Arkturiska Rådet, via Daniel Scranton, 11 april 2021

 

Arkturiska Rådet i den 9:e Dimensionen via Daniel Scranton

den 11 april 2021

”Stora och Underbara Händelser är på väg till Planeten Jorden”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få stå i kontakt med er alla.

Vi håller på etablerar mycket starka band, mycket starka förbindelser med dem av er som har väckt ett intresse för oss medan ni befinner er i ett vaket tillstånd. Men till och med de som är omedvetna om vår existens medan de är vakna, kommer ibland och besöker oss på det astrala planet. Det betyder att vi just nu etablerar förbindelser med miljarder människor, av vilka de flesta är omedvetna om att kopplingen har etablerats samt att det finns ett starkt band mellan oss. De är omedvetna när de är vakna och väldigt medvetna när de sover om natten.

Vad detta innebär för mänskligheten är att ni varje dag närmar er att vara redo för en fullständig och öppen utomjordisk kontakt. För den mänskliga hjärnan tar det tid att komma i kapp med vad som energimässigt pågår och de individer som inte känner till sina konversationer med oss på det astrala planet bär ändå de positiva effekterna av sina konversationer i sina energifält. Och i en exakt perfekt tajmning kommer de i sitt vakna tillstånd få ta emot vad de redan har uppnått medan de befunnit sig i sitt sovande tillstånd.

Dessa är komplexa tider i vilka ni lever där på planeten Jorden och de av oss som är hjälpare, som har gått med på att vara det för er, måste göra allt vi kan. Nåväl, de av er som får ta emot våra överföringar och har en förbindelse med oss medan ni befinner er i ert vakna tillstånd, kopplar även ihop sig med andra varelser och andra kollektiv medan ni färdas på det astrala planet och en del av er kan minnas dessa interaktioner, men de flesta av er gör det inte. De flesta av er väntar också på det ögonblick när det som ligger i ert energifält sipprar in till ert uppvaknande medvetande.

Dessa tider är även mycket spännande där på planeten Jorden, eftersom ni har allt detta att se fram emot och så mycket mer. Det finns så mycket som ska avslöjas för mänskligheten och allt där på Jorden kommer att bli lättare när ni låter de stora och underbara händelserna som är på väg, hitta fram till er. Under tiden vet vi att ni tidvis misslyckas med att finna syftet för att finnas där, eller så kämpar ni för att vara i glädje med det dagliga livets monotoni där på planeten Jorden. Tro oss när vi säger att med allting som sker medan människorna sover, så kan ni vänta några ofantliga språng framåt där på planeten Jorden och de är inom kort på väg.

Allt ni behöver göra är att leva era liv och tidvis reflektera över dem och sedan när ni glider in i sömnen, lägger ni fram intentionen att ni ska komma ihåg vad som sker när ni lämnar era fysiska kroppar bakom er och ger er av till andra stjärnsystem och dimensioner. Det roliga ni upplever och de berättelser som ni en vacker dag får berätta, kommer absolut att göra er häpna.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över att få stå i kontakt med er.”

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...