Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 mars 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 mars 2019

ANSTRÄNGNING & EGENVÄRDE ∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har dragit slutsatsen att den mängd ansträngning som ni alla tror att ni behöver för att ni ska uppnå något är omvänt proportionellt mot den mängd självvärde ni har. Ofta ser vi att ni försöker kompensera för hur ni känner för er själva genom att överanstränga er själva och genom att spendera mycket tid på projekt.

Vi ser er i era försök att kompensera för lågt självvärde och vi vill så mycket påminna er om att inget ni uppnår, ingenting ni får gjort någonsin kan beskriva vilka strålande vingar av ljus och kärlek ni verkligen är.

Det finns helt enkelt inget sätt att ange hur värdiga ni är i det fysiska, men här är något ni kan göra. Ni kan nå känslan i er av vem ni verkligen är, och den känslan kan ge er en glimt av er storhet.

Ni är de mest värdiga varelserna i galaxen, för att ni har kämpat tillräckligt. Ni har känt separationen från Källan i alltför många livstider enligt vår åsikt. Ni har betalat era avgifter, och det är dags att acceptera ert värde som Källans Energi Varelser i köttet.

Men ta inte bara vårt ord för det. Känn in i era hjärtan. Känn den kärlek som alltid finns där, redo och väntar på att ni ska få tillträde till den. Känn sanningen om vem ni är, och låt sedan de handlingar ni tar i det fysiska reflektera den känslan. Låt er också uppleva er makt, och som de mäktiga varelserna ni är, kommer ni att finna att ni kan få så mycket gjort med mycket liten ansträngning.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

 

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

 

 

Översättning: Bodil

You may also like...