Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 juni, 2024

 

Spänn upp dig för solståndsenergierna ∞

The 9D Arcturian Council, kanaliserad av Daniel Scranton

“Vi är The Arcturian Council. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har sänt energier till er ganska konsekvent, och vi har märkt att fler och fler av er öppnar upp för att ta emot det som rättmätigt är ert. Med andra ord, du skapar genom att leva det du lever, även om du inte frågar avsiktligt eller medvetet, och dessa energier skapas sedan av dig åt dig och kan levereras till dig av vem som helst av oss i de högre världarna. Vi försöker dela de mest lämpliga energierna med er när ni är redo, och vi vet att fler och fler människor kommer att öppna sig för att ta emot energierna som sänds eftersom ni har ett solstånd på väg upp på er planet.

Och med ett solstånd kommer en större förväntan på förändring. Detta inträffar vid olika tidpunkter i din kalender, och det är alltid bra för dig att börja titta upp och förvänta dig att få. Det är genom din förväntan som du är kapabel att ta emot mer. Och när du sitter och mediterar, eller kommunicerar med Moder Jord eller Moder Natur, visar du andra vägen att öppna upp och ta emot, även om de inte tittar på dig eller hör om vad du har gjort av dig, och det är eftersom du är en del av ett kollektivt medvetande. Nu kan du också ta emot genom att luta dig tillbaka och koppla av, och vi rekommenderar starkt att du gör det också.

Vi rekommenderar att du gör det så ofta du kan, eftersom vi fortsätter att berätta för dig att den svåra delen är över och att du har gjort ditt arbete, och vi vill att du ska veta att dessa sanningar är sanna. Du kan komma in i mottagningsläge nu. Du kan förvänta dig mer på grund av vad du har gjort och vad du redan har bett om, och du behöver inte arbeta hårt för att tjäna något, och det inkluderar att bli mer av ditt högre jag.

Bara koppla av i det läget och den nivån av medvetenhet. Låt bara den där självkänslan stiga upp till ytan, så kommer ni att uppleva er själva som ni vill vara, snarare än som ni har varit. Vi är så glada över att få vara en del av den här resan med dig och att vägleda dig på alla sätt vi kan, och vi vill att du ska spänna fast dig, men också slappna av, eftersom du har dessa underbara solståndsenergier på väg till dig. Förvänta dig mer och få mer. Bli mer, för du är avsedd att göra det, och du kan lika gärna göra det medvetet.

Vi är The Arcturian Council, och vi har njutit av att få kontakt med dig.”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *