Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 april, 2018

Mänsklighetens tidslinje ∞ Nionde dimensionens arkturiska råd

Var hälsade! Vi är det artkuriska rådet. Vi är glada över att ha kontakt med er alla.

Vi har framsyntheten att kunna avgöra vad som är det bästa för mänskligheten i det långa loppet, och vi kan ge er budskap och sändningar som försätter er i en vibration som mera sannolikt leder er mot en viss tidslinje. Ni har fortfarande den fria vilja att själva bestämma vad ni vill göra, på vilket sätt ni ska vibrera och vilken tidslinje ni slutligen väljer.

Vi älskar er och vill det bästa för er, och därför tittar vi på alla variabler när vi avgör vad som är bäst för er att veta och vilka energier som är bäst för er att ha tillgång till. Men ni kan göra samma sak för er själva, och det är vad vi vill uppmuntra er till att göra.

Det är mera utmanande för er, eftersom de flesta av er endast har tillgång till det förflutna och nuet, men det räcker. Det räcker att vara närvarande och känna in vibrationerna i den tidslinje där ni befinner er. Ni kan avgöra själva om den tidslinjen passar er eller inte, Något som blir mera utmanande för er är när ni försöker ta tempen på mänskligheten och avgöra vilken vibration resten av kollektivet skickar ut.

Det kan vara väldigt svårt för somliga av er att tro på att mänskligheten alls är på väg i en positiv riktning, men det beror vanligen på det faktum att ni tonar in på det media sätter fokus på. Om ni verkligen vill ta tempen på mänskligheten och få tillgång till kollektivets sanna vibration måste ni skapa en kontakt med moder jord och känna in de vibrationer hon sänder ut.

Ni kan också iaktta människorna omkring er och se hur de utvecklas. Ni kan avgöra om en person rör sig i en positiv riktning eller inte genom hur hans eller hennes energi känns, och även om det kan vara svårt att se det ibland så vet vi att ni kan känna in utvecklingen hos de varelser ni regelbundet har kontakt med. Vi vet att nu med lite ansträngning kan känna in det framåtskridande mänskligheten gör. Ni kan känna er lugna, för den tidslinje ni nu befinner er på är en som kommer att föra er mot en mera glädjefylld resa och, slutligen, till den femte dimensionen.

Vi är det arkturiska rådet, och vi är glada över att ha haft kontakt med er.

Du gillar kanske också...