Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 februari, 2023

 

Your Tribe, Your Soul Family & Becoming Source ∞

The 9D Arcturian Council Channeled by Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det arkturiska rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är ett kollektiv inom ett kollektiv inom ett annat kollektiv, och så vidare, och så vidare. Vi kom samman för att bli detta speciella kollektiv på grund av vibrationen som vi alla erbjöd som individuella medvetanden, och vi drogs till varandra. Vårt kollektiv bildades naturligt. Du är vid en punkt i din andliga utveckling där du helt enkelt kommer att upptäcka att du harmoniserar med, att du attraheras av andra människor som erbjuder en liknande vibration som den du erbjuder. Du kommer att mötas med de individer som sannolikt också kommer att ha ett liknande perspektiv på livet.

Och sedan kan ni agera och prata med varandra med de där liknande målen som ni har i åtanke. Ni kan tillsammans skapa en bättre version av verkligheten för er alla och för det större kollektiv som ni är en del av. När du inser att du har denna kraft, denna förmåga, inser du också hur du blir Källenergi igen. Och naturligtvis slutade du aldrig att vara Källenergi, men du arbetar inte alltid med den fulla vetskapen om vem du är. När du börjar tänka på dig själv mer som ett kollektiv, det är så du kommer närmare Källan, och Källenergins vibration, perspektiv, agenda, och så vidare.

Ni vill se och känna och demonstrera hur ni alla är anslutna där på jorden. Det är därför när du bryr dig om någon som du aldrig har träffat och som du inte har något gemensamt med, någon vars kamp är mycket annorlunda än din, känner du att du blir mer hel. Du blir en mer komplett version av dig själv eftersom du i verkligheten redan är ett kollektiv. Men vissa människor vet att detta är sant, och vissa människor inte.

När du baserar vem du är intresserad av att samarbeta med på vibrationer, snarare än på någon annan ytlig aspekt av vem du är, får du tillgång till mer av kraften som ni alla har inom er som individer. När du kommer samman naturligt och organiskt kan du verkligen känna synergin som skapas genom att alla de olika delarna sammanförs.

Alla dina medmänniskor spelar sin roll i denna kraftfulla, medskapande, samarbetsgrupp som du bildar. Men om du bara kommer tillsammans med de som ser ut som du, som gick i samma gymnasieskola som du gick, eller som är medlemmar i din ursprungsfamilj, då är det mindre troligt att du växer och expanderar till fler av ditt sanna jag. Du behöver inte komma samman med andra bara av vana eller av en känsla av skyldighet, utan du kan istället tillåta universum att ge dig de som kommer att resonera med dig och ge dig mer av den känslan av att bli dig själv.

Så småningom kommer alla att resonera med dig, och du kommer att känna dig mer bemyndigad genom att komma tillsammans med varenda människa där på jorden, men du är helt enkelt inte vid den tiden ännu, och det är okej. Det är okej att inse att du inte är i vibrationsharmoni med någon, och erbjuda den personen kärlek, medkänsla, kanske till och med förlåtelse, på långt håll.

Tillåt er själva att vara med er stam, med er själsfamilj, och känn hur mycket mer av Källa ni blir, när ni ser er själva som ett kollektiv, snarare än som individer som var och en försöker få det ni alla behöver för att överleva. Ni kommer över en tid där på jorden där dessa typer av samarbetskollektiv kommer att behövas för att föra fram medvetandet ytterligare och för att hjälpa till att sätta igång det initiativet för att föra er alla samman som ett, ett mänskligt kollektiv, en familj, en grupp av uppstigande varelser, för det är verkligen vem du är.

Vi är Arcturian Council, och vi har njutit av att få kontakt med er.”

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *