Kollektivet: Drakarna talar, 8 juni 2024

 

Kollektivet: Drakarna talar

8 juni 2024

av Caroline Oceana Ryan
https://www.ascensiontimes.com/post/a-message-to-lightworkers-june-6-2024

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna, Stjärnnations-familjerna, Jordens element, Feernas äldste, Änglalegioner, Drakstammar och andra Ljusvarelser kända som Kollektivet:

KOLLEKTIVET: Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att få denna tid att prata med er idag.

Den här veckan har vår skribent några frågor hon skulle vilja ställa.

COR: Mina vänner, jag har några frågor till Drakstammarna bland er – de Vita Drakarna, de Gyllene Drakarna och de Stammar som är kopplade till Ärkeängel Michaels Blå Stråle.

KOLLEKTIVET: De tillmötesgår dig gärna!

COR: Tack!

Drakvänner, jag förstår från Ashtarkommandots Vita Riddare – de två som tillåts tala öppet om dessa frågor – att varje enskild Vit Riddare av Kommandot fokuserar allt sitt arbete nu på att få NESARA helt antagen och tillkännagiven.

Kan du ge oss en uppfattning om vilka typer av hinder de plöjer igenom, eller vilka nya konstruktioner de skapar?

Och hur hjälper Drakstammarna till med det?

DRAKSTAMMARNA: Hälsningar till alla!

Vi kan förmedla det som vi har tillåtelse att dela, och inte mer.

Det finns flera miljoner Vita Riddare som arbetar över hela Jorden, inuti Jorden och ombord på skeppen.

Alla befinner sig nu i tunga arbetsfaser när de frigör tusentals år av mörka eteriska mekanismer från Jordens vibrationer och mänsklighetens medvetande.

Detta är delvis så att när NESARA antas, kommer det att accepteras som sant och verkligt.

Och också så att precis innan det antas – och ni är i de mycket omedelbara förberedelsestadierna nu – är mänskliga energiformer öppna för det.

Accepterar att det kan inträffa och är villiga att hålla det på en högre jagnivå som en realitet för er värld.

Ni ropar, på sätt och vis, kollektivt efter NESARA även innan många människor medvetet vet att det existerar.

Detta kräver ganska avsevärd justering och höjning av frekvenser för hela mänskligheten!

Särskilt det som är genomsyrat av förtvivlan, där Jordbaserade trauman har drivit många människors andar till att vara lite bredvid deras kroppar, och inte riktigt i dem.

Det krävs avsevärt energiarbete för att förflytta många miljoner från en plats av självbelåtenhet, i den meningen att de känner att Jordens liv är förlorat, så långt som eventuella förbättringar som kan inträffa i den genomsnittliga arbetande personens liv, och att ingen verklig förändring kommer.

Animerad bild [från https://www.youtube.com/watch?v=wa-3T1C606o]

De är vana vid att plocka upp alla små smulor som kan komma i deras väg – en bonus på jobbet, att vinna lite pengar, en skatteåterbäring – men förväntar sig inte ens detta för det mesta, och känner hur små dessa “vinster” är när de verkligen händer.

Och så måste deras hjärtan öppnas och deras ande-sinne göras redo att acceptera att något enormt kan inträffa, och för alla. För hela planeten.

De flesta av de Vita Riddarna gräver sig igenom uråldriga former av opposition, inklusive högteknologi skapad för att blockera uppgångar i medvetandet, och gamla trollformler som måste brytas, gamla livsformer och andlig närvaro som måste föras bort från planeten och förhindras från att återvända.

De möter också de nyare formerna av opposition – vanskliga former som sattes på plats för att orsaka förstörelse om NESARA skulle bli nära att förverkligas.

Ingen av denna opposition kan motstå den enhetlighet i beslutsamhet som Ashtarkommandot och dess vänner (inklusive er alla) representerar, eller som Ärkeängel Mikael och Ljusets Krafter presenterar.

Inget av det vinner, de gamla formerna av motstånd att förändras – och ändå måste mänsklighetens hjärtan fortsätta att öppnas, så att majoritetens högre medvetande inte bara öppnar sig för NESARA, utan välkomnar och förväntar sig det.

Drake flyger utanför flygplansfönstret [Källa okänd, bild ej verifierad]

COR: Så många av oss känner oss bara så utmattade de flesta dagarna! Och också som om vi inte är riktigt närvarande – som om delar av oss är någon annanstans.

DRAKSTAMMARNA: Och det är de! Vila mer när ni kan. Ett stort arbete görs.

Och mycket av det, av er alla. Ni agerar alla ni nu som Samwise, som bär Frodo upp på berget, för att kasta ringen i elden, för att börja om igen.

COR: Men hur skapar man det skifte som ni beskriver, när så få ens vet att NESARA existerar?

DRAKSTAMARNA: Vi försäkrar er att, så många av er som LjusBringare och Stjärnfrön har arbetat så hårt för att öppna upp känslan av medvetenhet hos er medmänniska, att på en högre nivå kan ni inte se något annat än de nya högre formerna av Ljus.

De är inte bara vid horisonten, utan det bryter fram nu i er värld, ganska synligt, och detta påverkar alla – människor, yttre omständigheter, alla vibrationer.

Vi har rest till många världar och dimensioner i detta Universum, och tro oss – de förändringar vi ser inträffa på Jorden nu är häpnadsväckande i sin omfattning.

Och så, vårt arbete består av att hjälpa er alla när ni arbetar i det eteriska som era högre jag.

Var och en på sitt sätt förflyttar strålar av högre Ljus in i grupp- och individmedvetenhet och in i Jorden Själv.

Hennes egen vibration fortsätter att stiga – er Sols Solstrålar har aldrig varit mer kraftfulla!

Och öppnandet av så många människors djupa dolda minnen av de stora civilisationerna, såsom Lemurien, Egyptens högperiod och Atlantis, såväl som det högre dimensionella livet på den inre Jorden fortsätter att stiga till ytan nu.

Det påminner mänskligheten, “Ja, ni har varit så kraftfulla, så intergalaktiska, så uppvaknade!

“Det återvänder till er nu, många gånger om, men ändå i en takt med vilken ni kan integrera dessa Ljuskoder och förbli stabila i hjärta-sinne och kroppssystem.”

Vi är medvetna om att många av er förtvivlar, känner att NESARA kanske aldrig inträffar under er livstid, eller alls.

Ni ser scenerna av förödelse från krigszonerna, hör om eller upplever katastrofer eller extremt väder, känner intuitivt att Jorden och Hennes varelser önskar renhet, lugn, återställande och helande.

Ni ser eller upplever mycket känslomässig chock och förlust när de korrupta lägre varelserna, kontrollerade av den lägre ordningen, fortsätter att verka vara i kontroll, och ni undrar, “Hur kan den här världen någonsin lyftas till en högre nivå?”

Ändå är du också på ett djupt plan medveten om att det du ser nu inte på något sätt är hela historien.

Du har frågat hur vi från drakstammarna hjälper till.

Vi vill säga att varje stam och varje klan inom en stam får order först från Moder Sekhmet, och i andra hand från Befälhavaren som övervakar deras sektor.

Även om vi alla har tillgång till denna och andra galaxer, anses vi vara representanter för det kristallina medvetandet för vår speciella plats i detta Universum.

Detta är mer en fråga om vibrationsresonans än fysisk plats, även om det kan inkludera det också.

Och så uppfyller vi de direktiv vi får av dem som vi vördar, och som leder denna kvadrant in i en Ljusbaserad verklighet, och ut ur det stora experimentet i dualitet som började för många tusen år sedan.

Vi från den Gyllene Drakstammen försöker väcka de delar av mänskligt medvetande som minns Guldfrekvenserna.

Ett plasmaskepp

Dessa själselement kan lokalisera ljudvibrationen och även för vissa, det energetiska språket av rent guld, som en gång talades i förhistoriska tider.

Vi strävar också efter att väcka mörkret till det faktum att de måste gå över till Ljusbaserat medvetande nu, eller vara på platser som inte är en tillflyktsort från Ljuset, utan ställas till svars på många nivåer för sina brott.

Vi från de Vita Drakklanerna försöker återföda essensen och verkligheten av det Gudomliga Feminina i Jordens liv, för att utöka det till alla aspekter av Jordens tidslinjer. Och att skapa nya höjder i er nuvarande femtedimensionella tidslinje som återigen hedrar och firar det Gudomliga Feminina i allt liv.

Allt detta och annat arbete skapar vi vibrationellt, ändå är vår främsta bundsförvant i allt detta, det som ni som är kända som Stjärnfrö och Ljusarbetare håller djupt inom er.

Ni håller de ständigt ökande Ljusfrekvenserna och planterar dem djupt in i Jordens liv.

Vi förstärker det bara.

Drake sågs flyga över England (år och exakt plats ej specificerad)

[Från https://www.youtube.com/watch?v=NLrOjIfEw88]

Som vi alla i Kollektivet har sagt många gånger, du är mycket kraftfullare än du kan förstå.

Trots detta förstår vi era känslor av sorg och utmattning många dagar.

Ändå finns alla tecknen där – inklusive det nuvarande kaoset – att den stora förändringen, det genombrottet ni har ropat efter, redan sker.

Utvecklingen av alla slags välsignelser sker på planeten nu, trots den gamla ordningens desperata handlingar för att hålla tillbaka det oundvikliga – befrielsen av Jorden och alla Hennes varelser.

Och så ber vi er att fortsätta att föreställa er att NESARA händer, tacka som om det hade hänt just i morse!

Vad vill du utforska, med all din nyvunna frihet och dina oändliga resurser?

Vart ska du resa till, på Jorden eller bortom henne, ut i galaxerna?

Vilka ska du stödja i att återuppbygga deras liv – och hur ska du först återuppbygga ditt eget liv och främja din egen upplysning?

Hur ska du fira – hur kommer det att se ut?

Vilka vackra färger kommer du att bära?

Vilka sånger kommer du att sjunga?

Till en del, kära ni, kan vi inte utföra vårt arbete utan ert stöd.

Det är er vi är beroende av för att omskapa er planet med fri vilja, och ni som har kallat oss fram.

Och så, ja! Vi är här tillsammans med er alla och river ner det gamla – en olycklig process, visserligen, eftersom det ibland kan se ut som en mycket stor scen av förstörelse.

Ändå låter ni detta, liksom alla själar hos de inblandade, ge plats åt det nya!

Den Nya Jorden är inte lätt namngiven, liksom ni som Ljusbringare inte är lätt namngivna.

Det du gör är DU – för detta du kom! (För att omformulera poetens ordalydelse.)*

Förbered dig för firandet, och du kommer att ha stor anledning till det!

Universum väntar på ditt kommando.

Och så är det!

*Drakarna här omarbetar en rad från “As Kingfishers Catch Fire” en dikt av Gerard Manley Hopkins: “What I do is me: for that I came.”

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *