er igenom det som är begränsat, och erbjuder lösningar baserade på den kollektiva övertygelsen och med den metafysiska kunskap som ni har samlat på er genom åren, fram till denna punkt. Metafysisk kunskap är en viktig del i resan för de flesta, men får aldrig betraktas som det slutliga.

Sluta försöka räkna ut allt och sedan heala, ändra eller fixa det. Ingenting behöver fixas eller healas. Låt ert rätta Gudomliga Själv vara er verklighet, och känn inte att ni behöver förstå hur. Detta är en extremt svår process för de som är vana vid att vara effektiva och organiserade problemlösare. Frestelsen att ta ansvar kvarstår, för att hoppa in med lösningar baserade på vad ni lärt er genom åren.

När den Gudomliga Feminina energin integreras på jorden, och börjar uttryckas mer i världen som balanserad manlig/ kvinnlig energi, så kommer de aggressiva, aktiva, görar-dragen av obalanserad maskulin energi att minska. Eftersom den Gudomliga feminina receptiva, intuitiva naturen kommer i linje med det maskulina, så kommer livet att bli enklare för de män och kvinnor, som alltid varit tvungna att hoppa in och ta ansvar för varje situation, oavsett om de behövt det eller inte.

Tiden har kommit för er att stå tillbaka och låta ert JAG fungera genom och i, istället för att ständigt försöka kontrollera allt med ögon som inte kan se hela bilden. Gilla det eller inte, det är en energetisk kraftfull tid för alla som har valt uppstigning. Ni måste acceptera att många av de gamla sätten helt enkelt inte gäller längre, i de allt högre tillstånden av medvetenhet.

Många fortsätter att försöka få till något som redan är komplett och färdigt (ofta relationer), att fungera enligt världens begrepp om hur saker måste vara, för att vara korrekta, uppfyllande, meningsfulla eller kärleksfulla. Dessa begrepp uppmuntras genom era medier och ett samhälle som fortsätter att omfatta bara tredimensionella begrepp, baserade på dualitet och separation, avseende alla tillstånd i det dagliga livet.

För närvarande upplever världen mycket rädsla för den virussjukdom som trängt in i världens medvetenhet. Eftersom medierna fortsätter sin non-stopkampanj, så ger det allt mer verklighet och substans till ämnet, för ni är skapare. Bli inte rädda och ge det inte energi, för då ger ni det substans. Som med alla saker som inte är förordade, underhållna eller upprätthållna av Gud, så kommer det, om ni tillåter, att passera in i det intet det är.

Det har aldrig funnits någon, eller kan någonsin bli död, för ni är andligt medvetande och inte fysiska kroppar. När någon lämnar sin fysiska farkost, så sker det alltid med tillstånd som givits på en djupare nivå. Stå tillbaka och tillåt, bli en tyst iakttagare och utveckla medvetandet i stället för att delta i illusionen. Även om ert arbete finns i ett område av disharmoni, så kan ni fortfarande ha en objektiv hållning, hjälpa och tjäna för det högsta bästa för alla, utan att anpassa er till det som uppstår.

Att leva andligt betyder inte att ni inte kan gå till en läkare om ni känner behov, inte heller betyder det att ni står tillbaka och helt enkelt ignorerar rädslan och lidandet, hos er själva eller hos omgivningen, i ett försök att leva rätt. I stället för att låtsas ha ett medvetande som ni ännu inte uppnått, var sanna medan ni kärleksfullt arbetar med er själva och andra på de sätt ni vägleds till, vilket helt enkelt kan vara att inte göra något annat än att hålla Ljuset.

Det är en ny tid, nya sätt, nya tankar, och för att förändras och vara en del av det, så måste ni tillåta och röra er med det. Det är därför ni är på jorden just nu. Anslut med och håll Ljuset även för Gaia, för hon är en levande själ och inte ett livlöst stycke jord. Hon behöver er kärlek och ert stöd, eftersom hon också rensar gammal energi.

Låt det förflutna försvinna. Låt nuet försvinna. Låt allt försvinna och börja tillåta. Ni är redo.

 Vi är den Arkturiska Gruppen 20/03/08

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...