Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 februari 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 februari 2019

Per Staffan 1 februari 2019

En Avsaknad av Polarisering ∞Det 9D Arkturiska Rådet

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har lagt märke till de stegvisa framsteg som mänskligheten har gjort i vart och ett av era jordiska år sedan 21 december 2012, och vi märker att ni med varje år kommer närmare och närmare ett enhetligt mänskligt kollektiv.

Nu vet vi att det inte alltid ser ut så för er. Vi vet att det verkar som om ni är mer polariserade än någonsin, men de framsteg ni gör är att ni är mer medvetna än någonsin om hur ni känner. Och hur ni känner är inte polariserat.

Vad du tycker mot vad någon annan tycker kan vara, och är ofta väldigt annorlunda, och det är inte en dålig sak. Ni måste alla ha olika perspektiv för att knyta varandra till ett mer inkluderande samhälle där alla har en röst. Men när vi säger att hur ni känner är mindre polariserat, menar vi att ni kommer tillsammans som ett kollektiv på grund av er vilja att känna vad ni känner.

Ni behöver varandra nu mer än någonsin, och ni behöver inte komma överens om era olika filosofier eller era olika livsstilar som ni har för att kunna komma tillsammans. Ni förstår, det mänskliga kollektivets enande handlar om medkänsla. Det handlar inte om att ha samma övertygelse. Det handlar inte om att komma ihop för att ni har samma tankar och idéer.

Mänskligheten kommer samman på grund av det sätt på vilket ni alla når ut till de i nöd med er medkänsla, med er kärlek och med er önskan att saker ska bli bättre för dem som lider. Ni når ut energetiskt närhelst det finns en tragedi någonstans i världen, oavsett om det är en skjutning, en bombning eller en naturkatastrof.

Och det är den medkänslan och den kärleken som binder er alla, och det här är vad vi ser och det här är de framsteg vi pratar om och vi vet att vi kommer att fortsätta se det när er medvetenhet fortsätter att öka av lidandet och smärtan som andra känner och era känslor om den smärtan och det lidandet.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av en förbindelse med er. ”

 

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Listen to the audio

Love these quotes? Make a donation here

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...