Det Arkturiska Kollektivet, Sananda, Moder Maria, Moder Gaia via Galaxygirl. 4 maj, 2018

Det Arkturiska Kollektivet, Sananda, Moder Maria, Moder Gaia

via Galaxygirl

4 maj, 2018

Hälsningar, vi är det Arkturiska Kollektivet. Vi hälsar er, mänskligheten, med stor kärlek och optimism för den ljusa framtid som ni för tillfället står mitt uppe i att skapa. Vi kan se att tidslinjerna skiftar, de tas bort, de föds på nytt och de omstruktureras. Vi kan se sannolikheter och möjligheter som baserar sig på matematisk statistik samt sannolikheter. Vi ser er, mänskligheten, som allt oftare väljer ljuset i era personliga val och likaså mer villigt även som ett kollektiv. Vi ser detta och det gläder oss mycket. Det stämmer att en hel del hårda sanningar är på väg till er alla, för att bli bearbetade, för att bli förlåtna. Och vänligen kom ihåg att även ni har spelat era roller både av ljus och av mörker inom detta hologram, det stämmer. Så det är dags att vitt och brett, djupt och fullständigt förlåta. Det är dags att gå vidare och att gå framåt. Tiderna för missunnsamhet är förbi (ifall det någonsin fanns tider för det). Nej, det är dags för Kristusljuset inom er att expandera ytterligare och att fullständigt omfatta och omfamna er gestalt till något som har ny fräschör och blomstrar till pånyttfödelse. Det var allt för tillfället. Vi är det Arkturiska Kollektivet. Det var ett nöje för oss att få förena oss med er idag.

Hälsningar Vänner! Jag är er Sananda, här i kväll och jag ser ner på er alla från bryggan på mitt skepp, New Jerusalem, och jag övervakar era framsteg och det är stort och storartat, mina Vänner! Träskmarken håller på att dräneras, underhuggarna samlas ihop och mörkret återsänds till ljuset. Lys med era ljus en aning klarare, mina Vänner, under de dagar som kommer när sanningarna börjar komma ut, vilka är ytterst smärtsamma och kanske lägger många tvivel på mångas trosuppfattningar och tidigare förståelser. Det är dags att lysa starkt med ert ljus, att älska djupt och tryggt och att fästa era säkerhetsbälten i och med att Gaia står i färd med att starta och zooma uppåt, uppåt och iväg! Det stämmer. Omfamna denna fräschör, den nya energin av förändring och hopp och löften för er själva samt för era bröder och systrar, mänskliga familj. Det är dags att göra en verklig skillnad kännbar med alla som finns runtomkring er. Och hur ska ni göra det, kanske ni frågar er? Älska. Älska intensivt. Älska grundligt. Älska på djupet. Lyssna väl. Var där. Var starka, vila i mig och jag ska leda er. Jag finns där för er och tillsammans med er, ständigt vägledande och stöttande i egenskap av den broder som jag är. Jag finns ständigt tillgänglig ifall er börda blir alltför tung. Jag ska hjälpa till med att lätta er börda. Vi är ett team. Vi är ett. Jag är er Sananda, er broder i Kristus-ljuset, er vän, här för att tala om för er att ni klarar det och att vi, Himlens Kompani, är så tacksamma för er hjälp, så tacksamma för att ni deltar i detta storslagna projekt. För tillfället befinner ni er på ett Projekt som handlar om att Rensa Upp Jorden och ni hjälper henne på så många nivåer att uppstiga med nåd och lätthet. Det har inte varit nådigt eller enkelt för någon som läser dessa rader eller som lyssnar till dem. Det vet vi, det ser vi, och vi uppskattar er hjälp som ni ger till Alltet. Jag är er Sananda. Jag älskar er så väldigt mycket.

Hej Barn. Jag är er Moder Maria. Jag är också här idag med mina älskade och jag sänder viskningar av kärlek till er alla samt energimässigt stöd, jag sänder nu rosa rosenblad av tröst till era trötta kroppar. Åh, där, kan ni fånga upp ett? Kan ni fånga ett rosenblad av kärlek som skickas från Himlen till er? Placera det i ert hjärta och dra en lättnadens suck, av tröst och var medvetna om att vi finns så nära er att vi kan vidröra er, ständigt närvarande, ständigt omhuldande, vägledande, stöttande er på er egen uppstigningsresa. Jag kan se er, mina Barn. Jag kan se krigare med ömma fötter och en glimt i ögat och starka hjärtan av hopp och av löften. Jag ser de verkliga ni. Ni är mycket mer än den här lilla mänskliga kroppen, som kan vara skör och känna sig gammal. Ni är eviga. Ni är en evig varelse av ljus, med Guds gnista och löfte, med Källans skratt och kärlek allt insvept till en storslagen kosmisk varelse av styrka, av kraft, av syfte och långt liv – med en myriad av intensivt emotionella upplevelser att ta lärdom från. Ni är visa, långt utöver er förståelse, långt utöver er ålder. Ni är Gud, precis likt mig. Vi är ett. Det är dags att bli bekväm med denna uppfattning av enhet, av de gudagnistor som ligger inom var och en av er. Ni är skapargudar av högsta rang, av den högsta kalibern och åh, mina Barn, jag är så stolt över er. Tänk på mig när ni ser färgen rosa, den rosa strålen av kärlek och ljus och av nya begynnelser, och var tröstade djupt inne i er kärna. Jag är er Moder Maria. Ni Barn är så älskade och stöttade.

Hej på er, barn! Jag är er Moder Gaia, här sänder jag min kärlek och mitt ljus till er. Föreställ er havet med en klippig strand. Föreställ er vågorna som slår mot klipporna. Klipporna står stadigt, står starka och erbjuder stort skydd för de sköra varelser som söker skydd mellan dem. Ni kallar dem tidvattenspölar. Jag kallar dem trygga hamnar, kärlekspölar kan man säga. Hursomhelst så är de en av mina favoritplatser hos mig. För de ger tröst, de ger näring, de ger beskydd. Det är dags för er alla, mina Barn, att vänligen ta lärdom från de skvalpande vågorna, de starka klipporna och de beskyddade varelser som har byggt sig bon inom och mellan och under dem. Skydda mig. Skydda mina riken. Skydda era barn. Skydda mina barn. Ni alla lyssnar till dessa ord och blir mina beskyddare. Jag behöver er så desperat, för när min kropp förändras och stiger upp, kommer jag att behöva mycket stöd. Jorda er in till mig när ni stöttar mig, när ni stöttar er själva, kollektivet. För vi är en och samma planetariska kropp. Vi är ett. Jag är er Moder Gaia. Jag ser er, mänsklighet. Jag ser era sår – kan ni se mina? Det är dags för oss att helas tillsammans som ett. Jag finns ständigt här för er. Finns ni här för mig? Hjälp och jorda era energi-uppgraderingar djupt till min kristallkärna och då blir vi bägge styrkta. Jag älskar er och jag sänder havsskummet av evig tröst till era trötta ansikten, det friskar upp era underbara ansikten, samt den svala sanden för att lindra era trötta hettande fötter, mina transmuterande vänner. Vi är ett. Vi är ett! Jag är er Moder Gaia. Tack för er service som ni ger till mig.

Vi är det Arkturiska Kollektivet. Det har varit ett nöje och en glädje för oss att i kväll få förena oss med våra mänskliga vänner och vår familj. Var i frid. Och känn er tröstade. Vi är det Arkturiska Kollektivet. Vi ger oss av i frid.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...