Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 juli, 2018

Vad ni resonerar med

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har möjligheten att dela vårt perspektiv med er och ni har möjligheten att välja, utifall ni vill acceptera vårt perspektiv eller inte. Men, det ni egentligen gör, är att mäta i vilken utsträckning våra budskap resonerar med er. När de gör det, accepterar ni vad vi ger till er, som er sanning.

Ni blir också konstant bombarderade av programmering i samhället och det programmerandet är designat att få er att resonera med det som några av era medmänniskor vill. Ibland väljer ni medvetet vad ni resonerar med och ibland gör ni inte det. Ibland har ni reflexmässiga reaktioner, på vad ni ställs inför och vid andra tillfällen får det ni ser eller hör, er att tänka.

Social programmering finns överallt. Ni blir bevekade, knuffade och till och med skrämda av andras perspektiv, så mycket så att ni ofta inte ser det för vad det är. Vad vi vill att ni ska förstå är, att ni har en möjlighet att välja ert perspektiv innan ni öppnar er dörr och går ut i världen, innan ni sätter på datorn, telefonen eller teven, innan ni sätter foten på arbetet.

Ni vill sätta er egen vibrationella resonans själva. Ni vill veta vad det är som ni accepterar som er sanning, innan ni möter någon annans. Vi vill att ni ska vara öppna för andras perspektiv. Vi vill att ni ska förbli öppna gentemot nya idéer, nya koncept och nya trossystem, men vi vill också väldigt mycket att ni ska ha satt er vibrationella ton väldigt högt, innan ni möter någon annans retorik.

När ni gör så, kommer ni att ändra på i vilken utsträckning olika saker ”fastnar” hos er och i vilken utsträckning andra saker ”studsar av” er. Välj vad ni resonerar med på ett vist sätt och låt alltid ert hjärta vara er guide. Ert sinne är mycket lättare att övertala. Hjärtat ”står stadigt” och det ”står stadigt” i kärlek.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...