Jesus via John Smallman, 9 januari 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

9 januari 2022

Nu är det dags att välja att acceptera att Guds Kärlek till er är outtömlig.

Under detta år 2022 kan ni förvänta er stora och upplyftande förändringar av hur ni, som människor, lever på Jorden, tack vare ert kollektiva uppvaknande. Det ska bli ett år som inspirerar och förtjusar alla dem som med stor entusiasm sett fram emot uppvaknandet, och ni kommer inte att bli besvikna.

Era böner, meditationer och kraftfulla, kärleksfulla avsikter de senaste åren bär frukt då många, som tills nu totalt hade glömt att de har ett gudomligt syfte som människor på jorden, börjar söka ett andligt syfte i sina liv.

Detta nyfunna intresse i ”andliga frågor” kommer att överraska och förtjusa dem, speciellt då de upptäcker att de verkligen har ett andligt syfte – deras sanna syfte – och att de i detta inte är ensamma!

Alla kännande varelser är gudomliga andliga varelser – mystiker – men den stora majoriteten har förlorat eller glömt sin kunskap om detta, på grund av de begränsningar som livet i form lägger på deras förmåga att komma åt denna aspekt av dem själva. Men nu är tiden för glömska slut!

Människor minns att deras mänskliga liv har ett individuellt och viktigt syfte, vilket bara kan uppfyllas av de individer som lever dem.

Detta är ingen slump eller tillfällighet, detta är Guds Vilja, den gudomliga Avsikten.

Var också medvetna om – och tro inget annat – att varje persons personliga avsikt är helt i linje med Guds. Det finns bara En – Källan, Högsta Varelsen, Oändlig Visdom och Intelligens, Moder/Fader/Gud, KÄRLEK – och alla kännande varelser, alla levande intelligenta varelser är inkluderade i denna oskiljbara Enhet som är ALLT som Existerar.

Det finns inget ”bortom”, det finns bara Allt, eftersom det inte finns något behov eller möjlighet för någon bortom.

Vila nöjda, ni och Ni – och det betyder allt liv, i alla former, absolut utan några som helst undantag – i att ni är oändligt och evigt älskade av Källan (välj det namn eller den beteckning ni är mest bekväma med för denna oändliga Kärlek, med vilken ni är Ett) från det ögonblick ni skapades, utan någon möjlighet till eller ens den minsta frånkoppling från det tillståndet, oavsett hur ni väljer att uttrycka er i era liv som människor i form.

Tänk på ett brott som är det absolut värsta ni kan tänka er, och vet att den som utförde det är lika evigt älskad av Källan som ni är. Brott kommer av egot, och hur verkliga och samvetslösa de än verkar vara, så är de inte verkliga! De är en del av illusionen, drömmen, mardrömmen, spelet i form där ni alla, utan undantag, valde att delta.

Att känna Gud är att veta Sanningen. Sanningen är Gud, och det är ni också, var och en – åter, det finns INGA undantag. Allt liv är en gudomlig skapelse av oändlig perfektion och kärlek. Hur skulle det kunna vara annat när Källan för Skapelse är oändlig KÄRLEK, som ovillkorligt och för evigt accepterar varje individuellt uttryck av medvetande som det skapar?

Dömande är en stor och extremt negativ aspekt av illusionen eller spelet i vilket ni är indränkta, och måste lämnas bakom er, avfärdat och förkastat när beslutet att sluta spela tas.

Att sluta spela är att VAKNA UPP. Detta är ert öde, er destination, och ert hem – Fullt Medveten, Helt Vaken, Helt Medveten om er eviga Enhet i Kärlek.

Ert uppvaknande är oundvikligt. Dock, eftersom ni i evighet och för alltid har fri vilja, kan ni försena ert uppvaknande hur länge som helst – det betyder i mycket lång TID – men tid är förstås en aspekt av illusionen som kommer att upphöra när tillräckligt många av dem i form väljer att avsluta sitt engagemang i den.

När tiden avslutas kommer det inte att finnas något illusoriskt eller imaginärt utrymme där illusionen/drömmen/mardrömmen kan fortsätta upplevas, och det kommer inte att finnas någon egoistisk motivation att vara separerad från Moder/Fader/Gud, Kärlek. Alla kommer, med total personlig individuell fri vilja och integritet, att välja att återvända hem, att återuppvakna till full medvetenhet om sin gudomliga natur – KÄRLEK – och gå in i det oändliga tillståndet av GLÄDJE som den medvetenheten ÄR!

Gud är er sanna natur, er enda natur. Den är ni, även om, medan ni indränkta i spelet/drömmen/illusionen inte ens kan tänka er det, det verkar vara den högsta formen av arrogans. När ni accepterar att ni är och alltid kommer att vara precis som Gud skapade er, upplöses era egon. Era egon vill inte att det ska hända!

Egots överlevnad är avhängigt er tro på det negativa dömande ni gör om er själva. Det vill att ni ska tro på dess konstanta ström av meddelanden som informerar er om er ovärdighet och skuld, som gör er oacceptabla för er oändligt älskande Fader. När ni släpper taget och litar på att er Fader älskar er ovillkorligt, kommer ni att se er själva i ett underbart tillstånd av frid, då alla dessa egoistiska tankeströmmar bara tonar bort.

Er sanna natur är Kärlek. Därför är det absolut nödvändigt att ni går inombords till er heligaste inre fristad varje dag, och sedan sätter den mycket kraftfulla avsikten som bara ni kan sätta, nämligen avsikten att tillåta Kärlek göra er sällskap där och omfamna er.

Bara er tro att ni är ovärdiga Kärlekens Närvaro förhindrar Kärlekens omfamning att omsluta er. När ni hänger er fast vid den ogiltiga tron på grund av känslor av skam eller ovärdighet, då väljer ni effektivt att inte tillåta Kärleken komma in.

Släpp därför denna tro, denna uppfattning, och tillåt, och Kärleken kommer in och omfamnar er. Det är Kärlekens enda önskan och avsikt, men den kommer aldrig att köra över er vilja att kvarstå separerad. Era personliga val hedras alltid, så ni måste ta ansvar för dem genom att vara medvetna om vad de är, och sedan, om ni så väljer, kan ni förändra eller avsluta dem ni inte längre är i resonans med.

Nu är det dags, i det ögonblick ni läser eller lyssnar på detta, då ni ska välja att acceptera att Guds Kärlek till er är outtömlig och närmare er än ni kan föreställa er.

Sedan, välj att öppna era hjärtan och bjud in den omfamna er.

Det kommer den att göra därför att, precis som ni, är Den Allt som existerar och Dens enda önskan är att vara fullt närvarande i er medvetna medvetenhet, precis som ni är i Dens.

Det finns bara Kärlek, och därför är Ni Kärlek, det finns inget annat som kan finnas.

Så, var Kärlek medvetet i varje ögonblick och fortsätt ännu kraftfullare att hjälpa dem som just nu rör sig i sömnen och vill vakna.

Er kärleksfulle broder

Jesus

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...