Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 maj, 2018

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har iakttagit era framsteg och vi har noterat att förändringar äger rum i er, på cellnivå. Dessa förändringar beror på aktiviteten från er sol. Er sol är verkligen själen i ert solsystem och den förser er, nu mer än någonsin, med det som ni behöver som ett kollektiv för att bli mer av de ni är, såsom själar som har inkarnerat.

Förändringarna kommer att påverka era sinnestillstånd emellanåt. Ni kommer att känna mer intensivt av de sinnesstämningar som kommer upp i er, men detta kan vara en bra sak ifall ni känner väldigt positiva känslor och energiöverföringarna från solen kommer helt säkert att göra det lättare för er att hålla högre vibrationer och att tillgå mer av källenergin som ni har tillgång till.

Ni blir ”källessensen” allteftersom ni släpper idén om att ni endast är människor som kämpar för överlevnad och idén om att ni är ändliga. Och allt detta är initierat genom solaktiviteten och er plats i galaxen just nu. Er sol tar upp mer av den fotonenergi som är tillgänglig för er och den utvecklas och förändrar sig tillsammans med er.

Det finns mycket mer kraft som kommer att vara tillgänglig för er när ni fortsätter på denna resa. Ju fler av er som känner hur den kraften (som kommer inifrån) stiger för att ”visa fram” det medvetande som ni håller på att bli, desto lättare blir det för var och en. Så ni inbjuds nu till att kliva fram och att ”tillgå” ännu mer.

Ni är energivarelser, vars ursprung är källmedvetandet och allt detta börjar sjunka in mer. Ni förstår det mentalt och känslomässigt och snart kommer ni att leva det fysiskt.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har glatt oss åt att ha kontakt med er.

Översättning: Marie Nilsson

Du gillar kanske också...