ELOHIM via Adele Arini, 28 februari 2019

ELOHIM via Adele Arini, 28 februari 2019

 

ATT BEMÄSTRA VÅRA MÄSTARSKAP ~ ELOHIM via Adele Arini, 28 februari 2019.

 

Hälsningar våra älskade ljusarbetare,

 

Det är dags för oss att spela en större roll i ert liv, nu och framöver.

 

Vi är Elohim.

 

Vårt namn är synonymt med Gud, Högsta Skaparen och Källan till ALLT. I detta stora Gudsrike är vi de Väsen som sänds ut för att skapa, expandera och föröka.

 

Som grupp verkar vi som Guds ”högra hand”; Vi är verkligen byggstenarna för ALLT i Skapelsen. Vi hjälper till i skapandet av alla sorters komplexa fysiska strukturer, eftersom vi är den oändliga bron mellan det icke-fysiska och det fysiska.

 

Låt oss se sambandet med 3D-termer: ett nygift par kommer framöver att bli husägare, och som ett exempel kan vi använda deras arkitekt och byggare, för att hjälpa er förstå vilka vi är. Paret är upprymda över att kunna bygga sitt nya hem från grunden; de vet att de har mycket att göra, och har fått hjälp av kompetenta arkitekter och byggare, som ska hjälpa dem att manifestera sitt drömhus, d v s förvandla sina tankar/idéer till fysisk verklighet.

 

I kosmiska/universella termer, kan det här nygifta paret vara vilka som helst, som behöver vår hjälp. Det representerar också var och en av er här; inkarnerade själar (individualiserade aspekter av Gud), som har nått avancerade andliga nivåer av mognad, och nu är redo att anamma sin Gudomlighet. Med andra ord representerar det nygifta paret, de som är redo att bemästra herraväldet – d v s bemästra era färdigheter för skapande och manifestation.

 

Arkitekten kommer alltid att vara Högsta Skaparen – Alfa & Omega – KÄLLAN TILL ALLT SOM VARIT, ÄR OCH KOMMER ATT VARA.

 

Och vi, Elohim, fungerar som Byggarna av Skapelsen. Byggarna av Formen.

 

Sambandet mellan de tre (mellan de själar som vill skapa, arkitekten och byggaren) är den Heliga Treenigheten. Det är själva väven och grunden för Existensen i Fysikaliteten; i det fysiska riket.

 

Fadern – representerar vår Högsta Skapare; Källan.

 

Sonen – representerar alla som vill delta i Skapelsens Process; alla själar som är redo att anamma sin Gudomlighet och stiga till en högre nivå av Skapande.

 

Den Helige Ande – representerar oss, Elohim. Vi är Gudomliga Eldar/Flammor av Gud; Förkroppsligandet av Guds Egenskaper/Aspekter, som krävs för att stödja allt i Skapelsens gärningar.

Man kan kalla på Elohims hjälp när som helst, för vi hjälper gladeligen till varhelst/närhelst våra tjänster behövs. Våra sinnen, hela våra väsen är alltid anpassade, och noggrant intonade till det Gudomlig Sinnet och Källans Hjärta, i en så komplex grad att den kanske är ofattbar för alla här just nu. Varje medlem av Elohim, förkroppsligar och personifierar en aspekt/egenskap av Källan, vilken behövs i den fina konsten av Skapande, Manifestation eller Framtagande.

 

Ni lever i underbara tider, Mäktiga Varelser. Många av er som nu läser/lyssnar på detta idag, känner sig attraherade till detta meddelande, för på någon nivå vet ni att det är dags att omfamna er kraft. Ni finns här för att ni är redo att börja, andas, tänka, säga, känna och agera, som det fysiska förkroppsligandet av ert kraftfulla Guds-Själv.

 

Ni är redo att vara våra agenter/representanter för Ljusets Gud; Kärlekens Gud; Enhetens Gud i varje ordalydelse. Ni är redo att vara andliga mästare, vars existens exemplifierar en Kärleksfull, Välvillig Gud i fysisk form. Så att den dag människor ser er, lätt kommer att kunna tro på existensen och storheten av den Enda Guden, som älskar ALLA.

Tänk på var ni kommer ifrån. Det är på tiden att ni slutar handla som om ni är offer för era omständigheter. Det är också dags för er att gosa in er ännu djupare i omfamningen av ert Högre Själv, och verkligen inse att ni har allt ni någonsin kommer att behöva inom er, för att lösa alla livets utmaningar ni står inför just nu.

 

Ni som har varit vakna ett tag, nu är det också dags för er vara agenter för LJUS & KÄRLEK hela tiden, i ALLA samspel med människor runt om er och i världen. Varje dag, varje stund, varje handling ni gör, är en återspegling av vilka ni är. Det är viktigt att innan ni gör/säger något, alltid frågar ert Själv, är detta baserat på Kärlek? Är det ni avser säga till andra och er själva, baserat på Kärlek? Speglar detta den Kärlek som är min sanna natur? Är detta hur mitt Högre Själv tänker, pratar, känner eller uppför sig?

 

Så går ni tillväga, älskade ni! Ni kan inte göra anspråk på att vara av högre vibration, om era ord, tankar, känslor och handlingar indikerar till er själva och andra, att ni är motsatsen till Kärleksfulla, Medkännande, Ödmjuka, Tålmodiga eller Fridfulla.

 

Livet/ det andliga Bemästrandet, kan INTE användas delar av tiden, beroende på humör. De bra dagarna när ni är mer utvilade/avslappnade, tänker ni på att vara: positiva, kärleksfulla, tålmodiga, snälla, generösa, icke dömande. De dåliga dagarna däremot, de mer utmanande dagarna, då återvänder ni till era 3D-sätt av att Vara: negativa, kärlekslösa, otåliga, ovänliga, ogenerösa, dömande/ respekterar inte andras fria vilja.

 

Det finns inga ursäkter för de av er som vill behärska era Mästarroller. Antingen visar ni ert Mästarskap genom att vara kärleksfulla och av högre vibration, oavsett vad, eller så visar ni det motsatta. Det finns inget däremellan.

 

Ni kan inte säga till oss den ena dagen: ”Hoppsan, jag borde antagligen inte ha sagt det, eller gjort det, när jag går Ljusets & Kärlekens andliga väg. Ledsen, mitt Högre Själv, jag gör det bättre imorgon. Bristen på sömn kan ställa till det för alla” och sedan göra samma sak nästa dag! Och sedan upprepade gånger, dag efter dag, utföra kärlekslösa handlingar (eller hela tiden säga kärlekslösa saker) till både: er själva eller andra, antagligen med någon annan ursäkt/av en annan anledning.

 

Pendeln svänger då bara fram och tillbaka, mellan er ”bra” och ”dåliga sida”, beroende på många faktorer, vanligtvis humöret eller kroppens fysiska tillstånd.

Faktum är, att många av era dåliga dagar är avsiktliga; de uppstår för att ”testa” er, för att ni själva ska förstå hur mycket ni vuxit. För att se hur mycket mer ni liknar ert Högre Själv. Ert vanliga mönster, sätt att tänka, matbehov, övertygelser, har nu blivit mer anpassade till ert Högre Själv.

 

De dåliga dagarna kan vara ett användbart verktyg; en användbar indikator för att ni ska se hur mycket mer ni måste gå framåt, eller hur mycket ni har avancerat på er resa tillbaka till det kärleksfulla, Guds-Självet som finns inombords. Någon som är mycket nära att omfamna sitt Högre Själv, verkar konsekvent som sin JAG ÄR NÄRVARO, mer än 90% av tiden, oavsett vad som händer runtom. De kommer ofta att tänka, säga, känna, reagera, bete sig på ett kärleksfullt, medkännande, tålmodigt och fridfullt sätt för ALLT, framförallt mot sig själva. När ingen ser er, kan ni använda mer tid till att noggrant kolla hur ni tänker/pratar/beter er, som användbara indikatorer.

 

Det är också definitivt dags att sluta vänta på att någon annan ska rädda er från era problem. Fokusera istället på att rädda er själva, genom att acceptera er kraft!

 

Vårt budskap här idag, skrevs och avkodades helt med De 7 Energetiska Egenskaperna hos den Allsmäktige Guden; även känt som Guds 7 Flammor. Vi, Elohim, tillsammans med Chohan och Ärkeängeln för varje stråle, kan hjälpa er att omfamna er själsstyrka, genom att intensifiera alla Guds Heliga Strålar i era 4 lägre kroppar, för att föra fram ert ’Inre Guds-Själv’.

 

Dessa eldar kommer att kraftfullt aktivera ert Guds-DNA, bada era kroppar, och rensa de disharmoniska energetiska Kvarlevorna som fortfarande måste rensas (som är i disharmoni med ert Högre Självs natur), för att bana väg och göra er redo att bli en Alkemisk Mästare. En Mästare av högsta rang med Trolleri, liknande Lord Merlin. Någon som helt behärskar konsten på uppstigen Mästarnivå, av att Skapa & Manifestera.

 

Här är de primära 7 Strålarna/Flammorna av Gud:

 

1 – De Bemyndigande energierna för Viljan att åstadkomma; en symbol för Guds Allmakt.

 

Denna flamma kan stärka er vilja och hjälper er att fatta kloka beslut för

 

allas högsta bästa.

(Färg: Blå)

 

Representanter för denna Stråle:

 

Elohim: Herkules & Amazon

 

Chohan: Uppstigna Mästaren El-Morya

 

Änglar: Ärkeänglarna Mikael & Faith

 

 

 

 

 

2 – the energies of Divine Wisdom and Illumination (Colour: Yellow)

This ray represent God’s Omniscience.

Representatives of this Ray:

Elohims: Cassiopea & Minnerva, (a.k.a. Apollo & Lumina)

Chohan: Ascended Master Lanto

Angelic: Archangels Jophiel & Christine

 

 

2 – Energierna för Gudomlig Visdom och Upplysning

 

(Färg: Gul)

 

Denna stråle representerar Guds Allvetande.

 

Representanter för denna Stråle:

 

Elohim: Cassiopeia & Minnerva (alias Apollo & Lumina)

 

Chohan: Uppstigna Mästaren Lanto

 

Änglar: Ärkeänglarna Jophiel & Christine

 

3 – the powerful energies of pure Divine Love – the driving engine/glue of Creation

holding everything together. This ray represents God’s Omnipresence.

(Colour: Pink)

 

 

3 – de kraftfulla energierna av ren Gudomlig Kärlek – drivmotorn/limmet i Skapelsen

håller allt samman. Denna stråle representerar Guds Allestädes Närvaro.

 

(Färg: Rosa)

 

Representanter för denna Stråle:

 

Elohim: Orion & Angelica (alias Hero & Amora)

 

Maha Chohan: Uppstigna Mästaren Paul Venetianaren

 

Änglar: Ärkeänglarna Chamuel & Charity.

 

4 – Guds Renhet; Även känd som Uppstigningens Flamma – Tyngdpunkten måste läggas vid den ursprungliga designen, som är Guds perfektion; till dess era skapelser är

framgångsrikt manifesterade fysiskt. Alla era 4 lägre kroppar kommer att behöva vara

renade, för att bli framgångsrika i konsten att manifestera. Denna flamma, tillsammans med den violetta flamman, kan hjälpa er med det.

 

(Färg: Vit)

 

Representanter för denna Stråle:

 

Elohim: Clare & Astrea

 

Chohan: Uppstigna Mästaren Serapis Bey

 

Änglar: Ärkeänglarna Gabriel & Hope

 

5 – Healing, Koncentration & Helgande kvaliteter av Gud. Att fokusera på era mål

tills de uppnås, är en annan förutsättning för Skapande. Uthållighet är en

viktigt del vid framtagandet. Denna gröna flamma hjälper till att motivera, stärka

och uthärda, så att ni aldrig förlorar målet ur sikte!

 

(Färg: Grön)

 

Representanter för denna Stråle:

 

Elohim: Vista & Crystal (alias Cyclopea & Virginia)

 

Chohan: Uppstigna Mästaren Hilarion

 

Änglar: Ärkelänglarna Raphael & Maria (Moder Maria)

 

6 – De Kosmiska energierna av Kristi Frid/Fred. Frid/Fred är en viktig egenskap av Källan, som behövs permanent för att bibehålla det som skapas. I konsten att Skapa/Manifestera/Framta, kom ihåg att den Gudomliga strålen av Frid/Fred alltid kommer i sista steget. Dess position är omvänd mot den 7:e Violetta Strålen.

 

(Färg: Guld/Gyllene)

 

Representanter för denna Stråle:

 

Elohim: Lugn & Passivitet (alias Peace & Aloha)

 

Chohan: Lord Sananda & Lady Nada

 

Änglar: Ärkeänglarna Uriel & Aurora

 

7 – Energierna av Frihet, Rytm, Transmutation & Alkemi. Denna flamma representerar

Guds energi av Oändlig Frihet, genom den intensiva användningen av den Violetta Elden.

Frihet från alla upplevda begränsningar, är NYCKELN för en lyckad sammansmältning/ sammanslagning med JAG ÄR-Närvaron inombords.

 

(Färg: Violett)

 

Representanter för denna Stråle:

 

Elohim: Arkturus & Diana (alias IlliaEm & Victoria)

 

Chohan: Uppstigna Mästaren St. Germain

 

Änglar: Ärkeänglarna Zadkiel & Ametist

Vid aktiveringen av era högre dimensionella chakran, finns ytterligare 5 Gudomliga Strålar av Gud, som snart kommer att spela roll i era skapelser. Men tänk på, älskade ni, att ni måste behärska de 7 primära Strålarna, innan ni kan ta er vidare till de sista 5. Faktum är att när ni bemästrat de första sju Gudomliga Strålarna/Egenskaperna av Gud, kommer resten naturligt. Dessa extra strålar kommer ”online” när ni är redo att gå vidare i er fysiska inkarnation, som en stor Kosmisk Varelse.

 

Det betyder att det är dags för er att bli seriösa beträffande era andliga mål ”o starka varelser”. Vi är inte här för att dalta med er. Vi är här för att hjälpa er att fullt ut omfamna er storhet och glans, som de Mäktiga Gudar/Gudinnor ni verkligen är. Under tusentals år glömde mänskligheten som ras, helt sin Gudomliga Natur och trodde totalt på separationen från Gud/ert Guds-Själv, men så kommer det inte längre att vara.

 

Det är dags för er att använda allt som händer runt er just nu, som en språngbräda till nästa segment; nästa kapitel i ert livs historia. Och vad nästa segment är, beror helt på er, våra älskade.

 

Vill ni fortsätta intala er själva, intala världen ”samma gamla, samma gamla” 3D-story, full av rädsla, fullt av negativt drama, full av brist, underskott och separation, eller är ni redo att verkligen agera som de allsmäktiga; de högre dimensionella varelser ni redan är – i den ultimata verkligheten som är det icke-fysiska riket; ert Himmelska ”Hem”?

 

Om det senare är fallet, kalla då på vår hjälp. Be oss att stärka kraften hos våra 7 Gudomliga Flammor inom er, och rena er inifrån. Avsätt tid för att ansluta/kommunicera med oss dagligen, och kom alltid ihåg att bara fokusera på vad ni vill ha. Och INTE på det ni inte vill ha i ert liv.

Det sista rådet låter självklart, och har upprepats så många gånger, på så många olika sätt, genom så många olika budbärare. Ni kanske undrar varför påminnelser ständigt behövs?

 

Ert sinne, era ord och känslor – d v s hela er medvetenhet, påverkas så lätt av det som händer med er just nu, eller hos människorna runt omkring er. Er medvetenhet har varit djupt knuten till rädsla, brist och separation under tusentals år. Det krävs stora insatser, stort engagemang och mycket träning för att växla om från autopilotläget, i de lägre altituderna till de högre. Och det första steget, är att VILJA göra det. VILJAN att återigen bli den Gud, ni glömt att ni är.

 

2019 kommer att bli Examensåret för de flesta av er som läser/lyssnar på det här meddelandet. Det kommer att bli året då ni trancenderar och lämnar många av era forna sätt; många av era begränsande övertygelser. Det blir det år då ert liv verkligen kommer att starta, om ni haft tillit och följt de riktlinjer som givits er 100% av tiden, trots det ökade beviset om motsatsen.

 

De 4 huvudnycklarna då för er är att:

 

1 – Begär och Förvänta er att positiva resultat kommer till er,

 

2 – Sänd ut känslorna av Tacksamhet för de underbara resultaten,

 

3 – Släpp alla kopplingar till tidsramar, om när resultaten ska komma och sedan

 

4 – Helt enkelt släpp det! De positiva resultaten kommer till er på ett eller annat sätt. Tvivla aldrig på det!

 

Adele läste nyligen en kommentar någonstans, från ett antal ljusarbetare som följde sina inre vägledningar, och de hade nyligen förlorat sina jobb, sina livspartners, sin hälsa, sina pengar, sina bilar, och den långa listan fortsätter. De människorna skyllde helt på sina Högre Själv/andliga team, för att de inte fått det de ville ha, efter att ha ändrat sina liv i den riktning anden hade visat dem.

 

Till dessa människor vill vi ställa frågan. Är att Skylla på andra er väg till Mästarskap? Hur är era vibrationer nu? Lika attraherar lika. Om ni inte omedelbart vidtar åtgärder, för att hitta något sätt att förbättra vibrationerna, då ni till exempel: utför handlingar/följer en vägledning ni kanske inte gillar, då kommer ni att fortsätta i de lägre vibrationerna och finner inte vägen till överflöd och välstånd i era liv. I stället för att skylla på medlemmarna i ert alltigenom stödjande & kärleksfulla team, så måste ni samarbeta med oss för att uppnå ett önskat resultat.

 

Vi kan inte leva livet åt er, och vi kan inte fixa vibrationerna till er. Bara ni själva kan göra det. Med andra ord, vi kan bara hjälpa de som är redo att hjälpa sig själva.

 

Är ni redo för Mästarskapet, kära ni? Om ni verkligen är redo, visa oss. Demonstrera det för oss, genom sättet ni tänker, sättet ni pratar, hur ni beter er i era dagliga liv. Ta en helig time-out för att oftare kommunicera med ert Högre Själv, så att ni till slut kan ta emot vår oändliga vägledning & visdom.

 

Vi är ständigt redo att ge er olika sätt/lösningar på era utmaningar. Men ni måste placera er i ”mottagningsläge”, med era ”antenner uppe och på”, för att våra meddelanden ska komma igenom. Ni kan inte fokusera på problemen om lösningen ska komma. Och det är allt vi har att säga i ämnet idag.

 

Vi hoppas dagens budskap har varit till hjälp för alla att omfamna sina Guds-Själv, ännu mer. Det är dags för er att skina starkt med er själskraft, och vi är här för att stödja er i denna heliga strävan.

 

Kalla på oss för assistans, för vi är alltid med er.

 

Ljus & Kärlek,

 

Elohim.

 

Kanaliserad av Adele Arini. Upphovsrätt 2019.

 

If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Thank you. www.raphaelshealingspace.com.au

 

Be a Patron for as little as USD1.11 per month, and receive regular channeled messages straight in your Inbox. To sign up, simply visit: www.patreon.com/adelearini

 

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...