Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 januari 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 januari 2022

 

Hur man gör Stora Språng i Andliga Framsteg

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är väldigt praktiska i vår inställning till vår egen andlighet. Vi tittar på vad som fungerar för oss och vad som inte gör det, och vi gör förändringar baserat på vad vi känner om en viss övning eller en speciell fokuspunkt. Vår andliga utveckling är knuten till er; det är faktiskt väldigt likt. Vi växer och utökar vårt medvetande för att komma närmare Källan, och det är målet för alla varelser, vare sig de vet det eller inte. Olika människor väljer olika vägar, men i slutändan är vi alla på väg åt samma plats, samma riktning.

Vi inbjuder er att titta på er inställning till er andlighet och om ni känner att ert medvetande växer och expanderar och för er närmare den där Källenergivibrationen som ni söker, och vi alla söker. Ni måste kunna känna in i de olika tillvägagångssätt som ni tar till er andlighet för att märka när en sak fungerar och en annan inte. Det är så er känslighet tjänar er, och det är därför att känna era känslor alltid är en bra idé för er. Vi råder er att vara mer uppmärksamma på er själva under hela dagen. Lägg märke till era tankar, era ord, era handlingar. Vad är vanligt i er och ert liv?

Och sedan fråga er själva om det ni gör fungerar för er. Tar det er faktiskt dit ni vill, eller gör ni det för att ni tror att det är vad ni ska göra? Det kommer också att finnas förhållningssätt till andlighet som kommer att hålla er fast på samma plats, och ni behöver veta om dem. Ni måste veta att tänka samma tankar om och om igen håller er i samma position där dessa tankar kommer till er. Det betyder att det är dags att göra en förändring; det är dags att ändra er vibration så att ni lockar bättre känslor till er. Och det är också dags att fånga er själva innan ni går ner i en tankebana som ni vet inte kommer att kännas bra och som inte kommer att ta er någonstans.

Ibland kan förändrade handlingar, även de minsta, göra en enorm skillnad i era liv och hur ni mår. Fråga er själva om ni pressar er själva för mycket. Blir ni väldigt rigida när det gäller era metoder, om de saker ni tror att ni måste göra på en dag? Och var uppmärksamma på hur ni känner när ni pratar med andra människor. Ni kommer alltid att kunna avgöra om det ni sa var till hjälp eller inte genom hur ni känner. Och kanske tror ni att det ni säger kommer att vara till hjälp för er, men sedan känner ni disharmoni när ni börjar prata om ett ämne, och det är då ni måste samla ihop er själva.

Detta är vad andlig tillväxt och evolution handlar om; det handlar om att se på sig själv. Och när ni gör det kan ni göra stora steg i era framsteg på mycket kort tid.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

You may also like...